4,287 research outputs found

  Biotekniikka metsäpuiden lisäyksessä ja jalostuksessa

  Get PDF
  Metsänjalostussäätiön vuosikertomus 199

  Hallituksen vuosikertomus 2020 : Liite 4. Valtion yhtiöomistus

  Get PDF
  Valtioneuvosto antaa eduskunnalle hallituksen vuosikertomuksen perustuslain 46 §:ssä säädettynä kertomuksena hallituksen toiminnasta, valtiontalouden hoidosta ja talousarvion noudattamisesta sekä niistä toimista, joihin hallitus on eduskunnan päätösten johdosta ryhtynyt. Hallituksen vuosikertomuksesta säädetään tarkemmin valtioneuvostosta annetun lain (175/2003) 9 a §:ssä sekä valtion talousarviosta annetun lain (423/1988) 17 ja 18 §:ssä. Talousarviolain 18 §:ssä edellytetään, että hallituksen vuosikertomukseen otettavien valtiontalouden ja valtion taloudenhoidon sekä toiminnan tuloksellisuuden kuvausten tulee antaa oikeat ja riittävät tiedot talousarvion noudattamisesta, valtion tuotoista ja kuluista, valtion taloudellisesta asemasta sekä tuloksellisuudesta (oikea ja riittävä kuva). Säädöstasolla kertomuksen sisältöä määrittävät erityisesti myös valtion talousarviosta annetun asetuksen (1243/1992) vaatimukset. Hallituksen vuosikertomus vuodelta 2020 muodostuu viidestä osasta: Hallituksen vuosikertomus 2020 Hallituksen vuosikertomus 2020 Liite 1 Ministeriöiden tuloksellisuuden kuvaukset Hallituksen vuosikertomus 2020 Liite 2 tilinpäätöslaskelmat Hallituksen vuosikertomus 2020 Liite 3 Toimenpiteet eduskunnan lausumien ja kannanottojen johdosta Hallituksen vuosikertomus 2020 Liite 4 Valtion yhtiöomistus</a

  Hallituksen vuosikertomus 2020 : Liite 2 Tilinpäätöslaskelmat

  Get PDF
  Valtioneuvosto antaa eduskunnalle hallituksen vuosikertomuksen perustuslain 46 §:ssä säädettynä kertomuksena hallituksen toiminnasta, valtiontalouden hoidosta ja talousarvion noudattamisesta sekä niistä toimista, joihin hallitus on eduskunnan päätösten johdosta ryhtynyt. Hallituksen vuosikertomuksesta säädetään tarkemmin valtioneuvostosta annetun lain (175/2003) 9 a §:ssä sekä valtion talousarviosta annetun lain (423/1988) 17 ja 18 §:ssä. Talousarviolain 18 §:ssä edellytetään, että hallituksen vuosikertomukseen otettavien valtiontalouden ja valtion taloudenhoidon sekä toiminnan tuloksellisuuden kuvausten tulee antaa oikeat ja riittävät tiedot talousarvion noudattamisesta, valtion tuotoista ja kuluista, valtion taloudellisesta asemasta sekä tuloksellisuudesta (oikea ja riittävä kuva). Säädöstasolla kertomuksen sisältöä määrittävät erityisesti myös valtion talousarviosta annetun asetuksen (1243/1992) vaatimukset. Hallituksen vuosikertomus vuodelta 2020 muodostuu viidestä osasta: Hallituksen vuosikertomus 2020 Hallituksen vuosikertomus 2020 Liite 1 Ministeriöiden tuloksellisuuden kuvaukset Hallituksen vuosikertomus 2020 Liite 2 tilinpäätöslaskelmat Hallituksen vuosikertomus 2020 Liite 3 Toimenpiteet eduskunnan lausumien ja kannanottojen johdosta Hallituksen vuosikertomus 2020 Liite 4 Valtion yhtiöomistus</a

  Hallituksen vuosikertomus 2020 : Liite 3 Toimenpiteet eduskunnan lausumien ja kannanottojen johdosta

  Get PDF
  Valtioneuvosto antaa eduskunnalle hallituksen vuosikertomuksen perustuslain 46 §:ssä säädettynä kertomuksena hallituksen toiminnasta, valtiontalouden hoidosta ja talousarvion noudattamisesta sekä niistä toimista, joihin hallitus on eduskunnan päätösten johdosta ryhtynyt. Hallituksen vuosikertomuksesta säädetään tarkemmin valtioneuvostosta annetun lain (175/2003) 9 a §:ssä sekä valtion talousarviosta annetun lain (423/1988) 17 ja 18 §:ssä. Talousarviolain 18 §:ssä edellytetään, että hallituksen vuosikertomukseen otettavien valtiontalouden ja valtion taloudenhoidon sekä toiminnan tuloksellisuuden kuvausten tulee antaa oikeat ja riittävät tiedot talousarvion noudattamisesta, valtion tuotoista ja kuluista, valtion taloudellisesta asemasta sekä tuloksellisuudesta (oikea ja riittävä kuva). Säädöstasolla kertomuksen sisältöä määrittävät erityisesti myös valtion talousarviosta annetun asetuksen (1243/1992) vaatimukset. Hallituksen vuosikertomus vuodelta 2020 muodostuu viidestä osasta: Hallituksen vuosikertomus 2020 Hallituksen vuosikertomus 2020 Liite 1 Ministeriöiden tuloksellisuuden kuvaukset Hallituksen vuosikertomus 2020 Liite 2 tilinpäätöslaskelmat Hallituksen vuosikertomus 2020 Liite 3 Toimenpiteet eduskunnan lausumien ja kannanottojen johdosta Hallituksen vuosikertomus 2020 Liite 4 Valtion yhtiöomistus</a

  Valtioneuvoston kanslian omistajaohjausosaston vuosikertomus 2012

  Get PDF
  Valtioneuvoston kanslian omistajaohjausosaston vuosikertomus käsittelee omistajaohjausosaston omistajaohjausvastuulla olevia yhtiöitä vuodelta 2012. Katsausvuoden lopussa omistajaohjausvastuulla oli yhteensä 28 osakeyhtiötä: kolme pörssiyhtiötä, 22 listaamatonta kaupallisen perustein toimivaa yhtiötä ja kolme erityistehtäväyhtiötä. Vuosikertomus muodostuu kolmesta osa-alueesta. Valtion omistajaohjaus -osuudessa käsitellään omistajaohjauksen toimintaan ja tavoitteisiin liittyviä asioita. Valtion osakesalkku -osuudessa käsitellään yhtiöomistussalkun tiedot. Yhtiökatsaukset-osuudessa käsitellään yhtiökohtaisesti yhtiöiden kehitys ja suoriutuminen katsausvuonna. Vuosikertomus ilmestyy vuosittain salkkuyhtiöiden tilinpäätösinformaation ja yhtiökokouksien jälkeen kesäkuun alussa

  Hallituksen vuosikertomus 2020 : Liite 1 Ministeriöiden tuloksellisuuden kuvaukset

  Get PDF
  Valtioneuvosto antaa eduskunnalle hallituksen vuosikertomuksen perustuslain 46 §:ssä säädettynä kertomuksena hallituksen toiminnasta, valtiontalouden hoidosta ja talousarvion noudattamisesta sekä niistä toimista, joihin hallitus on eduskunnan päätösten johdosta ryhtynyt. Hallituksen vuosikertomuksesta säädetään tarkemmin valtioneuvostosta annetun lain (175/2003) 9 a §:ssä sekä valtion talousarviosta annetun lain (423/1988) 17 ja 18 §:ssä. Talousarviolain 18 §:ssä edellytetään, että hallituksen vuosikertomukseen otettavien valtiontalouden ja valtion taloudenhoidon sekä toiminnan tuloksellisuuden kuvausten tulee antaa oikeat ja riittävät tiedot talousarvion noudattamisesta, valtion tuotoista ja kuluista, valtion taloudellisesta asemasta sekä tuloksellisuudesta (oikea ja riittävä kuva). Säädöstasolla kertomuksen sisältöä määrittävät erityisesti myös valtion talousarviosta annetun asetuksen (1243/1992) vaatimukset. Hallituksen vuosikertomus vuodelta 2020 muodostuu viidestä osasta: Hallituksen vuosikertomus 2020 Hallituksen vuosikertomus 2020 Liite 1 Ministeriöiden tuloksellisuuden kuvaukset Hallituksen vuosikertomus 2020 Liite 2 tilinpäätöslaskelmat Hallituksen vuosikertomus 2020 Liite 3 Toimenpiteet eduskunnan lausumien ja kannanottojen johdosta Hallituksen vuosikertomus 2020 Liite 4 Valtion yhtiöomistus</a

  Vuosikertomus 2014

  Get PDF
  Eläketurvakeskuksen vuosikertomuksesta löytyvät toimitusjohtaja Jukka Rantalan katsaus, hallituksen toimintakertomus ja tilinpäätöstiedot. Mukana on myös kaavio, joka kuvastaa työeläkerahan kiertokultua ja 2014 järjestelmässä liikkuneita summia. ETK:n vuosikertomus julkaistaan ympäristöystävällisesti verkkoversiona. Eläketurvakeskuksen vuosikertomus julkaistaan edustajiston kevätkokouksen jälkeen, tavallisesti huhti-toukokuun vaihteessa. Kertomus ilmestyy suomeksi ja ruotsiksi

  Rakennusalan p√∂rssiyhti√∂t sijoituskohteina 2000 ‚Äď 2010 - Case YIT Oyj & Lemmink√§inen Oyj

  Get PDF
  T√§ss√§ opinn√§ytety√∂ss√§ tutkittiin kahta rakennusalan yrityst√§ piensijoittajan sijoituskohteina aikav√§lill√§ 2000 ‚Äď 2010. Tutkimuksen tarkoituksena oli selvitt√§√§, mik√§ tarkastelun alla olevista yhti√∂ist√§ on ollut sijoittajan kannalta riskiin n√§hden tuottoisin sek√§ mitk√§ taustatekij√§t ovat vaikuttaneet menestykseen. Tuoton mittareina k√§ytimme saatua arvonnousua sek√§ osinkoa. Riski√§ puolestaan tarkastelimme beta-kertoimen ja volatiliteetin avulla. Lis√§ksi tarkoituksena oli selvitt√§√§, millaisella informaatiolla oli ollut selke√§ vaikutus p√∂rssikurssin heiluntaan lyhyell√§ aikav√§lill√§ ja olisiko piensijoittajalla ollut mahdollisuus hy√∂dynt√§√§ informaatiota. Tutkittavat yritykset olivat YIT Oyj ja Lemmink√§inen Oyj. Tutkimuksen teoriaosassa k√§sittelimme pohjoismaista rakennusalaa, esittelimme tutkimuksen kohteena olevat yhti√∂t, paneuduimme p√∂rssisijoittamiseen sek√§ sijoittajan tunnuslukuihin. Teoriapohja koottiin alaa k√§sittelev√§st√§ kirjallisuudesta, yhti√∂n julkaisemista vuosikertomuksista, osavuosikatsauksista, koti- ja ulkomaan sijoituskirjallisuudesta sek√§ alan lehtijulkaisuista. Tutkimuksen empiriaosassa tarkastelimme yhti√∂iden p√∂rssikehityst√§ valittuna ajanjaksona. Mittasimme sijoittajan saamaa tuottoa arvonnousun ja yhti√∂iden maksaman osingon kautta. Tarkastelujakson tuotot suhteutimme saman ajanjakson riskiin. P√∂rssikurssin suurimmille nousuille ja laskuille haimme taustatekij√§t s√§hk√∂isist√§ uutisarkistoista. Tutkimuksen tuloksissa k√§vimme l√§pi yhti√∂ilt√§ saatuja kokonaistuottoja tarkasteluajanjaksolla. Tutkimuksessa kokonaistuotot suhteutettiin saman aikav√§lin volatiliteettiin, jolloin saatiin Sharpen luku, joka kuvaa sijoitukselta saatua ylituottoa suhteessa riskiin. Tuloksista voitiin todeta, ett√§ YIT:n osake oli ollut vertailukaksikosta tuottoisin ja ett√§ sijoittajan ottama suurempi riski oli kannattanut. Tapahtumat, joissa kurssi jatkoi tiettyyn suuntaan uutisen julkistamisen j√§lkeen, liittyiv√§t voittopuolisesti osavuosikatsausten julkistamisiin. Mit√§√§n yhten√§ist√§ seikkaa, jolla sijoittaja pystyisi ennen tulosjulkistusta ennakoimaan, tuleeko kurssilla olemaan positiivista tai negatiivista virett√§ tuloksen julkistamisen j√§lkeen, ei tullut ilmi. Mikrotasoiset, eli yrityskohtaiset uutiset olivat hallitsevina tekij√∂in√§ tapauksissa, joissa kurssissa havaittiin nousu- tai laskutrendi uutisen julkistamisen j√§lkeen.The purpose of this thesis project was to examine two construction companies as an object of investment for the period 2000-2010 from the point of view of the small investor. The objective was to determine which of the companies under observation would have been the most profitable in terms of the risk and to decide which factors would have contributed the most to this success. The profit was measured through increases in value and dividends. The risk was observed through the Beta value and volatility. An additional purpose of the research was to find out which kind of information had a clear influence on the share price variation in a short period of time and to clarify whether the small investor would have had a chance to profit out of this information. The companies that were examined were YIT and Lemmink√§inen Corporation. The theoretical section of the thesis report contains information about the Nordic construction business, company presentations, stock market investing and investor ratio. The information in this section was drawn from literature concerning the construction industry, company annual reports, the literature on investing and news articles from the industry. In the empirical section of the thesis the stock market trends for both companies were observed for years from 2000 to 2010. Profit was measured through the increase in value and the dividend that the companies paid. Risk was calculated in relation to the profit during the observation period. Reasons were sought for the largest increases and decreases in the share price from electronic sources. In the results of the study the total profit given by the companies was reviewed for the observation period. The total profit was put in proportion with volatility during the same observation period, to produce a Sharpe ratio, which shows the excess returns of investment compared to the risk. In the results it could be seen that YIT‚Äôs shares were more productive and the risk that the investor would have taken would have paid off. Those times that the share price followed a certain direction after the release of news, mainly came after the release of the interim report. No common reason was found that would help the investor to predict before the earnings release whether the share price would increase or decrease after the profit for the period of the company was released. Micro-level news, or news concerning the company, was the dominating factor when there was an upward or downward trend after the publication of news

  Verkkopohjainen julkaisualusta yrityksen vuosikertomuksille

  Get PDF
  Insinöörityön tavoitteena oli suunnitella ja toteuttaa tilaajayritykselle prototyyppi verkkopohjaisesta julkaisualustasta, jonka avulla yritykset voivat työstää ja julkaista vuosikertomuksia ja muita taloudellisia raportteja. Toteutettavan prototyypin pyrkimyksenä oli tehdä vuosikertomuksen työstämisestä sujuvaa ja vaivatonta ja parantaa sen sisältökokonaisuuksien ja sisältöjen hallittavuutta. Toteutuksen pohjustamiseksi perehdyttiin vuosikertomukseen dokumenttina, sen ominaispiirteisiin ja siihen, minkälaisessa muodossa suomalaiset pörssiyhtiöt vuosikertomuksensa yleensä julkaisevat. Lisäksi tutkittiin sähköisen, PDF-muotoisen vuosikertomuksen eroja verrattuna moderniin verkkovuosikertomukseen, minkä pohjalta analysoitiin, miksi kannattaa julkaista verkkovuosikertomus sähköisen tai perinteisen painetun vuosikertomuksen asemesta. Julkaisualustan prototyyppi toteutettiin käyttäen WordPress sisällönhallintajärjestelmää. Sovelluksen keskeisin toimintaperiaate hyödyntää Ajax-teknologiaa, jonka avulla vuosikertomuksen työstäjä pystyy esimerkiksi tallentamaan vuosikertomuksen lukuja niin, että tiedon tallennus tapahtuu taustalla eikä vaadi sivun uudelleenlataamista. Julkaisualustan rakentamisessa käytettiin ainoastaan kahta lisäosaa, minkä ansiosta prototyypin mahdollinen jatkokehitys ei ole täysin sidottuna WordPress-julkaisujärjestelmään. Prototyyppi täytti sille asetetut vaatimukset pääosin vähintäänkin kelvollisesti. Julkaisualustaa testattiin kehityksen aikana ja insinöörityölle määritetyn ajan päättyessä. Prototyyppi todettiin jatkokehityskelpoiseksi muutamia pieniä ohjelmointivirheitä lukuun ottamatta. Julkaisualusta on tilaajayrityksellä jatkokehitettävänä ja palvelulle etsitään pilottiasiakkaita.The purpose of this thesis project was to design and implement a prototype of a web-based publishing platform that allows companies to work and publish annual reports and other financial reports. The aim of the prototype was to make it more fluent to work with annual reports as well as improve its content management. In order to build the prototype, annual report as a document, its characteristics and the format of the annual reports usually published by Finnish listed companies, were studied. In addition, the differences between annual report in PDF format and modern web annual report were studied. Based on this, a comparison was made whether to publish an annual report digitally or as a traditional printed document. The prototype of the publishing platform was built using WordPress content management system. The most important principle of the application uses Ajax-technology that allows, for example, a user to save parts of annual report without the web page requiring reloading the page in order to save the data. Only two plugins were used during the development process making the prototype almost completely free from WordPress, which enables possible further development of the prototype. The prototype met the goals set mostly at least worthily. The publishing platform was tested during the development process and at the end of the time defined to thesis project. The prototype were found to have development potential with the exception of a few programming errors. The publishing platform is under further development and the pilot clients are searched

  Vuosikertomus 2010

  Get PDF
  Eläketurvakeskuksen vuosikertomuksesta löytyvät toimitusjohtaja Jukka Rantalan katsaus eläkepoliittisesti vilkkaaseen vuoteen, hallituksen toimintakertomus ja tilinpäätöstiedot. Mukana on myös kaavio, joka kuvastaa työeläkerahan kiertokultua ja 2010 järjestelmässä liikkuneita summia. ETK:n vuosikertomus julkaistaan ympäristöystävällisesti verkkoversiona. Eläketurvakeskuksen vuosikertomus ilmestyy ennen edustajiston kevätkokousta, tavallisesti huhtikuun lopussa. Kertomus julkaistaan suomeksi ja ruotsiksi
  • ‚Ķ
  corecore