353 research outputs found

  Skj√łtselsplan for kystlynghei. Ness, Hamar√ły kommune, Nordland

  Get PDF
  -Rapporten gir en beskrivelse av et beiteomr√•de en verdifull kystlyngheilokalitet. Beskrivelsen av vegetasjon og naturtypeutforminger tar utgangspunktet i kartleggingen fra 2009 og ble supplert under befaringen i 2015. Skj√łtselsplandelen er utarbeidet i 2015. Anbefalte skj√łtselstiltak er hel√•rsbeite med GNS og rydding av kratt og lauvoppslag. R√łsslyngbestanden er i god tilstand slik at det ikke er behov for lyngsviing de n√¶rmeste 5 √•r. Dersom sitkagran skulle spre seg fra plantefeltene b√łr sm√•grana fjernes omg√•ende

  Skj√łtselsplan for kystlynghei. Svin√łya, Ytre og Indre Bessv√¶r√łya, Lam√łya og G√•rds√łya, R√łd√ły kommune, Nordland

  Get PDF
  -Rapporten gir en beskrivelse av kystlyngheilokalitetene p√• Svin√łya, Ytre og Indre Bessv√¶r√łyan, Lam√łya og G√•rds√łya i R√łd√ły kommune, og anbefalt skj√łtsel av kystlyngheia. Beskrivelsen av vegetasjon og naturtypeutformingene baserer seg p√• kartlegging sommeren 2013 unntatt G√•rds√łya som har blitt kartlagt i 2015. Kystlyngheia best√•r stort sett av fattige utforminger med varierende fuktighetsgrad. R√łsslyng og krekling er mengdearter. Skj√łtselsplandelen er utarbeidet i 2015. Den anbefaler tiltak for skj√łtsel i form av beiting med sp√¶lsau. Store deler av Bessv√¶ret har blitt svidd de siste √•rene og tilstanden til r√łsslyngbestanden er stort sett god. Derfor er svibehovet begrenset fram til en revidering av skj√łtselsplanen om ca. 5 √•r

  Skj√łtselsplan for kystlynghei. R√łss√łya, Lur√ły kommune, Nordland

  Get PDF
  -Rapporten gir en beskrivelse av kystlyngheilokaliteten p√• R√łss√łya i Lur√ły kommune, og anbefalt skj√łtsel av kystlyngheia. Beskrivelsen av vegetasjon og naturtypeutformingene baserer seg p√• kartlegging sommeren 2013. Skj√łtselsplandelen er utarbeidet i 2015. Skj√łtselsplanen anbefaler tiltak for skj√łtsel i form av beiting med b√•de NKS og GNS. R√łsslyngbestanden er stort sett i god hevd men lyngsviing kan testes ut jfr. vedlagt sviplan. Videre spredning av sitkagran i lokaliteten skal unng√•s og eksisterende oppvekst skal fjernes. Lauvoppslag skal ikke √łke og b√łr fjernes manuelt

  Skj√łtselsplan for kystlynghei. Bu√łya ved Sk√•lv√¶r, Alstahaug kommune, Nordland

  Get PDF
  Rapporten gir en beskrivelse av kystlyngheia p√• Bu√łya ved Sk√•lv√¶r, Alstahaug kommune. Beskrivelsen av vegetasjon og naturtypeutformingene tar utgangspunktet i kartleggingen fra 2013 og ble supplert under befaringen i 2015. Skj√łtselsplandelen er utarbeidet i 2015. Anbefalte skj√łtselstiltak er hel√•rsbeite med GNS og brenning av r√łsslyng. I enkelte parti anbefales ogs√• sviing av einer for √• begrense utbredelsen

  Skj√łtselsplan for kystlynghei. Langbergan-Sve√•sen, Alstahaug kommune, Nordland

  Get PDF
  -Rapporten gir en beskrivelse av et beiteomr√•de p√• Bloms√ły i Alstahaug kommune som inkluderer en kystlyngheilokalitet verdisatt til B ‚Äď viktig. Kystlyngheilokaliteten best√•r i hovedsak av kalkkysthei med stort innslag av gras og urter, og sv√¶rt sparsomme forekomster av r√łsslyng. Beskrivelse av vegetasjon og naturtype tar utgangspunkt i kartleggingen fra 2013 og ble supplert under befaringen i 2015. Skj√łtselsplandelen er utarbeidet i 2015. Anbefalte skj√łtselstiltak er beiting med sau med hovedvekt p√• v√•r-, sommer- og h√łstbeite, rydding av lauvskog og kratt, sviing av einer og fjerning av sm√•planter med sitkagran

  Skj√łtselsplan for kystlynghei. R√łss√łya, Lur√ły kommune, Nordland

  Get PDF
  Rapporten gir en beskrivelse av kystlyngheilokaliteten p√• R√łss√łya i Lur√ły kommune, og anbefalt skj√łtsel av kystlyngheia. Beskrivelsen av vegetasjon og naturtypeutformingene baserer seg p√• kartlegging sommeren 2013. Skj√łtselsplandelen er utarbeidet i 2015. Skj√łtselsplanen anbefaler tiltak for skj√łtsel i form av beiting med b√•de NKS og GNS. R√łsslyngbestanden er stort sett i god hevd men lyngsviing kan testes ut jfr. vedlagt sviplan. Videre spredning av sitkagran i lokaliteten skal unng√•s og eksisterende oppvekst skal fjernes. Lauvoppslag skal ikke √łke og b√łr fjernes manuelt

  Skj√łtselsplan for kystlynghei for Fjukstadstranda og Staulan, N√¶r√łysund kommune, Tr√łndelag fylke

  Get PDF
  Denne rapporten presenterer skj√łtselsplan for kystlynghei for Fjukstadstranda, Staulan og Mangel√łya i N√¶r√łysund kommune, Tr√łndelag fylke. Skj√łtselsplanen er utarbeidet etter mal for skj√łtselsplaner for kystlynghei i regi av Milj√łdirektoratet. Teksten i del 1 og del 3 som omhandler kystlynghei og skj√łtsel av kystlynghei generelt, er felles for alle skj√łtselsplaner for kystlynghei, utformet av Milj√łdirektoratet, og er s√•ledes ikke forfattet av undertegnede for denne rapporten.Skj√łtselsplan for kystlynghei for Fjukstadstranda og Staulan, N√¶r√łysund kommune, Tr√łndelag fylkepublishedVersio

  Kystlynghei og utegangarsau. √ėkonomi og tiltak for auka verdiskaping

  Get PDF
  Dette notatet er ein del av prosjektet ¬ęFeral sheep in coastal heaths ‚Äď developing a sustainable local industry in vulnerable cultural landscapes¬Ľ som er gjennomf√łrt av Bioforsk i samarbeid med fleire andre institusjonar, mellom andre NILF. Form√•let med notatet er √• gje ei oversikt over √łkonomien i drift med uteg√•ande sauer i kystlynghei og korleis ein kan auke l√łnsemd og verdiskaping for √• bidra til √• ta vare p√• denne naturtypen. Notatet tek opp to hovudsp√łrsm√•l: ‚ÄĘ Korleis er √łkonomien i drift med uteg√•ande sau i kystlynghei, og kva er dei viktigaste faktorane som bestemmer l√łnsemda? ‚ÄĘ Korleis kan ein auke verdiskapinga i denne drifsforma? Notatet skal ‚ÄĘ gje ei kort historisk oversikt over bruken av kystlyngheiane ‚ÄĘ gje ei oversikt over utegangardrift med gamal norsk sau (villsauhaldet) slik den er no ‚ÄĘ gje ei oversikt over kva villsauhaldet har √• seie √łkonomisk ‚ÄĘ omtale av ordningar og tiltak som det offentlege har sett i verk for √• ta vare p√• kystlyngheiane ‚ÄĘ dr√łfte tiltak for √• styrkje n√¶ringsutvikling i villsaudrift og foredling av villsauprodukt

  Forvaltningsm√•l for Lyngv√¶ret fuglefredningsomr√•de i Flatanger kommune, Nord-Tr√łndelag

  Get PDF
  Lyngv√¶ret ble vernet som fuglefredningsomr√•de i 2003, men det foreligger ingen forvaltningsplan, forvaltningsm√•l eller bevaringsm√•l for omr√•det. Form√•let med denne unders√łkelsen var √• utarbeide forvaltningsm√•l for dette verneomr√•det. Forvaltningsm√•lene er utarbeidet p√• bakgrunn av kartlegging av vegetasjonstyper, karplanter, lav og fugl. Totalt ble det registrert 87 karplanter, 30 lavarter og 22 fuglearter. Det ble registrert tre r√łdlistede fuglearter p√• Lyngv√¶ret. Mange av sj√łfuglbestandene har hatt en kraftig tilbakegang, men enkelte arter er i en stabiliserende eller reetablerende fase. Vegetasjonsmessig best√•r Lyngv√¶ret i hovedsak av kystlynghei som er en r√łdlistet naturtype, men deler av Lyngv√¶ret har havstrandvegetasjon. Kystlyngheien er i utgangspunktet av god kvalitet, til tross for at lyngheidriften er nedlagt, men det ble registrert en begynnende fase av gjengroing hvor gress og enkelt tr√¶r er i ferd med √• etablere seg. Derfor anbefales det at lyngheidriften med sauebeite startes opp igjen slik at naturtypen blir holdt i hevd. Det er ogs√• viktig at uttaket av mink fortsetter for √• redusere egg- og ungepredasjonen hos hekkende sj√łfugl. Det er utarbeidet forslag til fem overordnete forvaltningsm√•l. Disse er relatert til ulike organisasjonsniv√• for biologisk mangfold.Fylkesmannen i Nord-Tr√łndelag, milj√łvernavdelinge

  Revidering av Skj√łtselsplan for Muddv√¶r. Vega√łyan verdensarvomr√•de.

  Get PDF
  Skj√łtselsplanen for Muddv√¶r er revidert, med hovedfokus p√• Heimlandet, der tiltak er iverksatt. Innmarka p√• Heimlandet har v√¶rt preget av gjengroing, v√•ndangrep og erosjon over lang tid. Tiltak fra skj√łtselsplanen fra 2016 for √• h√•ndtere v√•nd, erosjon, gjengroing og revegetering har v√¶rt utf√łrt. Dette har hatt en positiv effekt, men det er fortsatt et stort behov for videref√łring av tiltakene. Det har blitt satt ut 4 geiter p√• Heimlandet i 2023. Beitedyr p√• √łya er trolig positivt for √• adressere alle utfordringene p√• Heimlandet, men det er behov for √• tilpasse beiteregimet etter utfordringene. Det anbefales √• beite med flere dyr, fra tidligere p√• √•ret, i et omr√•de som avgrenses til der det er st√łrst utfordringer med mj√łdurt, gjengroing og v√•nd. Det ble avgrenset et omr√•de med kystlynghei i den s√łrlige delen av Heimlandet som er i tilfredsstillende stand. Skj√łtsel av lokaliteten vil v√¶re positivt, og omr√•det kan brukes til beiteomr√•de seinh√łstes/vinter/tidlig v√•r. P√• utmarks√łyene er feltet med sitkagran fjernet. Oppf√łlging med fjerning av fr√łplanter og busker er sv√¶rt viktig. Det er ikke satt i gang annen skj√łtsel i kystlyngheia. Derfor er ikke de √łvrige √łyene befart i detalj, og r√•dene for utmarks√łyene derfor de samme som i tidligere plan.Revidering av Skj√łtselsplan for Muddv√¶r. Vega√łyan verdensarvomr√•de.publishedVersio
  • ‚Ķ
  corecore