43,008 research outputs found

  Baum and Stiles: The Silent Partners: Institutional Investors and Corporate Control; Austin: Proxy Contests and Corporate Reform; Rubner: The Ensnared Shareholder: Directors and the Modern Corporation

  Get PDF
  Byggbranschen stĂ„r inför flera utmaningar eftersom vĂ„r medvetenhet om omgivningen ökar och ett mer hĂ„llbart förhĂ„llningssĂ€tt önskas. Ett byggprojekt Ă€r traditionellt begrĂ€nsat av tid, kostnad och kvalitet men det har blivit ett mĂ„ste att fokusera pĂ„ miljöaspekter ocksĂ„. Att fokusera pĂ„ miljöaspekter Ă€r en av de stora utmaningar som projekterings- och projektledare stĂ„r inför i dag. Detta Ă€r en utmaning eftersom hĂ„llbart byggande kan uppnĂ„s pĂ„ mĂ„nga olika sĂ€tt och projektledare har inte djup kunskap inom omrĂ„det. Ny kunskap behövs om till exempel miljöklassificeringar och lĂ„ngsiktiga fördelar med hĂ„llbart byggande. För att stödja design -och projektledare i sitt dagliga arbete anvĂ€nder mĂ„nga företag verksamhetssystem som ett verktyg för att lagra och dela kunskap. Systemet ska sĂ€kerstĂ€lla att alla arbetar pĂ„ rĂ€tt sĂ€tt och levererar lĂ€mplig kvalitet, men systemet bör ocksĂ„ stödja de anstĂ€llda i deras arbete. Konsulter behöver kunna ge rĂ„d, stöd och kontrollera de miljömĂ€ssiga aspekterna av projekten. För att göra detta behöver de omfattande miljöledningsstöd frĂ„n sitt verksamhetssystem. Denna studie Ă€r kvalitativ dĂ€r intervjuer har genomförts och en enkĂ€t skickats ut till WSP’s projektledningsavdelningen i Stockholm. Författaren har gĂ„tt in i verksamhetssystemet och observerat och kartlagt innehĂ„llet för att kunna föreslĂ„ förbĂ€ttringar. Syftet med denna forskning Ă€r att undersöka hur ett verksamhetssystem kan stödja projekt -och projekteringsledare inom hĂ„llbarhetsfrĂ„gor. Genom att göra detta förbĂ€ttras kunskapshanteringen. Resultaten tyder pĂ„ att ett verksamhetssystem och miljöstyrningen bör integreras i ett system. Systemet mĂ„ste vara snabbt och innehĂ„lla en effektiv sökfunktion för att förbĂ€ttra tillgĂ€ngligheten. Det mĂ„ste finnas lĂ€mpliga verktyg som checklistor, mallar och riktlinjer för att utföra miljöuppgifter. Dessutom behöver de anstĂ€llda tillrĂ€ckliga kunskaper om hĂ„llbarhet för att kunna anvĂ€nda verktygen och lyckas bedriva hĂ„llbar projektledning. Det bör ocksĂ„ finnas ett Ă„terkopplingsverktyg för de anstĂ€llda som uppmuntrar dem att komma in med förslag och synpunkter som bidrar till kunskapsdelning i företaget

  FURY: Fuzzy unification and resolution based on edit distance

  Get PDF
  We present a theoretically founded framework for fuzzy unification and resolution based on edit distance over trees. Our framework extends classical unification and resolution conservatively. We prove important properties of the framework and develop the FURY system, which implements the framework efficiently using dynamic programming. We evaluate the framework and system on a large problem in the bioinformatics domain, that of detecting typographical errors in an enzyme name databas

  Timetabling in constraint logic programming

  Get PDF
  In this paper we describe the timetabling problem and its solvability in a Constraint Logic Programming Language. A solution to the problem has been developed and implemented in ECLiPSe, since it deals with finite domains, it has well-defined interfaces between basic building blocks and supports good debugging facilities. The implemented timetable was based on the existing, currently used, timetables at the School of Informatics at out university. It integrates constraints concerning room and period availability

  Space shuttle handling qualities

  Get PDF
  The initial Orbiter handling qualities requirements, their effect on the vehicle design, and how it all turned out through the first six orbital missions are reviewed. Specific areas consisting of hand controller considerations and the wheelie problem are discussed. The requirements for the pitch axis subsonic flight control system are reviewed. Results of recent simulator evaluations to compare the existing system at landing with several other configurations are presented
  • 

  corecore