36 research outputs found

  Between Poland, Germany and Russia. A study in the history of the Masurian Philippons

  Get PDF

  About Female Deities in Germanic Mythology and Hinduism

  Get PDF
  Przedmiotem niniejszego tekstu s膮 miejsca i funkcje b贸stw kobiecych w panteonach bog贸w germa艅skich i hinduistycznych. W mitologii germa艅skiej najwa偶niejsze by艂y podzia艂y na si艂y symboliczne m臋skie i 偶e艅skie, a nie modelowy podzia艂 bog贸w i ludzi na sfery w艂adzy, wojny i dobrobytu. W艣r贸d b贸stw 偶e艅skich mitologii germa艅skiej nale偶y wymieni膰: Frigg jako kr贸low膮 As贸w i Asynii, Sag臋, Eir, Gefjon, Full臋, Sif, Lofn, Vor, Vanr, Syn, Hlin, Snotr臋 i Gn臋 oraz nale偶膮e do Wan贸w Nerthus i Frej臋. Wybuch wojny pomi臋dzy Asami a Wanami powoduje pojawienie si臋 tajemniczej kobiety Gullveig. Spo艣r贸d grup bogi艅 skandynawskich wyra藕nie odr臋bne od m臋skiej cz臋艣ci panteonu by艂y Disy, boginie zwi膮zane ze sfer膮 p艂odno艣ci i 艣mierci. Tradycja Wielkiej Bogini jest w hinduizmie nie mniej wa偶na ni偶 tradycje Wisznu i 艢iwy. Niezliczone b贸stwa 偶e艅skie w tradycjach lokalnych s膮 zazwyczaj uznawane przez Hindus贸w za personifikacje czy aspekty jedynej Wielkiej Bogini, kt贸rej kult si臋ga najprawdopodobniej czas贸w prehistorycznych. W hinduizmie wszystkie boginie s膮 tylko jakim艣 aspektem jednej Bogini, dzia艂aj膮cej w r贸偶ny spos贸b, zale偶nie od konkretnej sytuacji. Najwa偶niejsze z nich to boginie Durga i Kali. W hinduizmie popularne s膮 te偶 zwi膮zki par Bog贸w, kt贸re maj膮 by膰 przyk艂adami idealnych zwi膮zk贸w pomi臋dzy kobiet膮 a m臋偶czyzn膮. Nale偶膮 do nich zwi膮zki Ramy i Sity, Kriszny i Radhy, 艢iwy i Parwati czy Wisznu i Lakszmi.The purpose of this work is to present the hierarchy and the functions of female deities in the pantheons of Germanic and Hindu gods. In German mythology, the most important was the division into male and female symbolic forces, not the model division of gods and people into spheres of power, war and prosperity. Among the female deities of Germanic mythology, the following goddesses are worth mentioning: Frigg as Queen of Ases, Saga, Eir, Gefjon, Fulla, Sif, Lofn, Vor, Vanr, Son, Hlin, Snotra, Gna, Nerthus and Freya. The outbreak of the war between the Aces and the Vanir results in the appearance of a mysterious woman Gullveig. Disas 鈥 goddesses of fertility and death 鈥 make a separate female group in Scandinavian mythology. The tradition of the Mother Goddess in Hinduism is just as important as the traditions of Vishnu and Shiva. Innumerable female deities in the local traditions are usually regarded by Hindu people as personifications of the one and only Mother Goddess, the worship of whom dates back to prehistoric times. In Hinduism, all of the goddesses personify aspects of the one true God who, depending on a specific situation, acts in a different manner. The most important goddesses are Durga and Kali. It is also worth mentioning that relationships among the couples of Gods are to be the example of an ideal relationship between a woman and a man. These include relationships of Rama and Sita, Kriszna and Radha, Shiva and Parvati or Vishnu and [email protected] Chomik 鈥 dr hab., profesor nadzwyczajny w Instytucie Historii i Nauk Politycznych UwB, dyrektor Biblioteki Uniwersyteckiej im. Jerzego Giedroycia. Zainteresowania badawcze: dzieje Ko艣cio艂a prawos艂awnego w Polsce po II wojnie 艣wiatowej, miejsce w pa艅stwie i spo艂ecze艅stwie Ko艣cio艂a prawos艂awnego w Rosji, Bia艂orusi, na Ukrainie, narody i religie na obszarze postsowieckim, religie niechrze艣cija艅skie we wsp贸艂czesnym 艣wiecie. Autor ksi膮偶ek: 呕ycie monastyczne w Wielkim Ksi臋stwie Litewskim w XVI wieku, Krak贸w 2013; Cerkiew prawos艂awna w Polsce i krajach s膮siednich. Od przesz艂o艣ci do wsp贸艂czesnych problem贸w bezpiecze艅stwa, Bia艂ystok 2015; Pocz膮tki Bractwa Prawos艂awnego 艣wi臋tych Cyryla i Metodego w Bia艂ymstoku (1986鈥1989), Bia艂ystok 2017.Uniwersytet w Bia艂ymstokuComte Fernand, Najs艂ynniejsze 艣wi臋te ksi臋gi 艣wiata. Leksykon, prze艂. Ewa Bekier, 艁贸d藕 : Wydawnictwo OPUS, 1994, ISBN 83-7089-023-7.Edda poetycka, ze staroislandzkiego prze艂. i oprac. Apolonia Za艂uska-Str枚mberg, Wroc艂aw : Zak艂ad Narodowy im. Ossoli艅skich, 1986, ISBN 83-04-02222-2.Ramayana, adapt. El偶bieta Walterowa, Warszawa : Wydawnictwo Alfa, 1993, ISBN 83-7001-649-9.Szrejter Artur, Mitologia germa艅ska. Opowie艣ci o bogach mro藕nej P贸艂nocy, Gda艅sk : Wydawnictwo L&L, 2006, ISBN 83-88595-99-7.Bartnik Agnieszka, Nehalennia. Bogini z jab艂kami 84 lata p贸藕niej. Zarys problemu, 鈥濳lio鈥 2012, t. 20, nr 1, DOI: http://dx.doi.org/10.12775/KLIO.2012.002.Devi, Durga, Kali i inne boginie, [Dost臋p: 02.11.2017]. Dost臋pny w World Wide Web: .Dum茅zil Georges, Bogowie German贸w. Szkice o kszta艂towaniu si臋 religii skandynawskiej, prze艂. Anna Gronowska, Warszawa : Oficyna Naukowa, 2006, ISBN 83-7459-014-9.Food Gavin, Hinduizm. Wprowadzenie, prze艂. Ma艂gorzata Ruchel, Krak贸w : Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiello艅skiego, 2008, ISBN 978-83-233-2517-8.Kiszka Krystian, Bezpiecze艅stwo zapisane w s艂owach powie艣ci, 鈥濪e Securitate et Defensione. O Bezpiecze艅stwie i Obronno艣ci鈥 2015, nr 1, s. 72鈥88, ISSN 2450-5005.Niemczyk Wiktor, Historia religii, z r臋kopisu wydali, oprac. i uzup. Jan B. Niemczyk, Janusz T. Maciuszko, wyd. 2, Warszawa : Chrze艣cija艅ska Akademia Teologiczna, 1986.O鈥橣laherty Wendy, Women, Androgynes, and Other Mythical Beasts, Chicago鈥揕ondon : University of Chicago Press, 1980, ISBN 0226618498.Piekarczyk Stanis艂aw, Mitologia germa艅ska, Warszawa : Wydawnictwa Artystyczne i Filmowe, 1979, ISBN 83-221-0076-0.Puchalska Joanna, Umiera膰 z broni膮 w r臋ku. Za艣wiaty dzielnych woj贸w P贸艂nocy, 鈥濵aska. Magazyn antropologiczno-spo艂eczno-kulturowy鈥 2011, nr 11, s. 107鈥122, ISSN 1898-5947.S艂upecki Leszek Pawe艂, Mitologia skandynawska w epoce Wiking贸w, Krak贸w : Zak艂ad Wydawniczy Nomos, 2014, ISBN 978-83-88508-55-4.Wojtarowicz Ilona, Kobieta w hinduizmie, [online], [Dost臋p: 30.10.2017]. Dost臋pny w World Wide Web: .Wilowski W艂odzimierz, Hinduizm, 鈥濿iedza i 呕ycie鈥 1996, nr 1, [online], [Dost臋p: 30.10.2017]. Dost臋pny w World Wide Web: .1(4)13715

  Kultura monastyczna w Wielkim Ksi臋stwie Litewskim

  Get PDF
  Zdigitalizowano i udost臋pniono w ramach projektu pn. Rozbudowa otwartych zasob贸w naukowych Repozytorium Uniwersytetu w Bia艂ymstoku, dofinansowanego z programu 鈥濻po艂eczna odpowiedzialno艣膰 nauki" Ministra Edukacji i Nauki na podstawie umowy SONB/SP/512497/2021.Uniwersytet w Bia艂ymstoku33034

  Konflikt w parafii prawos艂awnej w Siemiatyczach w latach 1986鈥1988

  Get PDF
  The article鈥檚 main objective is to present the course of the conflict in the Orthodox parish at Siemiatycze between 1986 and 1988. In the context of social changes occurring in Poland, a conflict arose between the Orthodox Church hierarchy, parish clergy, and the Office for Religious Affairs. The interference of the authorities only exacerbated the conflict. It is not clear from the surviving documents what caused the dispute to be resolved in the spring of 1988. Perhaps it was some action from the Office for Religious Affairs. However, this thesis needs to be confirmed by archival documents.G艂贸wnym celem artyku艂u by艂o ukazanie przebiegu konfliktu w parafii prawos艂awnej w Siemiatyczach w latach 1986鈥1988. Na kanwie przemian spo艂ecznych zachodz膮cych w Polsce dosz艂o do konfliktu pomi臋dzy hierarchi膮 cerkiewn膮, duchowie艅stwem parafialnym a Urz臋dem ds. Wyzna艅. Ingerencja w艂adz jedynie zaognia艂a konflikt. Z zachowanych dokument贸w nie wynika jednoznacznie, co stanowi艂o pow贸d za偶egnania sporu wiosn膮 1988 r. Mog艂y to by膰 jakie艣 dzia艂ania Urz臋du ds. Wyzna艅. Teza ta wymaga jednak potwierdzenia w dokumentach archiwalnych

  The results of the general census of 2011 in the statements made by the press representatives of the Belarusian minority in Poland

  Get PDF
  Zdigitalizowano i udost臋pniono w ramach projektu pn. Rozbudowa otwartych zasob贸w naukowych Repozytorium Uniwersytetu w Bia艂ymstoku, dofinansowanego z programu 鈥濻po艂eczna odpowiedzialno艣膰 nauki鈥 Ministra Edukacji i Nauki na podstawie umowy SONB/SP/512497/2021.The subject of the article are statements made by representatives of the Belarusian minority in the Bialystok region presented in the press published by this minority and regarding the results of the general census of 2011. The statements express concern for the state of the Belarusian identity and a number of members of the Belarusian minority. The statements reveal an apparent division between the group of the Belarusian minority gathered in organizations and institutions established after 1989 and the group close to the Orthodox Church. With regard to the size of the Belarusian minority in Poland, the results of the census of 2011 reflect the phenomenon of natural ageing of its members and migration processes. Living in an alien environment, Belarusians migrating from the Bialystok region frequently do not admit their Belarusian identity roots any more fearing stigmatization and the "Alien's" label.12713

  Pomi臋dzy Polsk膮, Niemcami a Rosj膮. Przyczynek do dziej贸w mazurskich filipon贸w

  Get PDF
  corecore