1 research outputs found

    Conveni de col路laboraci贸 entre l'ICUB i la Coordinadora de Colles Geganteres de Barcelona

    Full text link
    Aprovat per resoluci贸 del president de l'Institut de Cultura de Barcelona de 20-12-2022Annex 1. Index del llibreAnnex 2. 脌udios cedits per la coordinadoraAnnex 3. Colles s貌cies de la coordinador
    corecore