10,014 research outputs found

  Dit is mijn lijf:Over de – schuldige? – relatie tussen seksueel geweld en de offertheologie van de Catechismus van de Katholieke Kerk binnen de context van het debat over seksueel geweld

  Get PDF
  De offertheologie in de Catechismus van de Katholieke Kerk (1995, CKK) vormt de kern van de leer en de moraal van die kerk. Met deze theologie heeft deze kerk een eigen positie en rol in het – publieke debat – over seksueel geweld zoals dat bijv. in de Raad van Europa gevoerd wordt. In dit onderzoek gaat het er over of de tekst van deze theologie mede een factor zou kunnen zijn van het fenomeen seksueel geweld – zoals bijv. gedefinieerd in Het Verdrag van Istanbul (2011) van de Raad van Europa? Cultuurwetenschappers als Mieke Bal, Franz Hinkelammert en Alice Miller hebben aangetoond dat bijbelteksten over Eva en Adam (Genesis 3) en over Isaak en Abraham (Genesis 22), alsmede interpretaties daarvan, teksten zijn die vaak elementen van geweld bevatten. En juist deze bijbelteksten hebben een fundamentele betekenis in die offertheologie, gelet ook op diens verstaan van het dagelijks leven van mensen, met diens noties over lichaam en ziel, over “de natuurlijke relatie” tussen man en vrouw en over het offer. Met de kritische analysemethodes van Bal e.a. wordt de CKK nagelezen op interpretaties van die Genesisverhalen en op de betekenissen van diens notie van het Offer van Christus. Het onderzoek laat zo zien hoezeer juist het offerconcept van deze catechismus van het machtsinstituut Rooms-Katholieke Kerk, seksueel geweld met verschillende manieren en in verschillende gremia, van biechtstoelen tot de Heilige Stoel, onzichtbaar maakt, versluiert of legitimeert

  Information actors beyond modernity and coloniality in times of climate change:A comparative design ethnography on the making of monitors for sustainable futures in Curaçao and Amsterdam, between 2019-2022

  Get PDF
  In his dissertation, Mr. Goilo developed a cutting-edge theoretical framework for an Anthropology of Information. This study compares information in the context of modernity in Amsterdam and coloniality in Curaçao through the making process of monitors and develops five ways to understand how information can act towards sustainable futures. The research also discusses how the two contexts, that is modernity and coloniality, have been in informational symbiosis for centuries which is producing negative informational side effects within the age of the Anthropocene. By exploring the modernity-coloniality symbiosis of information, the author explains how scholars, policymakers, and data-analysts can act through historical and structural roots of contemporary global inequities related to the production and distribution of information. Ultimately, the five theses propose conditions towards the collective production of knowledge towards a more sustainable planet

  Hoeders van de staat : burgemeesters in bezet en bevrijd België en Noord-Frankrijk (1914-1921)

  Get PDF
  corecore