3,244 research outputs found

  Arealrepresentativ overvåking av skog i verneområder. registreringsopplegg, metodikk og erfaringer fra feltarbeidet i 2015

  Get PDF
  Direktoratet for naturforvalting (Milj√łdirektoratet f.o.m. 1. juli 2013) har siden 2009 arbeidet med √• etablere et overv√•kingssystem for verneomr√•der. Etter en offentlig anbudsrunde vinteren 2012, ble det besluttet at overv√•kingen av naturtypen skog i verneomr√•der skulle koordineres med arbeidet som utf√łres gjennom Landsskogtakseringen. Fordelene ved √• koordinere overv√•kingsprogrammet med den etablerte Landsskogtakseringen er at skogstatistikken fra overv√•kingen av verneomr√•dene vil v√¶re sammenlignbar med skogstatistikk for arealer utenfor verneomr√•dene. Videre vil denne samkj√łringen v√¶re kostnadseffektiv fordi Landsskogtakseringen har et etablert nett av pr√łveflater i de omtalte omr√•dene, og et velfungerende system for datainnsamling, datalagring, kvalitetskontroll, beregninger og rapportering. Vinteren 2012 ble det utarbeidet et detaljert arealrepresentativt overv√•kingsprogram for skog i verneomr√•der. Overv√•kingen av skog i nasjonalparker og naturreservater med annet vernetema enn skog skal f√łlge Landsskogtakseringens ordin√¶re takstopplegg. I naturreservater med skog som vernetema (skogreservat), skal alle ordin√¶re landsskogflater i 3km x 3km forbandet (ordin√¶re flater) inng√•, samt at det etableres to nye flater (tilleggsflater) i tilknytning til hver ordin√¶re flate. Disse flatene vil inng√• i Landsskogtakseringens 5-√•rige omdrev. Overv√•kingsprogrammet startet sommeren 2012. Etter feltsesongen 2015 er s√•ledes 4/5 av pr√łveflatene etablert. Registreringene i felt ble gjennomf√łrt i perioden juni-oktober

  Toktoversikt 1981

  Get PDF

  Elg i Steinkjer: beiteressurser og bestandsutvikling. Forprosjekt

  Get PDF
  Forprosjektet ble satt i gang i 2006 for √• legge et faglig grunnlag for et tre-√•rig elgprosjekt. P√• bakgrunn av skriftlige uttalelser fra fire (av seks mulige) tildelingsomr√•der (lokale forvaltningsomr√•der)i Steinkjer, er det tre tema som peker seg ut for et litteraturstudium: 1. Beitesituasjon og vektutvikling. 2. Vandrings- og forflytningsm√łnster (lokal arealbruk). 3. Elg og rundball.Steinkjer kommun

  Produksjonssystemfors√łk: Hvordan kommuniserer forsker, raŐädgiver og bonde?

  Get PDF
  En lang rekke langvarige fors√łk paŐä produksjonssystemer har blitt gjennomf√łrt i de nordiske land. Hovedparten av disse ble startet etter 1980 og fors√łkene varierer sterkt i maŐälsetning, utforming og varighet. Men hva kommer ut av disse fors√łkene? Har man faŐätt en bedre forstaŐäelse av √łkologiske landbruks- systemer? Har ny kunnskap naŐädd ut til bonden og forbruke- ren? Og hvordan skjer dette? Til tross for stor interesse for produksjonssystemfors√łk finnes det saŐä langt ingen unders√łkelse i Norden som systematiserer forsknings- designet og utforsker de kvalitative aspektene av kommunikasjonen mellom forsker, raŐädgiver og bonde. Kanskje denne hovedoppgaven i agro- √łkologi kan v√¶re til inspirasjon for en ny vurdering av systemfors√łk
  • ‚Ķ
  corecore