29 research outputs found

  Researches on Efficiency Increasing Problems for Variable Speed Drive Screw Compressor

  No full text
  Raksts ir vērsts uz šķidrumplūsmas skrūves kompresora darbības efektivitātes analīzi un raksturojošo rādītāju uzlabošanu darbībā ar mainīgu rotora rotācijas ātrum

  Replacing of Processing Methods for Advanced Operation of Compatible Details

  No full text
  Rakstā ir apskatīti pētījumu rezultāti par beigu apstrādes slīpēšanas procesa aizvietošanu ar virpošanu vai frēzēšanu ar kubiskā bora nitrīda instrumentie

  Replacement of Processing Methods for Advanced Operations

  No full text
  Raksts ir veltīts materiālu apstrādes veidu savtarpējai aizstāšanai un tās ietekmei uz apstrādāto virsmu kvalitāti, kā arī apstrādāto salāgojamo virsmu ekspluatāciju

  Design Parameter Effect on Screw Compressor Performance Curves

  No full text
  Design parameter influence on oil flooded screw compresor performance cahracteristic

  Cutting Tool Vibration in the Metal Cutting Process

  No full text
  Research of machining dynamics have longstanding history in manufacturing processes with consideration of cutting interruption, intermittency, and coupled interaction between the tool and workpiece. It gives better understanding of the underlying physics of material removal. The complex motions in cutting dynamics are mainly caused by discontinuities, including chip and tool – piece seizure and complex stick–slip motion. Through the application of discontinuous system theory, a comprehensive understanding of the grazing phenomena is induced by the boundary of frictional-velocity and the loss of contact between the tool- and workpiece are discussed. Significant insights are to control machine – tool vibration and to develop tool wear free machine – tool concept. The experiment on the Stainless steel machining research is shown here and the creation of machine tool vibrations and cutting dynamics is represented in this paper

  Some Cutting Parameter Renovation Aspects for Cutting Tool Materials

  No full text
  Raksts veltīts griezējinstrumentu ģeometrijas parametru atjaunošanas jautājumiem un pareizas instrumentu ģeometrijas nodrošināšanas problēmā

  Karstumizturīgo materiālu cilindrisku virsmu apstrāde ar cietsakausējuma griežņiem

  No full text
  Rakstā ir prezentēta karstumnoturīgo tēraudu cilindrisko detaļu apstrādes tehnoloģija pielietojot cietsakausējumu griezējinstrumentus. Apstrādes problēmu risinājumi, apstrādes režīmi, salīdzinājums ar citiem apstrādes veidiem

  Kokapstrādes teorijas un apstrādes variantu izstrāde, izgatavošanas pilnveidošana un kvalitāte

  No full text
  Kokapstrādes teorijas un apstrādes variantu izstrāde, izgatavošanas pilnveidošana un kvalitātes nodrošināšan

  The Experimental Study of High Chrome Content Steel Processing

  No full text
  Stainless steels are generally difficult to machine due to their high tensile strength, high ductility, high work hardening rate, low thermal conductivity, and abrasive character. This combination of properties often results in cutting forces, temperatures, and tool wear rates, as well as a susceptibility to notch wear, chip-breaking difficulties, BUE for-mation, and poor machined surface finish. One more problem is the high chrome content which effect chip formation process and may seriously cause machining process. The aim of the experiment is to study the machining parameters and machined result
  corecore