319,113 research outputs found

  Taking Flight – April 2019

  Get PDF
  Message From the Dean Alumni Spotlight -- Cindy Pollack Eagle Executive Spring 2019 Business Alum Receives Talon Award Parker Days of Business Online Master of Science in Applied Economics Prepares Students for Job Market Logistics Team Competes in Innovation Challenge CFA Institute University Alliance Parker College Takes PDD to Savannah and the Armstrong Campus Ph.D. Students Soar at the Logistics Doctoral Symposium Faculty/Staff New

  Equal Employment Opportunity Commission et al. v. Jefferson Smurfit Corp. (US)

  Get PDF

  Lean implementation to improve scheduling for a multi-cell manufacturing facility

  Get PDF
  Includes bibliographical references

  A Freshman Takes Charge: Judge John J. Parker of the United States Court of Appeals, 1925-1930

  Get PDF
  Syftet med denna studie har varit tvĂ„delat. För det första var syftet att beskriva och förstĂ„ sex gymnasielĂ€rares uppfattningar om störande beteende hos elever i den gymnasiala klassrumsmiljön. För det andra handlade det om att beskriva och förstĂ„ gymnasielĂ€rarnas Ă„tgĂ€rder och korrigeringar gentemot störande beteende. Studien har genomförts med en kvalitativ ansats dĂ€r semistrukturerade intervjuer har tillĂ€mpats som metod för inhĂ€mtande av data. Resultatet visar att gymnasielĂ€rarna som deltog i studien uppfattar störande elevbeteenden som nĂ„got som förskjuter fokus frĂ„n det som Ă€r avsett att göras. Elevbeteenden uppfattas störande först nĂ€r de pĂ„verkar andra elever alternativt lĂ€raren sjĂ€lv. DĂ„ beteendet pĂ„verkar andra elever uppfattas det störande frĂ„n en lĂ€rare med elevperspektiv. NĂ€r beteendet pĂ„verkar lĂ€raren uppfattas det störande ur ett lĂ€rarperspektiv. Resultatet visar Ă€ven att det finns ett samband mellan mest störande och mest förekommande störande beteenden. I denna studie uppfattar de deltagande lĂ€rarna OtillĂ„tet prat samt OtillĂ„ten mobiltelefon-/datoranvĂ€ndning som mest störande och mest förekommande störande elevbeteenden. ÅtgĂ€rder och korrigeringar av störande elevbeteenden förekommer pĂ„ tre olika nivĂ„er: Organisations-, Grupp- och IndividnivĂ„. Exempel pĂ„ Ă„tgĂ€rder och korrigeringar som gymnasielĂ€rarna anvĂ€nder sig av Ă€r Ordningsregler, Elevavtal, Relationer, TillsĂ€gelser, Samtal samt Avvisning. En slutsats som kan dras Ă€r att Relationer Ă€r en faktor som flera av lĂ€rarna betonar som den viktigaste delen för att förebygga störande elevbeteenden. LĂ€rarna menar att goda Relationer pĂ„ lĂ„ng sikt ger en bĂ€ttre effekt vid korrigeringar av störande elevbeteende. En annan slutsats Ă€r att OtillĂ„ten mobiltelefon-/datoranvĂ€ndning Ă€r ett störande elevbeteende som i tidigare forskning inte har uppmĂ€rksammats, en ny kunskap inom omrĂ„det

  Spartan Daily, February 6, 1986

  Get PDF
  Volume 86, Issue 9https://scholarworks.sjsu.edu/spartandaily/7398/thumbnail.jp

  Spartan Daily, March 24, 2005

  Get PDF
  Volume 124, Issue 40https://scholarworks.sjsu.edu/spartandaily/10112/thumbnail.jp

  Spartan Daily, March 11, 1981

  Get PDF
  Volume 76, Issue 31https://scholarworks.sjsu.edu/spartandaily/6735/thumbnail.jp

  Spartan Daily, March 11, 1981

  Get PDF
  Volume 76, Issue 31https://scholarworks.sjsu.edu/spartandaily/6735/thumbnail.jp

  An analysis of the guest relations programs of four types of Boston hotels.

  Full text link
  Thesis (M.S.)--Boston Universit
  • 

  corecore