3 research outputs found

  Unauthorized departure from a military unit in the sense of article 338 Penal Code

  No full text
  W artykule przedstawiono problematyk─Ö zwi─ůzan─ů z odpowiedzialno┼Ťci─ů karn─ů ┼╝o┼énierzy za czyn okre┼Ťlony w art. 338 Kodeksu Karnego, kt├│ry dotyczy samowolnego oddalenia w zwi─ůzku z przest─Öpstwem przeciwko obowi─ůzkowi pe┼énienia s┼éu┼╝by wojskowej. Bior─ůc pod uwag─Ö profesjonalizacj─Ö Si┼é Zbrojnych, artyku┼é obejmuje stan prawny po 2009 roku kiedy to w Polsce zrezygnowano z ┼╝o┼énierzy zasadniczej s┼éu┼╝by wojskowej a zast─ůpiono ich ┼╝o┼énierzami pe┼éni─ůcymi zawodow─ů s┼éu┼╝b─Ö wojskow─ů. Ponadto dokonano analizy czy przedmiotowa problematyka istnieje, skoro posiadamy ┼╝o┼énierzy zawodowych w Si┼éach Zbrojnych, a nie z poboru. ┼╗o┼énierz zawodowy mo┼╝e wypowiedzie─ç stosunek s┼éu┼╝by wojskowej w ka┼╝dym czasie i bez podania przyczyny, nale┼╝y wi─Öc zwr├│ci─ç uwag─Ö, czy problem samowolnego oddalenia nadal funkcjonuje. Przyjrzano si─Ö, czy odpowiedzialno┼Ť─ç z art. 338 k.k. to pozosta┼éo┼Ť─ç i relikt zasadniczej s┼éu┼╝by wojskowej. Zwr├│cono uwag─Ö, czy po zniesieniu s┼éu┼╝by zasadniczej zapada┼éy wyroki s─ůdowe w stosunku do ┼╝o┼énierzy zawodowych za samowolne oddalenie.In the article we presented the issues related to the criminal responsibility of soldiers for the act referred to in Art. 338 of the Penal Code, which deals with Unauthorized departure from a military unit in connection with the crime against the obligation of military service. Taking into account the change to the military service of the Armed Forces, the article covers the legal status after 2009 when the Government in Poland resigned from the idea of conscription soldiers were replaced by professional soldiers serving in the military. In addition, we have analyzed whether the subject of the matter still exists since we have professional soldiers in the Armed Forces, and not from conscription. A professional soldier may terminate military service at any time and without any cause, it is important to note whether the problem of unauthorized departure from a military unit is still present. We looked at whether the responsibility of art. 338 of the Penal Code is a remnant and a relic of conscription military service. We pointed out that after, the resignation from the idea of conscription military service, there were several court sentences against professional soldiers for unauthorized departure from a military unit

  Aspekt prawny przy zakażeniu gronkowcem złocistym w placówce medycznej = Legal aspect of the Staphylococcus aureus infection in a medical facility

  Get PDF
  Siminska Joanna, Specja┼é Martyna, Nowacki Micha┼é, Rosenau Dominik, Porzych Piotr, G┼éowacka Iwona, Beuth Wojciech. Aspekt prawny przy zaka┼╝eniu gronkowcem z┼éocistym w plac├│wce medycznej = Legal aspect of the Staphylococcus aureus infection in a medical facility. Journal of Education, Health and Sport. 2016;6(11):179-183. eISSN 2391-8306. DOI http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.164984 http://ojs.ukw.edu.pl/index.php/johs/article/view/3979 ┬á ┬á ┬á The journal has had 7 points in Ministry of Science and Higher Education parametric evaluation. Part B item 755 (23.12.2015). 755 Journal of Education, Health and Sport eISSN 2391-8306 7 ┬ę The Author (s) 2016; This article is published with open access at Licensee Open Journal Systems of Kazimierz Wielki University in Bydgoszcz, Poland Open Access. This article is distributed under the terms of the Creative Commons Attribution Noncommercial License which permits any noncommercial use, distribution, and reproduction in any medium, provided the original author(s) and source are credited. This is an open access article licensed under the terms of the Creative Commons Attribution Non Commercial License (http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/) which permits unrestricted, non commercial use, distribution and reproduction in any medium, provided the work is properly cited. This is an open access article licensed under the terms of the Creative Commons Attribution Non Commercial License (http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/) which permits unrestricted, non commercial use, distribution and reproduction in any medium, provided the work is properly cited. The authors declare that there is no conflict of interests regarding the publication of this paper. Received: 22.10.2016. Revised 30.10.2016. Accepted: 07.11.2016. ┬á ┬á ┬á Aspekt prawny przy zaka┼╝eniu gronkowcem z┼éocistym w plac├│wce medycznej Legal aspect of the Staphylococcus aureus infection in a medical facility ┬á Joanna Siminska1, Martyna Specja┼é2, Micha┼é Nowacki2, Dominik Rosenau2, Piotr┬áPorzych1, Iwona G┼éowacka1, Wojciech Beuth3 ┬á 1 Katedra i Klinika Rehabilitacji Collegium Medicum UMK w Bydgoszczy 2 Kancelaria Radcy Prawnego Micha┼é Nowacki 3 Wojew├│dzki Szpital Specjalistyczny we W┼éoc┼éawku, Oddzia┼é Neurochirurgii ┬á Streszczenie ┬á Gronkowiec z┼éocisty (Staphylococcus aureus) w mikrobiologii definiowany jest jako najbardziej chorobotw├│rczy gatunek w┼Ťr├│d gronkowc├│w. Gronkowiec z┼éocisty dzi─Öki zdolno┼Ťciom┬á du┼╝ej┬á wirulencji, nabywania oporno┼Ťci na antybiotyki, jak r├│wnie┼╝┬á ┼Ťrodki dezynfekcyjne i antyseptyczne sta┼é si─Ö┬á obecnie┬á g┼é├│wnym czynnikiem etiologicznym zaka┼╝e┼ä szpitalnych o ci─Ö┼╝kim przebiegu. Zagadnienie zaka┼╝e┼ä szpitalnych, jest zagadnieniem do┼Ť─ç kontrowersyjnym opiewaj─ůcym na zbiegu dw├│ch praw. Prawa medycznego ┬ái cywilnego. Jest to niezwykle wa┼╝ny termin, zar├│wno z punktu widzenia medycznego, prawnego jak i spo┼éecznego. ┬á S┼éowa kluczowe: gronkowiec z┼éocisty, zaka┼╝enie szpitalne, aspekty prawne, prawo ┬á ┬á ┬á Summary ┬á The Staphylococcus aureus (Staphylococcus aureus) in microbiology is defined as the most pathogenic species among the staphylococci. Staphylococcus aureus with high capacity of virulence, to acquire resistance to antibiotics, as well as disinfectants and antiseptics became now the main etiological factor nosocomial infections severe. The issue of hospital infections, is quite a controversial issue costing a confluence of two rights. Medical law and civil law. This is an extremely important concept, both from the point of view of the medical, legal and social. ┬á Keywords: Staphylococcus aureus, nosocomial infection, legal aspects, righ
  corecore