2 research outputs found

  Galatz√≥, n√ļm. 65

  Get PDF

  Els processos de normalitzaci√≥ ling√ľ√≠stica en l'√†mbit municipal valenci√†.

  Get PDF
  RESUM Aquesta tesi doctoral cont√© els problemes i entrebancs b√†sics als quals senfronta lAdministraci√≥ local valenciana a lhora de promoure l√ļs de la llengua pr√≤pia, aix√≠ com les actuacions i mesures dintervenci√≥ que es porten a terme per tal davan√ßar en els processos de normalitzaci√≥ ling√ľ√≠stica. A m√©s, shi ofereix una an√†lisi descriptiva, una visi√≥ panor√†mica de les accions de pol√≠tica i planificaci√≥ ling√ľ√≠stiques que repercuteixen en el canvi ling√ľ√≠stic en l√†mbit municipal. El municipi √©s lentorn m√©s pr√≤xim i immediat als ciutadans i, per tant, t√© una import√†ncia clau i estrat√®gica per tal dintentar capgirar el proc√©s de substituci√≥ ling√ľ√≠stica. Per la proximitat i relaci√≥ amb la poblaci√≥ en general, lajuntament, en l√†mbit municipal, ocupa una posici√≥ privilegiada per tal de desplegar mesures i accions de pol√≠tica ling√ľ√≠stica. Els avan√ßos m√©s importants i destacats en els processos de normalitzaci√≥ ling√ľ√≠stica que shan dut a terme en els ens locals al Pa√≠s Valenci√† shan produ√Įt en aquells ajuntaments o mancomunitats de municipis en qu√® hi ha o hi ha hagut una clara i decidida pol√≠tica ling√ľ√≠stica, sobretot en aquelles administracions en qu√® hi ha un servei ling√ľ√≠stic encarregat de planificar, programar i donar suport t√®cnic a l√ļs de la llengua. La creaci√≥ de serveis ling√ľ√≠stics, laprovaci√≥ de reglaments dusos ling√ľ√≠stics, la normalitzaci√≥ en la topon√≠mia i la retolaci√≥, la convocat√≤ria de premis literaris, lexig√®ncia del requisit ling√ľ√≠stic, les jornades i les festes per la llengua, lextensi√≥ de lensenyament en catal√†, etc. s√≥n actuacions positives i fonamentals per tal davan√ßar i intentar capgirar la situaci√≥ actual de subordinaci√≥ de la nostra llengua. Un treball, per√≤, que tamb√© es troba farcit dobstacles, problemes i dificultats, de contradiccions i paradoxes: topon√≠mia i retolaci√≥ biling√ľe, sent√®ncies en contra del requisit ling√ľ√≠stic, informes en contra de laugment de les l√≠nies en catal√†, contraplanificaci√≥ ling√ľ√≠stica, etc. Lobjectiu fonamental daquest treball de recerca √©s facilitar una informaci√≥ completa i ordenada que servisca de refer√®ncia i eina de consulta, i contribu√Įsca a establir noves mesures i intervencions estrat√®giques, fermes i decidides, en pol√≠tica ling√ľ√≠stica en l√†mbit municipal, orientades a impulsar i afavorir els canvis necessaris per a la recuperaci√≥ i la promoci√≥ del catal√† en tots els √†mbits d√ļs: ladministraci√≥, lescola, els mitjans de comunicaci√≥, la cultura, les festes, lesport, lempresa..., tot tenint en compte la import√†ncia dels ajuntaments i de la societat civil en aquest proc√©s de canvi ling√ľ√≠stic. __________________________________________________________________________________________________This doctoral thesis deals with the problems and the pitfalls that Valencian local administration confronts when promoting the usage of the language native to the region (Catalan), as well as the measures of intervention implemented in order to promote use of the language in all areas (linguistic normalisation). Moreover, a descriptive analysis is offered, with a panoramic view of the linguistic policies that affect language shifts on a local scale. The local sphere is the closest and most immediate environment for citizens and therefore has a clear strategic importance in reversing the process of language shift. The establishment of services whose aim is linguistic normalisation, the passing of local regulations determining the usage of the official languages, the ¬ęnormalisation¬Ľ of place-names and all the written notices, the establishment of literary awards, the fact that a mastery of Catalan is demanded in the recruitment of civil servants (¬ęrequisit linguistic¬Ľ), the festivals and meetings to celebrate and defend the language, the extension of lessons carried out in Catalan, etc., are all proactive policies, that are key in any advance in the process of reversing the present-day situation of Catalans subordination to Spanish. It is, nevertheless, a task with pitfalls, problems and difficulties, contradictions and paradoxes, such as Catalan place-names signed bilingually (in both Catalan and Spanish) and bilingual road signs, judges ruling against the demand for a mastery of Catalan in the recruitment of civil servants (¬ęrequisit linguistic¬Ľ), reports that oppose the increase of subjects taught in Catalan, language counterplanning and so forth. The fundamental aim of this dissertation is to make available a comprehensive, well-ordered documentation that might serve both as a reference and as a consultative tool, and which might help to establish new measures and strategies of intervention, in a steady and determined way, with respect to language-planning on the local scale, intended to encourage and foster the necessary changes for the recovery and the promotion of Catalan in all spheres of usage: administration, education, media, culture, festivities, sport, business, etc., taking into account the importance of local authorities and civil society in this process of language shift
  corecore