649 research outputs found

  Manuscrits lul路lians de la Biblioteca de Catalunya. I

  Get PDF
  We have studied the correlates of cell death during stalk cell differentiation in Dictyostelium discoideum. Our main findings are four. (i) There is a gradual increase in the number of cells with exposed phosphatidyl serine residues, an indicator of membrane asymmetry loss and increased permeability. Only presumptive stalk cells show this change in membrane asymmetry. Cells also show an increase in cell membrane permeability under conditions of calcium-induced stalk cell differentiation in cell monolayers. (ii) There is a gradual fall in mitochondrial membrane potential during development, again restricted to the presumptive stalk cells. (iii) The fraction of cells showing caspase-3 activity increases as development proceeds and then declines in the terminally differentiated fruiting body. (iv) There is no internucleosomal cleavage of DNA, or DNA fragmentation, in D. discoideum nor is there any calcium- and magnesium-dependent endonucleolytic activity in nuclear extracts from various developmental stages. However, nuclear condensation and peripheralization does occur in stalk cells. Thus, cell death in D. discoideum shows some, but not all, features of apoptotic cell death as recognized in other multicellular systems. These findings argue against the emergence of a single mechanism of 'programmed cell death (PCD)' before multicellularity arose during evolution

  Manuscrits lul路lians de la Biblioteca de Catalunya. I

  Get PDF
  Abstract not availabl

  Les primeres normes generals de traducci贸 de la Fundaci贸 Bernat Metge

  Get PDF
  L'any 1923 la col路lecci贸 de la Fundaci贸 Bernat Metge publicava el primer volum dels cl脿ssics grecs i llatins en versi贸 biling眉e. Acabava de n茅ixer un dels projectes editorials catalans de m茅s abast de tots els temps perqu猫 preveia la traducci贸 i publicaci贸 de tota la literatura cl脿ssica en tres-cents volums i en deu anys. Francesc Camb贸 endeg脿 l'empresa i Joan Estelrich li present脿 un projecte, perfectament elaborat i estudiat, i que responia a una bona part de l'ideal de cultura noucentista. S'aspirava a produir all貌 que altres cultures europees ja tenien assimilat i que Catalunya encara havia de tenir. El projecte d'edici贸 dels cl脿ssics grecs i llatins en catal脿 d'Estelrich qued脿 enllestit a finals de 1921. Inspirat en el model franc猫s de l'associaci贸 Guillaume Bud茅, comport脿 tamb茅 l'elaboraci贸 d'unes primeres Normes generals d'edici贸 i traducci贸, un document que detallava el pla general de la col路lecci贸, els criteris per a l'edici贸 del text antic, els criteris ortogr脿fics, les normes de traducci贸 i les tipogr脿fiques. En aquest article fem una primera an脿lisi de les Normes generals que havien de regir la col路lecci贸, tot resseguint-ne atentament el contingut. Queda clar que Joan Estelrich es bas脿 en el document normatiu de la Bud茅, per貌 tamb茅 hi afeg铆 alguns aspectes per iniciativa pr貌pia i n'incorpor脿 d'altres, suggerits per Llu铆s Segal脿.In 1923 the collection of the Fundaci贸 Bernat Metge (Bernat Metge Foundation) published the first volume of the Greek and Latin classics in a bilingual version. The most daring Catalan publishing project of all times had just been born and it planned translating and publishing all the classics in three hundred volumes in only ten years. Francesc Camb贸 organised the Fundaci贸 and Joan Estelrich presented a project, perfectly elaborated and studied, that followed the noucentista cultural ideal. It aspired to produce what other European cultures had already assimilated and Catalonia still felt wanting. Estelrich's project for the edition of the Greek and Latin classics in Catalan was completed at the end of 1921. Inspired by the French model of the Guillaume Bud茅 association, it also outlined some general rules on edition and translation. The document also suggested a general collection plan, criteria for the edition of the ancient texts, orthographic criteria, as well as translation and typographical rules. We examine its contents and find agreement with the French normative document on which Joan Estelrich had based his criteria, but we also find evidence of his own initiative as well as other aspects suggested by Llu铆s Segal脿

  Les traduccions catalana i castellana del "Lilium Medicine" (1303-1305) de Bernat de Gordon

  Get PDF
  La Practica dicta Lilium medicine (1303-1305) de Bernat de Gordon 茅s un dels llibres fonamentals per a la instrucci贸 dels metges a la baixa Edat Mitjana. Ens ha pervingut en una cinquantena de manuscrits llatins (i onze edicions impreses entre els segles XV i XVII) i tradu茂da a diverses lleng眉es vernaculars, entre les quals hi ha el catal脿 i el castell脿. Fragments de la traducci贸 catalana s鈥檋an conservat en un manuscrit miscel路lani (ms. 7-4-27 de la Biblioteca Colombina de Sevilla), mentre que la traducci贸 castellana s鈥檋a conservat en un manuscrit (ms. 1743 de la Biblioteca de la Universidad de Salamanca) i en dues edicions (Sevilla 1495 i Toledo 1513). L鈥檃n脿lisi de les dues traduccions ib猫riques permet demostrar que no hi ha cap relaci贸 entre la traducci贸 catalana i la castellana, sin贸 que provenen de dos ant铆grafs llatins diferents
  corecore