1 research outputs found

    Myrens betydelse för renen och renskötseln

    Get PDF
    Detta Ă€r en kunskapssammanstĂ€llning om myrarnas betydelse för renskötselns och hur renskötseln i sin tur pĂ„verkar myrarnas biologisk mĂ„ngfald. Studien Ă€r uppbyggd av tvĂ„ delar, en genomgĂ„ng av vetenskaplig litteratur över biologisk mĂ„ngfald, myrar och kopplingen till renskötseln och en intervjudel dĂ€r traineer (samiska renskötare) intervjuar andra samiska renskötare om lokal och traditionell kunskap rörande renskötselns beroende av myrar samt hur den pĂ„verkar den biologiska mĂ„ngfalden. Syftet har varit att skapa ett bredare kunskapsunderlag till kopplingen mellan renskötseln och biologisk mĂ„ngfald och till bevarande och hĂ„llbart nyttjande av biologisk mĂ„ngfald. Programmet Ă€r en del i Sveriges genomförande av FN:s konvention om biologisk mĂ„ngfald, att synliggöra nyttan med myrar. Detta Ă€r en uppföljare till rapporten Ájddo – Reflektioner kring biologisk mĂ„ngfald i renarnas spĂ„r (2012) och en del i ett arbete om att lyfta fram renskötseln som en indikator för ett sammanhĂ„llet landskap bestĂ„ende av mĂ„nga olika biotoper och det biologiska tillstĂ„ndet för dessa biotoper. Traditionell kunskap, dvs. praktisk erfarenhetsbaserad kunskap som förts vidare frĂ„n generation till generation, bedöms i exempelvis FN:s Konvention om biologisk mĂ„ngfald vara en viktig förutsĂ€ttning för att bevara och hĂ„llbart nyttjande av biologisk mĂ„ngfald samt att uppnĂ„ ett framtida hĂ„llbart samhĂ€lle. NAPTEK – Nationellt program för lokal och traditionell kunskap relaterad till bevarande och hĂ„llbart nyttjande av biologisk mĂ„ngfald. Programmet Ă€r en del i Sveriges genomförande av FN:s konvention om biologisk mĂ„ngfald
    corecore