18 research outputs found

  Treatment of acute basilar artery occlusion: Systematic review and meta-analysis

  Get PDF
  Introduction Acute basilar artery occlusion (BAO) results in strokes characterized by poor outcome. Intravenous and intraarterial thrombolysis with rt-PA (IV rt-PA and IA rt-PA, respectively) and mechanical thrombectomy (MT) are the most commonly used techniques to treat BAO, but their efficacy remains unclear. Unlike in previous papers, we compared all three methods of the treatment in a single work, including an update of meta-analysis regarding each of the three therapeutic approaches with recent trials. Methods We systematically reviewed all original studies testing the efficacy of any of the three basic methods of BAO treatment dated up to the end of Jan 2017. Results The final analysis included 31 studies that summarized 1358 patients. These subjects were organized into three therapeutic groups: IV rt-PA, IA rt-PA┬▒IV rt-PA, MT┬▒IV rt-PA┬▒IA rt-PA. The weighted pooled estimates of a favorable outcome (mRS 0ÔÇô2) were 32.57% (95% CI 16.44ÔÇô51.03%/I2=67.5%, p=0.0795) in the first group, 22.56% (95% CI 16.85ÔÇô28.79%/I2=52.1%, p=0.027) in the second group, and 37.04% (95% CI 32.27ÔÇô41.92%/I2=32%, p=0.0895) in the third group. The Q-test subgroup analysis revealed the statistical superiority of MT┬▒IV rt-PA┬▒IA rt-PA over IA rt-PA┬▒IV rt-PA (mRS 0ÔÇô2: p=0.0003, mRS 6: p=0.0010) and over any rt-PA administration (either IV rt-PA or IA rt-PA┬▒IV rt-PA) (mRS 0ÔÇô2: p=0.0006, mRS 6: p=0.0056). Conclusions Current data on the effects of the three basic approaches of the treatment of BAO are insufficient to generate high-class EBM guidelines. MT seems to be the most effective method of the treatment of acute BAO. The efficacy of IV or IA thrombolytic therapy in this indication remains unclear

  Rozpowszechnienie nadci┼Ťnienia t─Ötniczego w grupie przewlekle pal─ůcych ÔÇö wyniki programu wczesnego wykrywania raka p┼éuc MOLTEST BIS

  Get PDF
  Wst─Öp Nadci┼Ťnienie t─Ötnicze oraz palenie papieros├│w stanowi─ů istotny problem zdrowotny i spo┼éeczny w populacji polskiej. Wci─ů┼╝ oko┼éo 24% Polak├│w na┼éogowo pali papierosy. Mimo wysokiego ryzyka powik┼éa┼ä naczyniowo-sercowych i onkologicznych, istnieje niewielka liczba publikacji oceniaj─ůcych stan zdrowia wieloletnich palaczy. Materia┼éy i metody W ramach programu Moltest Kardio+ zbadano 425 mieszka┼äc├│w (223 m─Ö┼╝czyzn, 52,47%) wojew├│dztwa pomorskiego. Do badania kwalifikowano osoby w wieku od 50 do 79 lat, z wywiadem tytoniowym powy┼╝ej 30 paczkolat. Badanie sk┼éada┼éo si─Ö z jednej wizyty, podczas kt├│rej zebrano wywiad, wykonano pomiary antropometryczne oraz 3-krotny pomiar ci┼Ťnienia t─Ötniczego. Otrzymane wyniki por├│wnano z populacj─ů og├│ln─ů (badanie NATPOL 2011). Wyniki Nie zaobserwowano r├│┼╝nic pomi─Ödzy warto┼Ťciami SBP i DBP w populacji Moltest Kardio+ i NATPOL 2011. Rozpowszechnienie nadci┼Ťnienia t─Ötniczego nie r├│┼╝ni┼éo si─Ö istotnie w obu populacjach. Zauwa┼╝ono istotne statystycznie r├│┼╝nice w SBP w zale┼╝no┼Ťci od wypalonych paczkolat. Kobiety z grupy Moltest mia┼éy istotnie ni┼╝sze BMI od kobiet z populacji og├│lnej, natomiast u m─Ö┼╝czyzn warto┼Ťci BMI by┼éy istotnie wy┼╝sze. Wnioski ┼Ürednie warto┼Ťci SBP i DBP oraz rozpowszechnienie nadci┼Ťnienia t─Ötniczego nie r├│┼╝ni si─Ö istotnie w badanych grupach. Liczba paczkolat w wywiadzie mia┼éa znacz─ůcy wp┼éyw na warto┼Ťci SBP w┼Ťr├│d palaczy. Zaobserwowano ca┼ékowicie odmienne zwi─ůzki palenia papieros├│w i warto┼Ťci wska┼║nika BMI u kobiet i m─Ö┼╝czyzn. Wi─Öksze rozpowszechnienie zaburze┼ä masy cia┼éa i wsp├│┼éwyst─Öpowanie nadci┼Ťnienia t─Ötniczego i na┼éogowego palenia tytoniu w populacji m─Ö┼╝czyzn wymaga wzmo┼╝onych dzia┼éa┼ä prewencyjnych ze wzgl─Ödu na wysokie ryzyko sercowo-naczyniowe. Introduction Arterial hypertension (AH) and cigarette smoking are a leading health and social problem in Polish population. Still around 24 % of Poles are chronic smokers. Despite the high risk of cardio-vascular and oncological complications the number of papers assessing wellbeing and health condition of chronic smokers is low. Materials and methods As part of the Moltest Kardio+ program 425 citizens of pomorskie voivodeship (223 males, 52,47%) were examined. Inclusion criteria were age between 50 and 79 years and history of smoking with more than 30 packyears. Program consisted of one visit during which medical history, anthropometric measurements and three separate blood pressure measurements were taken. The results were then compared to the general population (NATPOL 2011 study). Results There were no differences between SBP and DBP values in Moltest Kardio+ and NATPOL 2011 populations. Prevalence of AH was not significantly different in both populations. Significant differences in SBP according to number of packyears were noted. In Moltest study women had significantly lower BMI than those in general population, whereas menÔÇÖs BMI was significantly higher. Conclusions Mean SBP and DBP values and prevalence of AH are not significantly different in these two groups. Number of packyears had a significant effect on SBP values in smokers. Entirely opposite relations between smoking and BMI index values were observed in female and male smokers. Higher prevalence of body mass disorders and concomitance of AH and chronic smoking in male smokers resulting in increased cardiovascular risk requires to undertake more intense preventive measures.Wst─Öp. Nadci┼Ťnienie t─Ötnicze oraz palenie papieros├│w stanowi─ů istotny problem zdrowotny i spo┼éeczny w populacji polskiej. Wci─ů┼╝ oko┼éo 24% Polak├│w na┼éogowo pali papierosy. Mimo wysokiego ryzyka powik┼éa┼ä naczyniowo-sercowych i onkologicznych, istnieje niewielka liczba publikacji oceniaj─ůcych stan zdrowia wieloletnich palaczy. Materia┼é i metody. W ramach programu Moltest Kardio+ zbadano 425 mieszka┼äc├│w (223 m─Ö┼╝czyzn, 52,47%) wojew├│dztwa pomorskiego. Do badania kwalifikowano osoby w wieku od 50 do 79 lat, z wywiadem tytoniowym powy┼╝ej 30 paczkolat. Badanie sk┼éada┼éo si─Ö z jednej wizyty, podczas kt├│rej zebrano wywiad, wykonano pomiary antropometryczne oraz 3-krotny pomiar ci┼Ťnienia t─Ötniczego. Otrzymane wyniki por├│wnano z populacj─ů og├│ln─ů (badanie NATPOL 2011). Wyniki. Nie zaobserwowano r├│┼╝nic pomi─Ödzy warto┼Ťciami SBP i DBP w populacji Moltest Kardio+ i NATPOL 2011. Rozpowszechnienie nadci┼Ťnienia t─Ötniczego nie r├│┼╝ni┼éo si─Ö istotnie w obu populacjach. Zauwa┼╝ono istotne statystycznie r├│┼╝nice w SBP w zale┼╝no┼Ťci od wypalonych paczkolat. Kobiety z grupy Moltest mia┼éy istotnie ni┼╝sze BMI od kobiet z populacji og├│lnej, natomiast u m─Ö┼╝czyzn warto┼Ťci BMI by┼éy istotnie wy┼╝sze. Wnioski. ┼Ürednie warto┼Ťci SBP i DBP oraz rozpowszechnienie nadci┼Ťnienia t─Ötniczego nie r├│┼╝ni si─Ö istotnie w badanych grupach. Liczba paczkolat w wywiadzie mia┼éa znacz─ůcy wp┼éyw na warto┼Ťci SBP w┼Ťr├│d palaczy. Zaobserwowano ca┼ékowicie odmienne zwi─ůzki palenia papieros├│w i warto┼Ťci wska┼║nika BMI u kobiet i m─Ö┼╝czyzn. Wi─Öksze rozpowszechnienie zaburze┼ä masy cia┼éa i wsp├│┼éwyst─Öpowanie nadci┼Ťnienia t─Ötniczego i na┼éogowego palenia tytoniu w populacji m─Ö┼╝czyzn wymaga wzmo┼╝onych dzia┼éa┼ä prewencyjnych ze wzgl─Ödu na wysokie ryzyko sercowo-naczyniowe

  Videodermoscopy in the Assessment of Patients with Ocular Demodicosis

  Get PDF
  Introduction: There is growing evidence of the potential uses of dermoscopy in diagnostics of demodicosis. No previous studies have analyzed dermoscopic features in patients with ocular demodicosis. Objectives: To evaluate the potential usefulness of videodermoscopy in diagnostics of ocular demodicosis. Methods: It was a single-center prospective observational study in which results of videodermoscopic examination of the eyelids were compared to the results of classic microscopic examination in patients with suspected ocular demodicosis and healthy volunteers. Results: Study group included 16 women and 15 men. In fifteen (48.4%) patients, microbiological examination of epilated eyelashes was positive. The results of forms filled by the patients concerning known subjective clinical symptoms of ocular demodicosis revealed no significant differences between the group with positive and negative results of microscopic examination. The presence of Demodex tails and madarosis observed during dermoscopic assessment correlated positively with positive results of microscopic examination. At least one Demodex tail was found in 86.7% (13/15) cases with positive results of microscopic examination. In the two remaining cases microscopic evaluation showed the presence of Demodex brevis. In 37.5% (6/16) of patients with negative results of microscopic examination, videodermoscopy showed the presence of Demodex tails. Conclusions: Videodermoscopy may facilitate the diagnostics of ocular demodicosis. Patients reporting clinical symptoms suggesting ocular demodicosis but negative results of videodermoscopic examination should be referred to classical microscopic examination to exclude the presence of Demodex brevis. In patients with negative microscopic examination results and symptoms suggesting ocular demodicosis, dermoscopy-guided microscopic re-evaluation could be considered

  Ekologiczna spo┼éeczna odpowiedzialno┼Ť─ç biznesu narz─Ödziem kreowania przysz┼éo┼Ťci ochrony ┼Ťrodowiska

  No full text
  The level of environmental safety culture depends on many factors, including the influence of parents and the education system, the media and the quality of life. In the current Economy 4.0, globalization, increasing greenhouse effect, etc., it is the information and education system and the pro-environmental strategic actions undertaken by organizations that are beginning to play a significant role in building awareness and care for the environment. It is precisely the environmental corporate social responsibility, both of state institutions, the legislator, business entities and society (every citizen) that can significantly change the phenomenon of environmental degradation. The aim of the article is to present the essence of ecological corporate social responsibility and the activities undertaken by selected market stakeholders. The analysis carried out implies that ECSR is built through the implementation of pro-environmental stakeholder's actions, e.g. legislative changes, implementation of management systems according to ISO standards, use of renewable energy sources, etc. that aim at ensuring safety or improving the current state of the environment.Poziom kultury bezpiecze┼ästwa ekologicznego uzale┼╝niony jest od wielu czynnik├│w mi─Ödzy innymi wp┼éywu rodzic├│w i systemu edukacji, medi├│w, jako┼Ťci ┼╝ycia. W obecnej gospodarce 4.0, globalizacji, zwi─Ökszaj─ůcym si─Ö efekcie cieplarnianym itd., to system informacyjno-edukacyjny i podejmowane przez organizacje strategiczne dzia┼éania pro ┼Ťrodowiskowe zaczynaj─ů odgrywa─ç znacz─ůc─ů rol─Ö w budowaniu ┼Ťwiadomo┼Ťci oraz troski o ┼Ťrodowisko naturalne. To w┼éa┼Ťnie ekologiczna spo┼éeczna odpowiedzialno┼Ť─ç biznesu, zar├│wno instytucji pa┼ästwowych, ustawodawcy, podmiot├│w gospodarczych i spo┼éecze┼ästwa (ka┼╝dego obywatela) mo┼╝e w znacz─ůcy spos├│b wp┼éyn─ů─ç na zmian─Ö zjawiska degradacji ┼Ťrodowiska naturalnego. Celem artyku┼éu jest przedstawienie istoty ekologicznej spo┼éecznej odpowiedzialno┼Ťci biznesu oraz dzia┼éa┼ä podejmowanych przez wybranych interesariuszy rynku. Z przeprowadzonej analizy wynika, ┼╝e ECSR budowane jest poprzez implementacj─Ö dzia┼éa┼ä pro ┼Ťrodowiskowych interesariuszy np. zmian ustawowych, wdro┼╝e┼ä system├│w zarz─ůdzania wg norm ISO, wykorzystywanie odnawialnych ┼║r├│de┼é energii, itp. zmierzaj─ůcych do zapewnienia bezpiecze┼ästwa lub poprawy obecnego stanu ┼Ťrodowiska naturalnego

  Rola zarz─ůdu w zabezpieczeniu stabilno┼Ťci ekonomiczno-spo┼éecznej przedsi─Öbiorstwa

  Get PDF
  Chru┼Ťciel T. J., Wyszomirski A. The role of the board in securing the economic and social stability of the enterpris

  Karta wynik├│w jako instrument progresywnego rozwoju przedsi─Öbiorstw

  Get PDF
  Wyszomirski A., Chru┼Ťciel T. J., Mania R. Scorecard as an instrument of progressive development of enterprise

  Environmental Corporate Social Responsibility Activities in Heating IndustryÔÇöCase Study

  No full text
  The paper focuses on problems connected with Environmental Corporate Social responsibility in the energy industry. The objective behind this article is to analyse pro-environment activities within Environmental Corporate Social Responsibility (ECSR) that heating operators carry out, using the example of a Poland-based company called Miejska Energetyka Cieplna Sp├│┼éka z o.o. with headquarters in Koszalin. In particular, this study focuses on pro-environment activities that the company has been involved in from 2017ÔÇô2020. The data and information found in this study demonstrate that the company systematically devoted its financial resources to pro-environment efforts in terms of both ISO 14001 maintenance as well as educational/promotional activities. According to the findings, the company has been highly committed to Environmental Corporate social Responsibility issues. The implementation of its strategy in this field can lead to ecological innovation and help establish an effective business model that will be founded on ecological assumptions

  Effects of Pro-Ecological Investments on an Example of the Heating IndustryÔÇöCase Study

  No full text
  This paper presents problems connected with the effects of pro-ecological investment on the example of the heating industry. The aim of the publication, resulting from the identified gap, is to analyze pro-ecological investments on the example of a Polish heating companyÔÇöMiejska Energetyka Cieplna Ltd. in Koszalin. In particular, the pro-environmental activities in which the examined company engaged over the period 2017ÔÇô2020 were analyzed. On the basis of existing models in the literature, the authorsÔÇÖ causeÔÇôeffect model for analyzing pro-ecological investments was proposed and investments were realized by the analyzed organization using this model. Combining the presented causes and effects of ecological investments, it is possible to propose a causeÔÇôeffect model of pro-ecological investments undertaken in organizations consisting of three causes and five effects. All causes that cause organizations to realize pro-ecological investments can be divided into three groups: low requirements, economical requirements, and image requirements, all of which lead to the implementation of environmental corporate social responsibility

  The analysis of dependencies between extraction and resource consumption in 2008-2014 on the example of Ostrowite Gravel Pit

  Get PDF
  PURPOSE: The aim of the article is to examine dependencies between production-related indicators (extraction, processing) and indicators related to resource consumption. The analysis was made on the basis of data from the Ostrowite gravel pit for 2008-2014.DESIGN/METHODOLOGY/APPROACH: The study focuses on the research of KPIs conducted in the Ostrowite Gravel Pits located in the south-western part of the Pomeranian Voivodship, in the Lipnica commune, the Byt├│w Poviat. We use the KPIs analysis method in the paper.FINDINGS: The article presents research on the relationship between mining and used resources on the example of Ostrowite gravel pit. In modern industry, the method of monitoring the consumption of resources is to calculate the so-called KPIs (Key Performance Indicators) and to study the relationships between them. The presented study focuses on the research of KPIs conducted. As regards to resources, the following issues were analysed, employees' working time, time of running machines, fuel consumption and electricity consumption. It was found that in the case of fuel and energy consumption, there is no greater opportunity for improvement within the given technology, because the consumption of these resources is directly proportional to the production indicators.PRACTICAL IMPLICATIONS: The articlee provides recommendations for organizations in the field of counteracting this situation.ORIGINALITY/VALUE: We have found that there is an increase in productivity in proportion to the increase in processed tonnage and production. This is due to better use of machines and human work, reducing the number of downtime and improving the work system.peer-reviewe
  corecore