2 research outputs found

  Samh√łrighet i terapi. En autoetnografi

  Get PDF
  Denne studien handler om mikro√łyeblikkene i det terapeutiske m√łtet, der terapeuten tar valg i m√łte med de(n) andre. Studien er en autoetnografi og fokuserer p√• forskerens egen praksis og utvikling av selvrefleksivitet. Intensjonen er √• unders√łke hva som skjer i det aktuelle √łyeblikket, b√•de i terapeuten og mellom terapeuten og de(n) andre, som kan v√¶re bestemmende for det terapeutiske valget. Studiens analyse er inspirert av tematisk analyse. Studiens funn kommer fra forskerens sosiale konstruksjoner og er p√•virket av kontekst, kultur og sosiale relasjoner. Hovedfunnene er fokus p√• sensitivitet og intuisjon, timing og rytme samt trygghet og samh√łrighet i det terapeutiske m√łtet. Analysen har gitt en utvidet erkjennelse og bevissthet om konkrete personlige preferanser som utspiller seg i det terapeutiske arbeidet. Analysen har vist hvordan oppveksthistorie, erfaringsbasert tiln√¶rming til kroppsorientert psykoterapi og terapeutrollen har bidratt til √• utvikle disse preferansene. S√¶rlig intuisjon, evne til inntoning og oppmerksom tilstedev√¶relse ble utviklet over mange √•r og i ulike sammenhenger. Disse egenskapene fungerer som god st√łtte b√•de for terapeutens indre dialog og for terapeutens respons i den ytre dialog. Denne studien oppfordrer leseren til √• reflektere over sine egne utviklingsopplevelser og ut√łvelse av terapeutrollen

  Samh√łrighet i terapi. En autoetnografi

  Get PDF
  Denne studien handler om mikro√łyeblikkene i det terapeutiske m√łtet, der terapeuten tar valg i m√łte med de(n) andre. Studien er en autoetnografi og fokuserer p√• forskerens egen praksis og utvikling av selvrefleksivitet. Intensjonen er √• unders√łke hva som skjer i det aktuelle √łyeblikket, b√•de i terapeuten og mellom terapeuten og de(n) andre, som kan v√¶re bestemmende for det terapeutiske valget. Studiens analyse er inspirert av tematisk analyse. Studiens funn kommer fra forskerens sosiale konstruksjoner og er p√•virket av kontekst, kultur og sosiale relasjoner. Hovedfunnene er fokus p√• sensitivitet og intuisjon, timing og rytme samt trygghet og samh√łrighet i det terapeutiske m√łtet. Analysen har gitt en utvidet erkjennelse og bevissthet om konkrete personlige preferanser som utspiller seg i det terapeutiske arbeidet. Analysen har vist hvordan oppveksthistorie, erfaringsbasert tiln√¶rming til kroppsorientert psykoterapi og terapeutrollen har bidratt til √• utvikle disse preferansene. S√¶rlig intuisjon, evne til inntoning og oppmerksom tilstedev√¶relse ble utviklet over mange √•r og i ulike sammenhenger. Disse egenskapene fungerer som god st√łtte b√•de for terapeutens indre dialog og for terapeutens respons i den ytre dialog. Denne studien oppfordrer leseren til √• reflektere over sine egne utviklingsopplevelser og ut√łvelse av terapeutrollen
  corecore