154 research outputs found

  Polish in Poland and abroad

  Get PDF

  Low risk myelodysplastic syndromes with del5q

  Get PDF
  Zesp├│┼é del5q stanowi jednostk─Ö chorobow─ů nale┼╝─ůc─ů do zespo┼é├│w mielodysplastcznych. Charakteryzuje si─Ö ona niedokrwisto┼Ťci─ů makrocytarn─ů z towarzysz─ůc─ů nadp┼éytkowo┼Ťci─ů. Wyst─Öpuje najcz─Ö┼Ťciej u kobiet i zwi─ůzany jest z niskim ryzykiem transformacji do ostrej bia┼éaczki. Obecnie standardow─ů terapi─ů jest leczenie lenalidomidem, kt├│re pozwala na osi─ůgni─Öcie wy┼╝szego odsetka uniezale┼╝nienia od transfuzji oraz odpowiedzi cytogenetycznych w grupie chorych z delecj─ů 5q.Del5q syndrome is myelodysplastic syndrome with well-known clinical manifestation of disease in the form of macrocytic anemia, which can be commonly accompanied by thrombocythemia. The disease is more common in women and is characterized by a relatively low percentage of transformation in acute myeloid leukemia. Currently the treatment of choice in this group of patients is lenalidomide, which allows to achieve higher rate of transfusion independence and cytogenetic responses

  Chlamydia pneumoniae infection in abdominal aortic aneurysm patients

  Get PDF
  Wst─Öp. Wzrastaj─ůca liczba danych seroepidemiologicznych i wyniki bada┼ä do┼Ťwiadczalnych wskazuj─ů na mo┼╝liwy udzia┼é Chlamydia pneumoniae, niedawno odkrytego ludzkiego patogenu wewn─ůtrzkom├│rkowego, w patogenezie chor├│b uk┼éadu sercowo-naczyniowego, takich jak mia┼╝d┼╝yca i AAA. Wed┼éug danych z pi┼Ťmiennictwa u du┼╝ego odsetka chorych na AAA wykryto serologiczne wska┼║niki przewlek┼éego zaka┼╝enia Chlamydia pneumoniae. Przewlek┼ée zaka┼╝enie drobnoustrojem wewn─ůtrzkom├│rkowym, jakim jest Chlamydia pneumoniae, mo┼╝e wskazywa─ç na nieadekwatn─ů odpowiedz typu kom├│rkowego. Cel pracy. Celem pracy by┼éa ocena cz─Östo┼Ťci zaka┼╝enia Chlamydia pneumoniae u chorych na AAA przez oznaczenie st─Ö┼╝enia swoistych przeciwcia┼é klasy IgG, IgM i IgA oraz ocena odpowiedzi typu kom├│rkowego przez oznaczenie st─Ö┼╝enia IL-12 i IFN-&#947; ┬á w surowicy krwi. Materia┼é i metodyka. W badaniach uczestniczy┼éo 28 chorych na AAA (5 kobiet, 23 m─Ö┼╝czyzn) w wieku 55-80 lat (┼Ťredni wiek - 68,5 roku). Grupa kontrolna sk┼éada┼éa si─Ö z 20 os├│b zbli┼╝onych pod wzgl─Ödem wieku i p┼éci do grupy badanej, bez objaw├│w chor├│b uk┼éadu sercowo-naczyniowego i oddechowego. Ocen─Ö miana swoistych przeciwcia┼é anty-C. pneumoniae klasy IgG, IgA i IgM przeprowadzono z zastosowaniem metody mikroimmunofluorescencji za pomoc─ů testu Chlamydia pneumoniae Micro-IF (Labsystems, Finlandia). St─Ö┼╝enia cytokin w surowicy chorych oznaczano metod─ů ELISA przy u┼╝yciu zestawu OptEIA set firmy Pharmingen. Analiz─Ö statystyczn─ů przeprowadzono z u┼╝yciem programu Statistica. Za istotne statystycznie przyj─Öto p < 0,05. Wyniki. Serologiczne wska┼║niki przewlek┼éego zaka┼╝enia Chlamydia pneumoniae stwierdzono u 25/28 chorych (89,3%) oraz u 6/20 os├│b z grupy kontrolnej (30%). U 40% chorych (10/25), u kt├│rych rozpoznano serologicznie przewlek┼ée zaka┼╝enie C. pneumoniae, stwierdzono wysokie miana swoistych przeciwcia┼é klasy IgG i IgA. St─Ö┼╝enia IL-12 i IFN-&#947; by┼éy znacz─ůco ni┼╝sze w tej grupie chorych w por├│wnaniu z pozosta┼éymi pacjentami i grup─ů kontroln─ů. Wnioski. Wyniki bada┼ä przeprowadzonych przez autor├│w potwierdzaj─ů, ┼╝e u chorych na AAA znacz─ůco cz─Ö┼Ťciej obserwuje si─Ö przewlek┼é─ů infekcj─Ö C. pneumoniae w por├│wnaniu z grup─ů kontroln─ů. U 40% badanych wysokie miana swoistych przeciwcia┼é klasy IgG i IgA ┼Ťwiadcz─ů o aktywnej infekcji. R├│wnocze┼Ťnie niskie st─Ö┼╝enia cytokin promuj─ůcych odpowied. kom├│rkow─ů (IL-12 i IFN-&#947;) mog─ů wskazywa─ç na brak ochrony przeciwko patogenom wewn─ůtrzkom├│rkowym, takim jak Chlamydia pneumoniae. Interesuj─ůce, ┼╝e u tych chorych rozpoznano objawowego t─Ötniaka aorty brzusznej.Introduction. Infection with Chlamydia pneumoniae, a common human respiratory pathogen, has been recently associated with cardiovascular syndromes, such as myocardial infarction, stroke, atherosclerosis and abdominal aortic aneurysm (AAA). According to the literature data significantly high percentage of AAA patients exhibited serological markers of persistent C. pneumoniae infection. Chronic infection with intracellular pathogen such as C. pneumoniae may indicate down-regulated cell-mediated immune response. Objectives. The aim of our study was to evaluate the frequency of C. pneumoniae infection in AAA patients by measuring C. pneumoniae specific serum IgG, IgM and IgA levels and their cell-mediated response by measuring the concentrations of IL-12 and IFN-g in patients' sera. Material and methods. 28 patients operated for AAA (5F, 23M, mean age 68.5 years) and 20 control subjects matched for age and sex (4F, 16M) without clinical signs and symptoms of cardiovascular and pulmonary disease took part in our study. Microimmunofluorescence method has been applied to evaluate the level of anti-C. pneumoniae IgG, IgA and IgM. Chlamydia pneumoniae micro-IF test (Labsystem) has been used. The concentration of cytokines was evaluated using ELISA method by OptEIA set (Pharmingen). The results were evaluated by means of STATISTICA programme and considered statistically significant when p < 0.05. Results. Serologic markers of persistent C. pneumoniae infection were detected in 25/28 (89.3%) patients and in 6/20 (30%) healthy controls. In 40% (10/25) of patients with serologic markers of persistent C. pneumoniae infection we have observed high titers of specific IgG and IgA. Mean concentrations of IL-12 and IFN-g were significantly decreased in this group of patients. Conclusions. Our study confirms that persistent C. pneumoniae infection occurs significantly more frequently in AAA patients than in healthy controls. In 40% of patients, high titers of specific IgG and IgA may indicate active infection. Simultaneous low concentrations of cytokines promoting Th1 type response, namely IL-12 and IFN-g, in this group can indicate lack of protection against intracelluar pathogens such as C. pneumoniae. Interestingly, all patients in this group were diagnosed as having symptomatic AAA

  Microbiological characterization of psychro-mezo-thermophilic endospore-producing Bacillus species isolated from industrial probiotics particles

  Get PDF
  Probiotics are either bacteria which naturally and steadily reside in the human gastrointestinal tract (GIT), such as certain Lactobacillus sp., or are bimodal, i.e. capable of proliferation both in GIT, as well as in the external environment, these include certain Bacillus sp. In this report we characterize a mixture of Bacillus species present in widely used commercial preparations, present in lyophilized particles. Four endospore-producing species were detected through MALDI TOF mass spectrometry and microbiological analyses: Bacillus mojavensis, Bacillus vallismortis, Bacillus pumilus and Bacillus subtilis. They exhibit an exceptionally wide range of growth temperature: from 20┬░C to 58oC, thus they are environmentally multi-modal and cover areas occupied both by psychrophiles, mesophiles and thermophiles. Thus, they are exceedingly adaptive to different environments and able to proliferate in highly diverse niches, including the human GIT. Considering that all of the four characterized species have similar characteristics, including endospore production and growth in a wide range of pH, which allows them to survive in transiently low pH during GIT passage, as well as their widespread occurrence in the environment, it is very likely that they have evolved along with mammals as their natural, transient or permanent, GIT inhabitants, though they are not limited to this niche. Acknowledgments: the project was supported GRUPA INCO S.A., ul. Wspolna 25, 00-519 Warsaw, Poland, NCBiR grant no POIG.01.04.00-02-181/13 and by University of Gdansk task funds no. DS 530-8645-D509-15

  Serological markers of Chlamydia pneumoniae infection in patients with cardiovascular disease

  Get PDF
  Wst─Öp. Wzrastaj─ůca liczba danych seroepidemiologicznych i do┼Ťwiadczalnych wskazuje na mo┼╝liwy udzia┼é Chlamydia pneumoniae, niedawno odkrytego ludzkiego patogenu wewn─ůtrzkom├│rkowego, w patogenezie chor├│b uk┼éadu sercowo-naczyniowego, takich jak t─Ötniak aorty brzusznej (AAA), zawa┼é serca i udar m├│zgu. Wed┼éug danych z pi┼Ťmiennictwa, u znacznej liczby os├│b ze schorzeniami uk┼éadu kr─ů┼╝enia wykryto serologiczne wska┼║niki przewlek┼éego zaka┼╝enia C. pneumoniae. Cel pracy. Celem pracy by┼éa ocena cz─Östo┼Ťci wyst─Öpowania zaka┼╝enia Chlamydia pneumoniae u os├│b z chorob─ů wie┼äcow─ů serca, mia┼╝d┼╝ycowym zw─Ö┼╝eniem t─Ötnicy szyjnej wewn─Ötrznej i AAA, poprzez oznaczenie miana swoistych przeciwcia┼é klasy IgG, IgM i IgA w surowicy. Materia┼é i metody. W badaniach uczestniczy┼éo 47 chorych (8 K, 39 M, ┼Ťredni wiek chorych 64,4 lata) z ostrym zawa┼éem serca lub niestabiln─ů chorob─ů wie┼äcow─ů, 17 chorych (3 K, 14 M, ┼Ťredni wiek chorych 66,5 r.) operowanych z powodu mia┼╝d┼╝ycowego zw─Ö┼╝enia t─Ötnicy szyjnej wewn─Ötrznej oraz 28 chorych (5 K, 23 M, ┼Ťredni wiek chorych 68,5 r.) operowanych z powodu AAA. Grupa kontrolna sk┼éada┼éa si─Ö z 20 os├│b, zbli┼╝onych pod wzgl─Ödem wieku i p┼éci do os├│b z grupy badanej, bez objaw├│w chor├│b uk┼éadu sercowo-naczyniowego i oddechowego. Ocen─Ö miana swoistych przeciwcia┼é anty-C. pneumoniae klasy IgG, IgA i IgM przeprowadzono z zastosowaniem metody mikroimmunofluorescencji za pomoc─ů testu Chlamydia pneumoniae Micro-IF firmy Labsystems (Finlandia). Analiz─Ö statystyczn─ů przeprowadzono z u┼╝yciem programu Statistica. Za istotne statystycznie przyj─Öto p < 0,05. Wyniki. Serologiczne wska┼║niki przewlek┼éego zaka┼╝enia Chlamydia pneumoniae stwierdzono u 37/47 (80,9%) os├│b z chorob─ů wie┼äcow─ů, u 12/17 (70,6%) chorych z mia┼╝d┼╝ycowym zw─Ö┼╝eniem t─Ötnicy szyjnej wewn─Ötrznej, u 22/28 (78,6%) chorych z AAA oraz u 6/20 (30,0%) os├│b z grupy kontrolnej. U 21/37 (56,8%) os├│b z chorob─ů wie┼äcow─ů, u 5/12 (41,7%) chorych z mia┼╝d┼╝ycowym zw─Ö┼╝eniem t─Ötnicy szyjnej wewn─Ötrznej i u 10/25 (40,0%) chorych z AAA z serologicznymi wska┼║nikami przewlek┼éego zaka┼╝enia C. pneumoniae odnotowano wysokie miana swoistych przeciwcia┼é klasy IgG i IgA, wskazuj─ůce na aktywne zaka┼╝enie. Wszyscy chorzy z mia┼╝d┼╝ycowym zw─Ö┼╝eniem t─Ötnicy szyjnej wewn─Ötrznej i AAA, u kt├│rych zaobserwowano serologiczne wska┼║niki aktywnego zaka┼╝enia, byli chorymi z objawami. Wnioski. Serologiczne wska┼║niki przewlek┼éego zaka┼╝enia C. pneumoniae wyst─Öpuj─ů statystycznie cz─Ö┼Ťciej u os├│b z chorob─ů wie┼äcow─ů, mia┼╝d┼╝ycowym zw─Ö┼╝eniem t─Ötnicy szyjnej wewn─Ötrznej oraz AAA w por├│wnaniu z grup─ů kontroln─ů. Aktywne zaka┼╝enie C. pneumoniae wi─ů┼╝e si─Ö z objawami AAA oraz wyst─Öpowaniem objaw├│w przemijaj─ůcego niedokrwienia m├│zgu.Background. Infection with Chlamydia pneumoniae, a common human respiratory pathogen, has recently been associated with cardiovascular syndromes, such as AAA, myocardial infarction and stroke. According to the literature data, a significantly high percentage of patients with cardiovascular diseases exhibited serological markers of chronic C. pneumoniae infection. Aim of the study. The aim of our study was to evaluate the frequency of C. pneumoniae infection in CHD, CAD and AAA patients by measuring specific serum IgG, IgM and IgA levels. Material and methods. 47 patients (8 F, 39 M), mean age 64.4 years, with acute myocardial infarction (AMI) or unstable angina (UA); 17 patients (3 F, 14 M), mean age 66.5 years operated for CAD and 28 patients (5 F, 23 M), mean age 68.5 years operated for AAA participated in the research. 20 control subjects matched for age and sex (4 F, 16 M) without clinical signs and symptoms of cardiovascular and pulmonary disease, took part in our study. Microimmunofluorescence method was applied to evaluate the level of anti-C. pneumoniae IgG, IgA and IgM. Chlamydia pneumoniae micro-IF test (Labsystem) was used. The results were evaluated by means of STATISTICA program and considered statistically significant when p < 0.05. Results. Serological markers of chronic C. pneumoniae infection were detected in 37/47 (80.9%) CHD patients, in 12/17 (70.6%) CAD patients, in 25/28 (89.3%) AAA patients and in 6/20 (30%) healthy controls. 21/37 (56.8%) CHD, 5/12 (41.7%) CAD and 10/25 (40.0%) AAA patients with serological signs of chronic infection had high titres of specific IgG and IgA, indicating active infection. All CAD and AAA patients with active infection were symptomatic. Conclusions. Serological signs of chronic C. pneumoniae infection occur statistically more frequently in CHD, CAD and AAA patients in comparison with healthy controls. Active C. pneumoniae infection is associated with symptomatic CAD and AAA

  Zaka┼╝enie Chlamydia pneumoniae u chorych z mia┼╝d┼╝ycowym zw─Ö┼╝eniem t─Ötnicy szyjnej wewn─Ötrznej

  Get PDF
  Background. Infection with Chlamydia pneumoniae, a common human respiratory tract pathogen, has been recently associated with cardiovascular syndromes, such as atherosclerosis, myocardial infarction and stroke. According to the literature data significantly high percentage of CAD patients exhibited serological markers of chronic Chlamydia pneumoniae infection. Chlamydia pneumoniae DNA and antigens were also detected (using variety of methods) in carotid arteries atherosclerotic plaques. The aim of the study was to evaluate the frequency of Chlamydia pneumoniae infection in CAD patients by measuring specific serum IgG, IgM and IgA levels and by detection of Chlamydia pneumoniae DNA in carotid atherosclerotic plaques. Material and methods. 28 patients operated for CAD (8 female, 20 male; mean age 64.5 years) and 20 control subjects matched for age and sex (4 female, 16 male) without clinical signs and symptoms of cardiovascular and pulmonary disease were enrolled in the study. Microimmunofluorescence method was applied to evaluate the level of anti-Chlamydia pneumoniae IgG, IgA and IgM. Chlamydia pneumoniae micro-IF test (Labsystem) was used. Nested PCR was used for Chlamydia pneumoniae DNA detection in atherosclerotic plaques, obtained during carotid endartherectomy. The results were evaluated by means of STATISTICA software programme and considered statistically significant when was less than 0.05 (p < 0.05). Results. Serologic markers of chronic Chlamydia pneumoniae infection were detected in 22 of 28 (78.6%) patients and in 6 of 20 (30%) healthy controls. In 36.4% (8/22) of patients with serologic markers of chronic Chlamydia pneumoniae infection we observed high titers of specific IgG and IgA, which can indicate reinfection or exacerbation of chronic infection. Interestingly, all patients in this group presented to have TIA symptoms. Chlamydia pneumoniae DNA was present in carotid atherosclerotic plaques obtained from 17 (60.7%) patients. Conclusions. Serological signs of chronic Chlamydia pneumoniae infection occur statistically more frequent in CAD patients compared to healthy controls. Active Chlamydia pneumoniae infection is associated with TIA symptoms. There is an urgent need of standardization of PCR methods detecting DNA Chlamydia pneumoniae in atherosclerotic plaques.Wst─Öp. Wzrastaj─ůca liczba danych seroepidemiologicznych i do┼Ťwiadczalnych wskazuje na mo┼╝liwy udzia┼é Chlamydia pneumoniae, niedawno odkrytego ludzkiego patogenu wewn─ůtrzkom├│rkowego, w patogenezie chor├│b uk┼éadu sercowo-naczyniowego, takich jak mia┼╝d┼╝yca, zawa┼é serca i udar m├│zgu. Wed┼éug danych z pi┼Ťmiennictwa u znacznego odsetka chorych z mia┼╝d┼╝ycowym zw─Ö┼╝eniem t─Ötnicy szyjnej wewn─Ötrznej wykryto serologiczne wska┼║niki przewlek┼éego zaka┼╝enia Chlamydia pneumoniae. Korzystaj─ůc z r├│┼╝nych metod, wykryto r├│wnie┼╝ DNA i antygeny Chlamydia pneumoniae w blaszkach mia┼╝d┼╝ycowych zlokalizowanych w obr─Öbie t─Ötnic szyjnych wewn─Ötrznych. Celem pracy by┼éa ocena cz─Östo┼Ťci wyst─Öpowania zaka┼╝enia Chlamydia pneumoniae u chorych z mia┼╝d┼╝ycowym zw─Ö┼╝eniem t─Ötnicy szyjnej wewn─Ötrznej poprzez oznaczenie miana swoistych przeciwcia┼é klasy IgG, IgM i IgA oraz poprzez detekcj─Ö DNA Chlamydia pneumoniae w blaszkach mia┼╝d┼╝ycowych, usuni─Ötych podczas zabiegu udro┼╝nienia t─Ötnic szyjnych wewn─Ötrznych. Materia┼é i metody. Badaniem obj─Öto 28 chorych z mia┼╝d┼╝ycowym zw─Ö┼╝eniem t─Ötnicy szyjnej wewn─Ötrznej (8 kobiet, 20 m─Ö┼╝czyzn), ┼Ťredni wiek chorych wynosi┼é 64,5 roku. Grupa kontrolna sk┼éada┼éa si─Ö z 20 os├│b, zbli┼╝onych pod wzgl─Ödem wieku i p┼éci do grupy badanej, bez objaw├│w chor├│b uk┼éadu sercowo-naczyniowego i oddechowego. Ocen─Ö miana swoistych przeciwcia┼é anty-Chlamydia pneumoniae klasy IgG, IgA i IgM przeprowadzono, stosuj─ůc metod─Ö mikroimmunofluorescencji, za pomoc─ů testu Chlamydia pneumoniae Micro-IF firmy Labsystems (Finlandia). Do wykrywania DNA Chlamydia pneumoniae w blaszkach mia┼╝d┼╝ycowych u┼╝yto metody nested PCR. W analizie statystycznej wykorzystano program Statistica. Za istotne statystycznie przyj─Öto p < 0,05. Wyniki. Serologiczne wska┼║niki przewlek┼éego zaka┼╝enia Chlamydia pneumoniae stwierdzono u 22 spo┼Ťr├│d 28 chorych (78,6%) oraz u 6 spo┼Ťr├│d 20 os├│b z grupy kontrolnej (30%). U 36,4% pacjent├│w (8/22), u kt├│rych rozpoznano serologicznie przewlek┼ée zaka┼╝enie Chlamydia pneumoniae, zaobserwowano wysokie miana swoistych przeciwcia┼é klasy IgG i IgA, wskazuj─ůce na reinfekcj─Ö lub zaostrzenie przewlek┼éego zaka┼╝enia. U wszystkich chorych w tej grupie odnotowano objawy przemijaj─ůcego niedokrwienia m├│zgu. DNA Chlamydia pneumoniae stwierdzono u 17 (60,7%) chorych z mia┼╝d┼╝ycowym zw─Ö┼╝eniem t─Ötnicy szyjnej wewn─Ötrznej. Wnioski Serologiczne wska┼║niki przewlek┼éego zaka┼╝enia Chlamydia pneumoniae wyst─Öpuj─ů statystycznie cz─Ö┼Ťciej u chorych z mia┼╝d┼╝ycowym zw─Ö┼╝eniem t─Ötnicy szyjnej wewn─Ötrznej ni┼╝ w grupie kontrolnej. Aktywne zaka┼╝enie Chlamydia pneumoniae wi─ů┼╝e si─Ö z wyst─Öpowaniem objaw├│w przemijaj─ůcego niedokrwienia m├│zgu. Istnieje pilna potrzeba standaryzacji metod PCR wykrywaj─ůcych DNA Chlamydia pneumoniae w blaszkach mia┼╝d┼╝ycowych

  Levels of actigraphy-derived physical activity among Polish nurses: factors associated with the prevalence of selected metabolic disorders

  Get PDF
  Numerous studies demonstrate a relationship between physical activity and the development of non-communicable diseases. Nurses play a crucial role in the healthcare system, and their demanding work can have an impact on their health. The objective of this cross-sectional study was to assess physical activity in relation to factors predisposing to the occurrence of specific metabolic disorders among Polish nurses. The measurements included physical activity level using ActiGraph GT3X, body weight composition using Tanita MC-980, body mass index, waist circumference, blood pressure using Welch Allyn 4200B, lipid profile, and fasting blood glucose using CardioChek PA. The results indicate that nearly one-third (31.75%) of the total sample of studied nurses do not meet the criteria for the minimum amount of physical activity of at least moderate intensity. Furthermore, over half of the surveyed nurses (55.5%) were classified as overweight or obese based on BMI, and almost half (42.86%) had abdominal obesity. The regression model, employing linear regression, revealed that factors predisposing to selected metabolic disorders were age, engaging in multiple jobs, and the number of steps per day. There is a pressing need to implement comprehensive and supportive initiatives to improve the overall health condition of nurses in Poland through increased physical activity. Activating and supporting this professional group is an investment that benefits not only the nurses themselves but also the healthcare system and the entire nation
  • ÔÇŽ
  corecore