7,075 research outputs found

  Nous moviments socials al segon franquisme

  Get PDF
  Aquest treball ens mostra breument quina era la situaci贸 espa帽ola a partir dels anys 60 i com va anar canviant i obrint-se el paronama pol铆tic, religios, social i estudiantil. Es tracta d'un temps de grans canvis tant a nivell teoric com a nivell practic. Son uns anys que feren posible donar un gran bot en Espanya i acabar en una dictadura que estava perguent les forces. En aquest treball hem centre sobretot en explicar diferents moviments com son els moviments ve茂nals, el moviment estudiantil,el moviment religi贸s i el moviment feminista entre altres. La meva intenci贸 es mostrar com van evolucionant aquestos moviments i quin va ser el seu paper dins de la Transici贸.This work briefly shows what the Spanish situation in the 60s and how it was changing, opening up paronama political, religious, social and student. It is a time of great change both theoretical and practical level. Some years are made 鈥嬧媝ossible to a large jump in and finish in Spain was a dictatorship losing power. In this work I mainly center on explaining different movements such as the residents' movements, student movements, the religious movement and the feminist movement and others. My intention is to show how these movements evolve and what was his role in the transition

  2011 鈥 2015: del carrer a les institucions. Confian莽a en el sistema pol铆tic i efecte sobre les mobilitzacions socials

  Get PDF
  Treballs Finals del Grau de Sociologia, Facultat d'Economia i Empresa, Universitat de Barcelona, Curs: 2016-2017 , Tutor: Sara Carmona Benito(cat) L鈥檈sclat de la crisi del 2008 i les problem脿tiques existents fruit d鈥檜n no trencament amb el r猫gim franquista van causar un augment de les mobilitzacions socials a l鈥橢spanya del 2008 al 2012; per貌 a partir del 2014 es va produir un descens. Si les condicions de vida no van millorar i la major part de les demandes del 15M no van ser assolides, per qu猫 van baixar les mobilitzacions? El partit pol铆tic Podemos neix al gener del 2014: 茅s una simple coincid猫ncia o potser la formaci贸 pol铆tica va retornar la confian莽a en el sistema pol铆tic, perduda per part de la poblaci贸, i aix貌 provoqu茅s un descens de les mobilitzacions? Aquest treball posa el focus en com es viu aquest fenomen al barri del Guinard贸 (Barcelona).(eng) The outbreak of the crisis of 2008 and the existing problems resulting from not breaking with the Francoism caused an increase of social mobilizations in Spain from 2008 to 2012; however, since 2014 it has decreased. If living conditions did not improve and most of the 15M demands were not achieved, why are there fewer mobilizations? The political party Podemos was born in January 2014: is it a simple coincidence or maybe the party brought back the confidence in the political system, lost by much of the citizens, and this caused a decrease in social mobilizations? This research focuses on how this phenomenon is lived in the Guinard贸鈥檚 neighbourhood (Barcelona)

  Algunes reflexions sobre l'animaci贸 sociocultural

  Get PDF

  An脿lisi feminista de les xarxes socials de les migrants colombianes al Pa铆s Valenci脿

  Get PDF
  The results of this piece of research2 on migrant women3 are presented from a feminist approach. The research shows the current diversity in migration processes and, specifically, the key role of finding out the social practices of political migrants. The differences and similarities found in the two groups' social networks and practices are identified and compared from a social point of view, through a completely new interpretation of the concepts of economic and political migrants. This research thus aims to understand the characteristics of participative practices within the group of Colombian migrants living and taking part in two societies at the same time

  Entre educaci贸 obrera i alternativa cultural. Per qu猫 els treballadors van aprendre esperanto a Espanya al principi del segle XX

  Get PDF
  L鈥檃rticle tracta sobre el paper de l鈥檈speranto en el moviment per a l鈥檈ducaci贸 dels treballadors durant les primeres d猫cades del segle XX a Espanya. A m茅s del desig d鈥檈ducar-se en una societat que no afavoria la culturitzaci贸 de les classes baixes, l鈥檃rticle considera un altre aspecte de les raons que tenien els treballadors conscienciats per aprendre la llengua internacional: el desig de crear una cultura alternativa a l鈥檕ficial, la qual pogu茅s servir pels objectius de la lluita de classes. En aquest context, l鈥檈ducaci贸 es va convertir en camp de batalla en la lluita entre les classes socials i entre les visions ideol貌giques del m贸n. S鈥檋i consideren els dos moviments obrers que van existir a Espanya en aquest per铆ode: el socialista i l鈥檃narquista, els quals van abordar de manera bastant diferent les demandes d鈥檈ducaci贸 dels treballadors. Espec铆ficament aquest 煤ltim moviment va advocar insistentment per crear una cultura alternativa, de la qual l鈥檈speranto es va convertir en una esp猫cie de s铆mbol.La artikolo pritraktas la rolon de Esperanto en la movado por laborista edukado dum la unuaj jardekoj de la 20a jarcento en Hispanio. Krom la deziro eduki臐i en socio, kiu ne favoris la klerigajn strebojn 膲e la malaltaj klasoj, la artikolo konsideras alian aspekton de la kialoj de konsciaj laboristoj lerni Esperanton: la deziron krei kulturon alternativan al la oficiala, kiu povu servi por la celoj de la klasbatalo. En tiu kunteksto, la edukado fari臐is batalkampo en la lukto inter la sociaj tavoloj kaj inter la ideologiaj mondperceptoj. La a怒toro konsideras la du laboristajn movadojn, kiuj ekzistis en Hispanio en tiu periodo: la socialisman kaj la anarkiisman, kiuj montris sufi膲e malsaman aliron al tiuj demandoj de laborista edukado. Specife 膲i-lasta movado insiste pledis por la kreado de alternativa kulturo, el kiu Esperanto fari臐is kvaza怒 simbolo

  El Moviment per la pau dels anys vuitanta a Catalunya

  Get PDF
  Aquesta recerca sobre el moviment per la pau s'ha realitzar per dos motius principals. El primer, 茅s disposar d'un estudi complet sobre el moviment pacifista dels anys vuitanta, que 茅s un dels m茅s importants de la hist貌ria contempor脿nia de Catalunya. El segon prop貌sit ha estat aconseguir que els elements fonamentals d'aquest moviment puguin ser incorporats a la mem貌ria col路lectiva i a les obres de s铆ntesi d'hist貌ria contempor脿nia de Catalunya. L'article s'ha fonamentat en els documents de les organitzacions pacifistes i antimilitaristes i, tamb茅, en les respostes de cent setanta-cinc activistes d'aquell moviment a un q眉estionari preparat per l'autor. El principals temes tractats s贸n: els factors que van condicionar l'aparici贸, el desenvolupament i el reflux del moviment; les activitats, els sectors implicats i els principals resultats aconseguits. De manera espec铆fica, s'analitza el feminisme antimilitarista. Una part important de la investigaci贸 s'ha centrat en l'estudi dels activistes del moviment: el seu perfil sociol貌gic, els valors i les idees.This investigation on the movement for the peace has been carried out for two main reasons. The first one is to have a complete study on the pacifist movement of the years eighty that was one of the most important of the contemporary history of Catalonia. The second purpose has been to get that the fundamental elements of this movement can be incorporate to the collective memory and the books of synthesis of contemporary history of Catalonia. The dissertation is based on the documents of the pacifist and antimilitarists organizations and also in the answers of hundred seventy five activists of that movement to a prepared questionnaire for the author. The main topics treaties are: the factors that conditioned the appearance, the development and the reflux of the movement, their activities, the implied sectors and the main gotten results. In a specific way, the feminist antimilitarism is analyzed. An important part of the investigation is centered in the study of the sociological profile, value and ideas of the activists of the movement

  Portugal: Traject貌ria del Estado Novo a la Revoluci贸 dels Clavells.El final de quaranta anys d'hist貌ria d'un desconegut (1933-1976)

  Get PDF
  Treballs Finals de Grau en Hist貌ria, Facultat de Geografia i Hist貌ria, Universitat de Barcelona, Curs: 2013-2014, Tutor: Susanna Tavera Garc铆aLa Revoluci贸 dels Clavells tanca un per铆ode fosc en la hist貌ria de Portugal, el anomenat Estado Novo. En aquest treball es pret茅n tractar les l铆nies generals de la dictadura portuguesa, donant unes bases per entendre el cop del 25 d'abril i la revoluci贸 subseg眉ent, considerant les dimensions d'aquesta i les que podria haver tingut. La hist貌ria d'un pa铆s oblidat per la historiografia espanyol

  Una nota sobre la crisi del franquisme i la transici贸 a la democr脿cia

  Get PDF
  A trenta anys de la mort de Franco i en un moment d'extensi贸 de "revisionismes" de diversos signes, per貌 que tenen en com煤 el menysteniment o la ignor脿ncia de la naturalesa de la dictadura i de les condicions reals del proc茅s de canvi pol铆tic que va viure Espanya a la segona meitat dels anys setanta, aqu铆 es recull un breu recordatori de l'escenari de la fi de la dictadura i de l'inici de la transici贸 a la democr脿cia.A treinta a帽os de la muerte de Franco y en un momento de extensi贸n de los "revisionismos" de diversos signos, pero que tienen en com煤n la poca atenci贸n o ignorancia de la naturaleza de la dictadura y de las condiciones reales del proceso de cambio pol铆tico que vivi贸 Espa帽a en la segunda mitat de los a帽os setenta, aqu铆 se recoge un breve recordatorio del escenario del final de la dictadura y el inicio de la transici贸n democr谩tica.To thirty years of the death of Franco and in a moment of extension of the "revisionisms" of diverse signs, but that have in common the little attention or ignorance of the nature of the dictatorship and of the real conditions of the process of political change in Spain in the second half of the seventies, the author propose a brief commemorative one of the setting of the dictatorship' end and the start of the democratic transition

  El Moviment per la pau dels anys vuitanta a Catalunya

  Get PDF
  Aquesta recerca sobre el moviment per la pau s'ha realitzar per dos motius principals. El primer, 茅s disposar d'un estudi complet sobre el moviment pacifista dels anys vuitanta, que 茅s un dels m茅s importants de la hist貌ria contempor脿nia de Catalunya. El segon prop貌sit ha estat aconseguir que els elements fonamentals d'aquest moviment puguin ser incorporats a la mem貌ria col路lectiva i a les obres de s铆ntesi d'hist貌ria contempor脿nia de Catalunya. L'article s'ha fonamentat en els documents de les organitzacions pacifistes i antimilitaristes i, tamb茅, en les respostes de cent setanta-cinc activistes d'aquell moviment a un q眉estionari preparat per l'autor. El principals temes tractats s贸n: els factors que van condicionar l'aparici贸, el desenvolupament i el reflux del moviment; les activitats, els sectors implicats i els principals resultats aconseguits. De manera espec铆fica, s'analitza el feminisme antimilitarista. Una part important de la investigaci贸 s'ha centrat en l'estudi dels activistes del moviment: el seu perfil sociol貌gic, els valors i les idees.This investigation on the movement for the peace has been carried out for two main reasons. The first one is to have a complete study on the pacifist movement of the years eighty that was one of the most important of the contemporary history of Catalonia. The second purpose has been to get that the fundamental elements of this movement can be incorporate to the collective memory and the books of synthesis of contemporary history of Catalonia. The dissertation is based on the documents of the pacifist and antimilitarists organizations and also in the answers of hundred seventy five activists of that movement to a prepared questionnaire for the author. The main topics treaties are: the factors that conditioned the appearance, the development and the reflux of the movement, their activities, the implied sectors and the main gotten results. In a specific way, the feminist antimilitarism is analyzed. An important part of the investigation is centered in the study of the sociological profile, value and ideas of the activists of the movement

  Una nova societat civil: accions col路lectives de masses a l'Espanya postransicional (ca. 1982-2002)

  Get PDF
  La planificaci贸n del proyecto, la direcci贸n del trabajo y la formulaci贸n del modelo y las hip贸tesis de investigaci贸n son obra de la labor del profesor Salvador Aguilar. Otros autores son Mar铆a Trinidad Bretones, Rosa Carb贸, Marisa Duarte, Josep Miquel Garc铆a, Gisela Murillo, Marta P茅rez y Joaquim Sempere, cuya autor铆a se corresponde con cap铆tulos parciales del conjunto del informe y as铆 se menciona en mismo.INFORME DE RECERCA: Aquest treball ha consistit en una indagaci贸 sobre la protesta social recent al nostre pa铆s (Espanya, 1982-2002); espec铆ficament, sobre els principals episodis contempor脿nis d'acci贸 col.lectiva que han esclatat a Espanya i a Catalunya, amb dos par脿metres delimitadors b脿sics: a) haver-se produ茂t en el periode postransicional, 茅s a dir, amb la fase de resoluci贸 de la transici贸 pol铆tica ja culminada (cosa que, com altres investigadors, hipotitzem que es produ铆 pel 1982, amb el primer relleu democr脿tic i pac铆fic del Govern i amb el que anomenem transici贸 institucional ja acabada); per tant, entre 1982 i 2003 aproximadament. b) haver mobilitzat un seguiment massiu i adquirit, degut a aquest motiu, a vegades refor莽at per altres, una significaci贸 pol铆tica excepcional, fora d'all貌 que es considera normal en l'activitat pol铆tica quotidiana (i tenint en conseq眉猫ncia un impacte molt notable en el decurs mateix del periode postransicional).Fundaci贸 Jaume Bofill. Universitat de Barcelona. Fundaci贸 Utopia. Grup d'Investigaci贸 de la Universitat de Barcelona (Direcci贸: Mar铆a Trinidad Bretones
  corecore