47 research outputs found

  Diàlisi peritoneal en comparació d’hemodiàlisi en centres de diàlisi: benefici, risc, cost i preferències

  Get PDF
  Diálisis peritoneal; HemodiálisisPeritoneal dialysis; HemodialysisDiàlisi peritoneal; HemodiàlisiInforme que revisa el estado de conocimiento sobre el beneficio, el riesgo, el coste y las preferencias (pacientes y profesionales) de la diálisis peritoneal en el domicilio en comparación con la hemodiálisis realitzada en los centros de diálisis (ambulatoria o hospitalaria).Informe que revisa l’estat de coneixement sobre el benefici, el risc, el cost i les preferències (pacients i professionals) de la diàlisi peritoneal a domicili en comparació de l’hemodiàlisi realitzada en centres de diàlisi (ambulatòria o hospitalària)

  Hipersensibilitat qu√≠mica m√ļltiple: estat de coneixement de l‚Äôetiologia i el tractament

  Get PDF
  Hipersensibilitat qu√≠mica m√ļltiple (HQM); S√≠ndrome de fatiga cr√≤nica; TractamentMultiple Chemical Hypersensitivity (HQM); Chronic fatigue syndrome; TreatmentHipersensibilidad qu√≠mica m√ļltiple (HQM); S√≠ndrome de fatiga cr√≥nica; TratamientoLa hipersensibilitat qu√≠mica m√ļltiple (HQM) t√© molts noms, no √©s una malaltia ben definida, i altres condicions presenten s√≠mptomes bastant similars als de l‚ÄôHQM (s√≠ndrome de la guerra del Golf, s√≠ndrome de fatiga cr√≤nica, fibromi√†lgia, etc.) que col¬∑lectivament es denominen malalties ambientals o malalties per sensibilitzaci√≥ neurol√≤gica central. Aquest document s‚Äôha elaborat a petici√≥ del Servei Catal√† de la Salut amb l‚Äôobjectiu de revisar l‚Äôetiologia i tractament de la hipersensibilitat qu√≠mica m√ļltiple

  Audi√≤fons de conducci√≥ a√®ria digitals en comparaci√≥ dels audi√≤fons anal√≤gics en la presbiac√ļsia: avaluaci√≥ de l‚Äôefectivitat cl√≠nica i el cost-efectivitat

  Get PDF
  Digital headphones; Analogue overhead conductors; Clinical effectivenes; PresbycusisAudi√≤fons de conducci√≥ a√®ria digitals; Audi√≤fons de conducci√≥ a√®ria anal√≤gics; Efectivitat cl√≠nica; Presbiac√ļsiaAud√≠fonos de conducci√≥n a√©rea digitales; Aud√≠fonos de conducci√≥n a√©rea anal√≥gicos; Efectividad cl√≠nica; PresbiacusiaAntecedents: La Ger√®ncia d‚ÄôAtenci√≥ Farmac√®utica i Prestacions Complement√†ries del CatSalut sol¬∑licita a l‚ÄôAg√®ncia d‚ÄôInformaci√≥, Avaluaci√≥ i Qualitat en Salut (AIAQS) un informe que avalu√Į l‚Äôefectivitat cl√≠nica i el cost-efectivitat dels audi√≤fons de conducci√≥ a√®ria digitals en comparaci√≥ dels anal√≤gics en persones adultes amb discapacitat auditiva (presbiac√ļsia) amb la finalitat d‚Äôajudar a la presa de decisions per part del CatSalut en l‚Äôestudi de la possibilitat de modificar les condicions vigents per las quals es pot tenir acc√©s a un audi√≤fon del Cat√†leg de la prestaci√≥ ortoprot√®tica. M√®tode: Revisi√≥ no sistem√†tica de la literatura publicada. Fonts d‚Äôinformaci√≥ consultades: CRD Database (HTA d‚Äôinformes d‚Äôavaluaci√≥ de tecnologies m√®diques, DARE de revisions sistem√†tiques i NHS-EED d‚Äôavaluacions econ√≤miques), Pubmed/Medline, SCOPUS i √ćndice M√©dico Espa√Īol. Revisi√≥ manual de la bibliografia dels documents rellevants. Per√≠ode de cerca: fins al mes d‚Äôabril de 2011. S‚Äôhan incl√≤s documents publicats que fossin RS, informes d‚Äôavaluaci√≥ (IA) o guies que informen sobre la qualitat dels estudis inclosos; tamb√© estudis posteriors de dades prim√†ries. La s√≠ntesi de l‚Äôevid√®ncia √©s qualitativa. Es va extreure la informaci√≥ en taules d‚Äôevid√®ncia per un sol revisor. Es van utilitzar instruments espec√≠fics per fer la lectura critica dels documents seleccionats (AGREE, SIGN, GEVIEC, guies, RS/MA e IA, respectivament) per un sol avaluador. A partir del nivell d‚Äôevid√®ncia s‚Äôhan formulat recomanacions seguint el sistema de la Scottish Intercollegiate Guidelines Network (SIGN) amb un grup d‚Äôexperts cl√≠nics aplicant el judici raonat.Antecedentes: La Gerencia de Atenci√≥n Farmac√©utica y Prestaciones Complementarias del Servicio Catal√°n de Salud-CatSalut solicita a la Agencia de Informaci√≥n, Evaluaci√≥n y Calidad en Salud de Catalu√Īa (AIAQS) un informe que eval√ļe la efectividad cl√≠nica y el coste-efectividad de los aud√≠fonos de conducci√≥n a√©rea digitales en comparaci√≥n con los anal√≥gicos en personas adultas con discapacidad auditiva (presbiacusia) con el fin de ayudar a la toma de decisiones por parte del CatSalut en el estudio de la posibilidad de modificar las condiciones vigentes para las que se puede tener acceso a un aud√≠fono del Cat√°logo de la Prestaci√≥n Ortoprot√©sica. M√©todo: Revisi√≥n no sistem√°tica de la literatura publicada. Fuentes de informaci√≥n consultadas: CRD Database (HTA de informes de evaluaci√≥n de tecnolog√≠as m√©dicas, DARE de revisiones sistem√°ticas y NHS-EED de evaluaciones econ√≥micas), Pubmed/Medline, SCOPUS e √ćndice M√©dico Espa√Īol. Revisi√≥n manual de la bibliograf√≠a de los documentos relevantes. Periodo de b√ļsqueda: hasta el mes de abril de 2011. Se han incluido documentos publicados que fueran RS, informes de evaluaci√≥n (IA) o gu√≠as que informan sobre la calidad de los estudios incluidos; tambi√©n estudios posteriores de datos primarios. La s√≠ntesis de la evidencia es cualitativa. Se extrajo la informaci√≥n en tablas de evidencia por un solo revisor. Se utilizaron instrumentos espec√≠ficos para hacer la lectura cr√≠tica de los documentos seleccionados (AGREE, SIGN, GEVIEC, gu√≠as, RS/MA e IA, respectivamente) por un solo evaluador. A partir del nivel de evidencia se han formulado recomendaciones siguiendo el sistema de la Scottish Intercollegiate Guidelines Network (SIGN) con un grupo de expertos cl√≠nicos aplicando el juicio razonado

  Experi√®ncies internacionals de les unitats d‚Äôexpertesa en l‚Äôabordatge de les s√≠ndromes de sensibilitzaci√≥ central en altres pa√Įsos

  Get PDF
  Malalties cr√≤niques; S√≠ndromes de sensibilitzaci√≥ central; Experi√®ncies internacionalsEnfermedades cr√≥nicas; S√≠ndromes de sensibilizaci√≥n central; Experiencias internacionalesChronic diseases; Central sensitization syndromes; international experiencesLes s√≠ndromes de sensibilitzaci√≥ central (SSC) s√≥n malalties cr√≤niques que afecten homes i dones de totes les edats i que provoquen un gran impacte en la qualitat de vida. Entre aquestes malalties es troben la fibromi√†lgia (FM), la s√≠ndrome de fatiga cr√≤nica (SFC) i la s√≠ndrome de sensibilitat qu√≠mica m√ļltiple (SSQM)

  Evaluaci√≥n del kit de congelaci√≥n de semen en casa ‚Äú¬ęHOME SPERM FREEZING KIT‚Ä̬Ľ: informe de respuesta r√°pida

  Get PDF
  Kit de congelació; Semen; AvaluacióKit de congelación; Semen; EvaluaciónFreezing kit; Semen; EvaluationAquest document té l'objectiu sintetitzar l’evidència respecte al sistema de criopreservació de semen HOME SPERM FREEKING KIT desenvolupat per l’Institut Marquès en el marc de les tècniques de RHA.Este documento tiene el objectivo el sintetizar la evidencia del sistema de criopreservación de semen HOME SPERM FREEKING KIT desarrollado por el Institut Marquès en el marco de las técnicas de RHA

  Aspectes organitzatius de les Unitats de Gestió de Fractures a Catalunya: informe de resposta ràpida

  Get PDF
  Organització; Centres sanitaris; FracturaOrganización; Centros sanitarios; FracturaOrganization; Health centers; FractureAquest informe descriu les principals característiques organitzatives de les FLS en actiu disponibles als hospitals/centres sanitaris de Catalunya, així com conèixer el grau d’excel·lència d’aquestes FLS, mesurat segons les característiques de les FLS de tipus A de l’estudi de Ganda et al. 2013 (11)

  Protocol per l’elaboració de recomanacions de cobertura per part de panels de persones expertes en els informes d’avaluació de tecnologies sanitàries realitzats per l’AQuAS

  Get PDF
  Protocol; Panel d'experts; RecomanacionsProtocolo; Panel de expertos; RecomendacionesProtocol; Expert panel; RecommendationsEl present document defineix la participació dels i les professionals en l’Avaluació de Tecnologies Sanitàries (ATS) pel que fa als procediments interns a seguir en l’organització i gestió funcional d’un panel d’experts que doni suport a la formulació de recomanacions de cobertura de la tecnologia sanitària objecte de l’avaluació per part de l’AQuAS

  Eficacia, efectividad, seguridad y eficiencia de la cirug√≠a rob√≥tica con el sistema quir√ļrgico Da Vinci

  Get PDF
  Cirurgia rob√≤tica; Avaluaci√≥; Cirurgia bari√†trica; Cirurgia prost√†tica; Cirurgia del c√†ncer colorectalCirug√≠a rob√≥tica; Evaluaci√≥n; Cirug√≠a bari√°trica; Cirug√≠a prost√°tica; Cirug√≠a del c√°ncer colorrectalRobotic surgery; Evaluation; Bariatric surgery; Prostate surgery; Colorectal cancer surgeryLos objetivos de este informe de ETS son evaluar la evidencia cient√≠fica sobre los beneficios y riesgos de la cirug√≠a rob√≥tica con el sistema quir√ļrgico Da Vinci en comparaci√≥n con la cirug√≠a no assistida por robot (laparotom√≠a o laparoscopia); en particular, la cirug√≠a rob√≥tica aplicada al tratamiento de la obesidad (cirug√≠a bari√°trica), c√°ncer prost√°tico y c√°ncer colorrectal. El informe tambi√©n analiza la situaci√≥n de la cirug√≠a rob√≥tica en Espa√Īa para las indicaciones referidas anteriormente y seg√ļn los datos proporcionados por el registro poblacional del conjunto m√≠nimo b√°sico de datos de los hospitales de agudos (CMBD-HA) en el periodo 2010-2017.The objectives of this ETS report are to evaluate the scientific evidence on the benefits and risks of robotic surgery with the Da Vinci surgical system compared to non-robotic-assisted surgery (laparotomy or laparoscopy); in particular, robotic surgery applied to the treatment of obesity (bariatric surgery), prostate cancer and colorectal cancer. The report also analyzes the situation of robotic surgery in Spain for the aforementioned indications and according to the data provided by the population registry of the minimum basic data set of acute hospitals (CMBD-HA) in the period 2010-2017.Aquest informe t√© com a objectiu avaluar l‚Äôevid√®ncia cient√≠fica sobre els beneficis i riscos de la cirurgia rob√≤tica en comparaci√≥ amb la cirurgia no assistida per robot (laparotomia o laparosc√≤pia), en la cirurgia bari√†trica, en cirurgia prost√†tica i en cirurgia c√†ncer colorectal. A m√©s s‚Äôha analitzat la situaci√≥ de la cirurgia rob√≤tica a Espanya per a les 3 indicacions segons les dades proporcionades pel registre poblacional del conjunt m√≠nim b√†sic de dades dels hospitals d‚Äôaguts (CMBD-HA) en el per√≠ode 2010-2017

  Blood test for the identification and location of different types of cancer

  Get PDF
  Biopsia líquida; Cáncer; Prueba sanguíneaBiòpsia líquida; Càncer; Prova sanguíniaLiquid biopsy; Cancer; Blood testLa biopsia líquida es un procedimiento mínimamente invasivo donde a partir de muestras de diferentes fluidos corporales se pueden aislar componentes celulares como las células tumorales circulantes, entre otras. Como muestras se pueden utilizar diferentes fluidos biológicos como plasma, orina y saliva, entre muchos otros

  Evaluaci√≥n de los implantes cocleares bilaterales en ni√Īos: criterios de indicaci√≥n de los implantes cocleares en ni√Īos y adultos

  Get PDF
  Implants coclears; Avaluaci√≥; Infants; Cochlear Implants; Evaluation; Childrens; Implantes Cocleares; Evaluaci√≥n; Ni√ĪosL‚ÄôAg√®ncia d‚ÄôInformaci√≥, Avaluaci√≥ i Qualitat en Salut (AIAQS, abans Ag√®ncia d‚ÄôAvaluaci√≥ de Tecnologia i Recerca M√®diques), va elaborar l‚Äôany 2006, per enc√†rrec del Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya, una consulta t√®cnica (informe d‚Äôavaluaci√≥ breu) sobre els implants coclears (IC), que tenia com a objectius descriure les indicacions cl√≠niques dels IC en adults i nens, aix√≠ com avaluar la seva seguretat i efic√†cia sobre la base de l‚Äôevid√®ncia cient√≠fica disponible. Al final del 2009, l‚ÄôAIAQS va rebre l‚Äôenc√†rrec de la Comissi√≥ de Terciarisme del CatSalut d‚Äôactualitzar aquesta consulta t√®cnica analitzant el coneixement cient√≠fic disponible sobre l‚Äôefic√†cia/efectivitat i seguretat dels implants coclears bilaterals (ICB) i els criteris d‚Äôindicaci√≥ dels IC en adults i nens
  corecore