700,423 research outputs found

  Deciding Recusal Motions: Who Judges the Judges?

  Get PDF

  Evaluating Judges

  Get PDF
  Denna studie syftar till att ta reda pÄ mer om hur pedagoger i förskolan kan arbeta med sagor som ett verktyg i vÀrdegrundsarbetet. En mycket viktig del i barns uppfostran Àr just att barnen fÄr lÀra sig vilka grundlÀggande vÀrderingar som finns i vÄrt samhÀlle. I förskolan finns lÀroplanen att utgÄ frÄn och vÀrdegrundsfrÄgor om hur vi som mÀnniskor bör vara mot varandra Àr centrala i förskolans verksamhet. Det empiriska materialet till den hÀr studien Àr insamlat med hjÀlp av tre intervjuer och tre observationer pÄ en förskola. Informanterna uttrycker att arbetet med sagor Àr vÀldigt roligt samtidigt som det finns mycket för barnen att lÀra av sagor. Sagor har ofta ett tydligt budskap som behandlar olika moraliska frÄgor. Genom att barnen fÄr möta olika karaktÀrer med olika karaktÀrsdrag fÄr de trÀna sig i hur de kan bemöta olika mÀnniskor. Att barn Àr vÀldigt empatiska och har en stark vilja att hjÀlpa Àr nÄgot som framkommer i sÄvÀl intervjuer som observationer. Resultatet visar vidare att det finns mycket som Àr positivt med att arbeta med sagor och vÀrdegrund. Det finns ocksÄ en del utmaningar som till exempel att anpassa nivÄn pÄ sagoupplevelserna efter de olika barn som finns i barngruppen

  Talking Judges

  Get PDF
  What kinds of empirical questions about themselves and their colleagues on the bench are judges interested in asking? This was the topic of a recent conference at the Duke Law School. Our Essay reflects on the ways in which the judges at this conference and at a prior one talked about the empirical study of their community. To put it mildly, most of the judges were not fans of the empirical research. Our interest in this Essay is not, however, in responding to the judicial criticisms. Rather it is in drawing insights about how judges view themselves and their profession from how they discussed the research at the conference

  Evaluating Judges

  Get PDF

  The Law and Policy of Judicial Retirement

  Get PDF
  Lifetime tenure maximizes judicial independence by shielding judges from political pressures, but it creates problems of its own. As is widely known, judges with judicial independence may implement their political preferences or shirk in other ways. Less attention has been given to another problem: that judges will remain in office after their abilities degrade as a result of old age. The U.S. federal system addresses these problems in an indirect way. When judges’ pensions vest, they receive a full salary regardless of whether they work or not; thus, the effective compensation for judicial work falls to zero. Judges can retire, receive their pension, and obtain paying work elsewhere. This approach limits some of the harmful effects of judicial independence by encouraging judges to vacate their offices when they reach a certain age, and by causing judges who lack talent, and therefore find their work burdensome, to self-select themselves out of office. But this solution is hardly perfect. Wealthier judges will be insulated from the financial incentives, and judges with strong partisan preferences can time their retirement for political purposes. We test the potential benefits and costs of this system using a database of federal district judges
  • 

  corecore