43 research outputs found

  Näkökulmia elämänkaariasumiseen

  Get PDF
  Perhemuotojen monimuotoistuminen, asumispreferenssien yksil√∂llistyminen, muuttuneet ty√∂nteon tavat sek√§ demografiset muutokset aiheuttavat paineen kehitt√§√§ asuntotarjontaa ja monipuolistamaan asumismuotoja. Yhten√§ ratkaisuna edell√§ mainittuihin haasteisiin on el√§m√§nkaariasuminen, jossa asumisratkaisu joustaa vastaamaan asukkaan muuttuvia tarpeita. T√§ll√∂in asukkaalla on el√§m√§ntilanteesta ja el√§m√§nkaaren vaiheesta riippumatta mahdollisuus asua samassa asunnossa, tai ainakin samalla asuinalueella ilman pakottavaa syyt√§ muuttaa toiselle asuinalueelle. El√§m√§kaariasuminen liittyy kaiken ik√§isiin ja kaikkiin asukassegmentteihin. Se yht√§lailla kohdistuu lapsiin, perheett√∂miin pariskuntiin, yksinasujiin kuin ik√§√§ntyneisiin. Ottamalla suunnittelun l√§ht√∂kohdaksi el√§m√§nkaaren molemmat √§√§rilaidat, lapset ja ik√§√§ntyneet, voidaan hahmottaa suunnitteluratkaisuja, jotka soveltuvat my√∂s √§√§rilaitojen v√§lill√§ oleviin.Vaikka el√§m√§nkaariasumisessa olennainen osa on asunto, ei ole kuitenkaan pit√§yty√§ vain asunnossa ja asuntojen sis√§ratkaisuissa vaan sit√§ on tarkasteltava pelkk√§√§ asuntoa laajemmasta n√§k√∂kulmasta. T√§rke√§ss√§ asemassa on asuinymp√§rist√∂ ja sen mahdollistamat aktiviteetit. El√§m√§nkaariasumiseen liittyy olennaisena tekij√§n√§ my√∂s erilaiset palvelut ja niiden saavutettavuus, joilla on entist√§ suurempi merkitys asumisen ja el√§misen tukema. Hyvill√§ l√§hipalveluilla voidaan tukea kaikkien asumista ja siten sujuvoittaa arjen askareita. El√§m√§nkaariasunto edellytt√§√§ asunnon ajallista joustavuutta, jossa asunto sopeutuu yksil√∂n tai perheen erilaisiin el√§m√§ntilanteisiin. Asunnon joustavuutta ei pidet√§ asumisen ensimm√§isin√§ vuosina kovinkaan t√§rke√§n√§ sill√§ ostettu asunto t√§ytt√§√§ asukkaiden sen hetkiset tarpeet. Muutostoiveet tulevat vasta perhetilanteiden muuttuessa. Muuntojoustavat asumisen ratkaisut tuovat kuitenkin joustoa el√§m√§nkaaren eri vaiheisiin, mik√§ puolestaan v√§hent√§√§ asunnon vaihtotarvetta.T√§m√§ raportti liittyy El√§m√§nkaariasumisen palvelullistaminen (ELMO) ‚Äďtutkimushankkeeseen. Tutkimuksen tarkoituksena on edesauttaa palvelujen kytkemist√§ osaksi asumista ja parantaa sek√§ asuntojen ett√§ asuinalueiden muuntojoustavuutta asukkaiden el√§m√§nkaarien eri vaiheisiin sopivaksi. T√§ss√§ raportissa tarkastellaan el√§m√§nkaariasumiseen liittyvi√§ eri n√§k√∂kulmia niin asuinalueen, rakennuksen, asunnon kuin my√∂s palveluiden n√§k√∂kulmista

  Asuinalueen parannusopas

  Get PDF
  Tämä Asuinalueen parannusopas on Rakennusteollisuus RT:n koordinoiman Ketterä-tutkimushankkeen loppuraportti. Raportin tavoitteena on tuoda esiin näkökantoja ja menettelytapoja, joita voidaan hyödyntää asuinalueen parantamisessa ja kehittämisessä. Tutkimushankkeen primäärisenä tavoitteena oli kehittää asukasymmärrykseen perustuva asuinalueiden korjausmalli. Pääpaino oli siten alueiden fyysisen ympäristön parantamiseen liittyvissä näkökulmissa. Lisäksi hankkeen tavoitteina oli parantaa asunto-osakeyhtiöiden hallitusten jäsenten tietoisuutta niin korjausvaihtoehdoista kuin niiden kustannuksista ja saavutettavista hyödyistä sekä tukea asunto-osakeyhtiöiden päätöksentekoa korjaushankkeiden käynnistämisessä. Tutkimushankkeen tarkastelukohteena oli Helsingissä sijaitseva Siltamäen asuinalue, joka koostuu vuosina 1968-1974 rakennetuista asunto-osakeyhtiöistä. Alueen rakennukset ovat jo teknisesti vanhentuneet, erityisesti LV-järjestelmät sekä julkisivut ovat teknisen käyttöikänsä lopussa. Myös alueella oleva ostoskeskus on rakenteellisesti erittäin huonossa kunnossa. Asunto-osakeyhtiöissä osakkaat joutuvat itse rahoittamaan vaadittavat korjaukset vaikka valtio on tukenut viime vuosina esimerkiksi energiakorjauksia. Mahdollisia rahoitusvaihtoehtoja ovat perinteinen yhtiökohtainen lainoitus, yhtiövastikkeilla kerätyt ennakkosäästöt tai omaisuuden, kuten rakennusoikeuden, myyminen lisä- ja täydennysrakentamiselle. Varsinainen korjaushanke voidaan toteuttaa monella eri tavalla. Toteutusmuodon valinnassa keskeistä on pohtia millainen toteutusmuoto täyttää tilaajan hankkeelle asettamat tavoitteet, sillä eri toteutusmuodoilla on erilaiset riskiprofiilit ja niiden ominaisuudet tukevat vaihtelevalla tavalla tavoitteiden saavuttamista. Tilaajana voi toimia yksittäinen taloyhtiö tai taloyhtiöiden muodostama yhteenliittymä. Keskeistä asuinalueen parantamisessa on, että alueen taloyhtiöt tekevät keskenään tiivistä yhteistyötä hankkeen muodostamisessa. Alueellisella yhteistyöllä on mahdollista vaikuttaa hyvin voimakkaasti asuinalueen parantamiseen ja kehittämiseen yhteisen vision ja tahtotilan mukaisesti. Ilman yhteistä visiota ja tahtotilaa, koko alueen parantaminen jää väistämättä takaalalle kunkin taloyhtiön keskittyessä vain oman yhtiön rakenteellisiin korjauksiin. Yhteisesti muodostettu visio ja sen täyttämiseksi tehtävä ponnistus tuo myös yhteisiä etuja ja hyötyjä niin yksittäiselle osakkaalle, taloyhtiölle kuin myös yhteiskunnalle sekä ympäristölle

  Proactive contracting in finnish ppp projects

  Get PDF
  Public‚Äźprivate‚Äźpartnership projects are long term, complex and very challenging contractual arrangements and relationships. They bring new roles for public sector and also for private sector in terms of construction and services. This paper will go through some features of the Finnish PPPs. Proactive law focuses in practical views as regards contract law and contractual issues. The main target is to prevent problems instead of confronting them. This paper will clarify what proactive law is about in terms of contract law and contracting especially in PPPs. For instance, 20‚Äď40 years‚Äô partnership relation with PPPs brings up also dozens of different risks into the picture. This paper will discuss the risks and risk management in terms of proactive law and after that, focus on PPPs in Finland. Santruka VieŇ°ojo ir privataus sektoriu partnerystes (VPP) projektai ‚Äź tai ilgalaikiai, sude tin gi ir itin daug pastangu reikalaujantys sutartiniai susitarimai ir santykiai. Ne tik vieŇ°ajame, bet ir privańćiajame sektoriuje jie sukuria naujus, su statyba ir paslaugomis susijusius, vaidmenis. ҆iame darbe apŇĺvelgiami kai kurie Suomijos VPP bruoŇĺai. Iniciatyvi teise glaudŇĺiai susijusi su prak ti nemis paŇĺiŇęromis, sutarńćiu teise ir pan. Pagrindinis tikslas ‚Äź iŇ°vengti problemu uŇĺuot jas sprendus. ҆iame darbe paaiŇ°kinama iniciatyvios teises esme sudarant sutartis, ypańć VPP. PavyzdŇĺiui, kai VPP trunka 20‚Äď40 metu, susiduriama su daugybe ivairiu rizikos rŇęŇ°iu. Todel straipsnyje pirmiausia aptariamos rizikos rŇęŇ°ys ir rizikos valdymo bŇędai taikant iniciatyvia teise, o po to ‚Äź Suomijos VPP. First Publish Online: 18 Oct 201

  A customer's possibilities to increase the performance of a service provider by adding value and deepening the partnership in facility management service

  Get PDF
  Reliable and good suppliers are an important competitive advantage for a customer and that is why the development of suppliers, improvement of performance and enhancement of customership are also in the interest of the customer. The purpose of this study is to clarify a customer’s possibilities to increase the performance of a service provider and to develop the service process in FM services and thus help to improve partnership development. This research is a qualitative research. The research complements the existing generic model of supplier development towards partnership development by customer and clarifies the special features that facility management services bring to this model. The data has been gathered from interviews of customers and service providers in the facility management service sector. The result is a model of customers’ possibilities to develop the performance of service providers from the viewpoint of value addition and relationship development and in that way ensure added value to the customer and the development of a long-term relationship. The results can be beneficial to customers when they develop the cooperation between the customer and the service provider toward being more strategic and more partnership focused.fi=vertaisarvioitu|en=peerReviewed
  corecore