14,028 research outputs found

  Les potències emergents i l'ordre mundial : estudi de cas del règim internacional del clima

  Get PDF
  Treball teòric. Aquest estudi té com objectiu demostrar el canvi en les institucions internacionals (concretament a l'ordre mundial) promogut per les potències emergents. Per assolir tal finalitat s'utilitza un estudi de cas: el règim internacional del clima. En aquest sentit, s'analitzen tres acords significatius d'aquest règim: Protocol de Kyoto, Acord de Copenhagen i Acord de París. S'extrauen els principals punts d'aquests acords i aplicant el marc teòric es dóna resposta a l'objectiu de l'estud

  Els acords de pau a Guatemala

  Get PDF
  Abstract not availabl

  Els acords municipals de 1511

  Get PDF

  La Universitat Autònoma de Barcelona va registrar 21 patents prioritàries el 2013

  Get PDF
  L'Oficina de Valorització i Patents de la UAB va rebre l'any passat 38 noves invencions, de les quals se'n van derivar 21 patents prioritàries, i va signar 5 acords de transferència

  Acords de la Junta Directiva

  Get PDF

  Reglament de la Facultat de Biociències

  Get PDF
  Aprovat pel Consell de Govern el 7 de juny de 2007 i modificat pels acords de 30 de setembre de 2010 i de 10 de desembre de 201

  Els acords municipals del trienni liberal

  Get PDF

  Reglament de la Facultat de Ciències

  Get PDF
  Acord del Consell de Govern de 8 de juliol de 2004, modificat pels acords de 7 de juny de 2007 i de 30 de setembre de 201

  Els Acords de Barcelona de 1354

  Get PDF

  Els Acords de Barcelona de 1354

  Get PDF
  • ‚Ķ
  corecore