58 research outputs found

  Analysis for the Strategy for Demographic Change and Ageing

  Get PDF
  Podeu consultar la versió en castellà a: http://hdl.handle.net/11703/111975Podeu consultar la versió en català a: http://hdl.handle.net/11703/111345Presentada al Plenari del Consell Municipal de 20-07-2018Recull 77 accions amb l’objectiu d’anticipar-se al procés de canvi demogràfic i d’envelliment de la poblaci

  Diagnosis para la Estrategia sobre cambio demográfico y envejecimiento

  Get PDF
  Presentada al Plenari del Consell Municipal de 20-07-2018Podeu consultar la versió en català a: http://hdl.handle.net/11703/111345Podeu consultar la versió en anglès a: http://hdl.handle.net/11703/111977Recull 77 accions amb l’objectiu d’anticipar-se al procés de canvi demogràfic i d’envelliment de la poblaci

  Impacte de la crisi de la covid-19 sobre la població d’origen migrant a Barcelona, 2020

  Full text link
  Informe elaborat en el context de desconfinament davant l’emergència provocada per la COVID-19.Report prepared in the context of deconfinement to the emergency caused by COVID-19.Informe elaborado en el contexto de desconfinamiento ante la emergencia provocada por la COVID-19

  Diagnosi per a l'Estratègia sobre canvi demogràfic i envelliment

  Get PDF
  Presentada al Plenari del Consell Municipal de 20-07-2018Podeu consultar la versió en castellà a: http://hdl.handle.net/11703/111975Podeu consultar la versió en anglès a: http://hdl.handle.net/11703/111977Podeu consultar "Estratègia sobre canvi demogràfic i envelliment [infografia]" a: http://hdl.handle.net/11703/111978Recull 77 accions amb l’objectiu d’anticipar-se al procés de canvi demogràfic i d’envelliment de la poblaci
  • …
  corecore