4,990 research outputs found

  Doble grau en Telecomunicaci贸

  Get PDF
  Per al curs 2011-2012 la Universitat de Val猫ncia posar脿 en marxa, a l'Escola T猫cnica Superior d'Enginyeria (ETSE) situada al campus de Burjassot, el doble grau en Enginyeria Telem脿tica i en Enginyeria Electr貌nica de Telecomunicaci贸. Amb aquesta doble titulaci贸, ja en s贸n set els graus que ofereix la Universitat en la branca d'Enginyeria i Arquitectura

  Xavier Verdaguer, emprenedor en s猫rie

  Get PDF
  Podem dir que Xavier Verdaguer s'ha convertit en un emprenedor en s猫rie. Llicenciat en Enginyeria inform脿tica i arquitectura t猫cnica per a la Universitat Polit猫cnica de Catalunya, durant els darrers 15 anys ha fundat diverses empreses d'innovaci贸 tecnol貌gica a Silicon Valley, Calif貌rnia, com ara TMT Factory, Integra Interactive, Innovalley o Seven4seven

  De l'origen als nostres dies

  Get PDF

  The difference between presence-based education and distance learning

  Get PDF
  Attempts to define distance learning always involve comparisons with presence-based education, as the latter is the most direct reference that the former has. It is on this basis that the convergent points, similarities and differences of the two types of approach are established. This article opens with such a comparison, before going on to focus mainly on distance learning and to examine methodological strategies that should be borne in mind when implementing an e-learning system

  Estat de l'art dels serveis web

  Get PDF
  Article sobre l'evoluci贸 dels darrers anys dels serveis web, les diferents tecnologies emprades actualment i quines s贸n les recomanacions de la W3C.Art铆culo sobre la evoluci贸n de los 煤ltimos a帽os de los servicios web, las diferentes tecnolog铆as utilizadas actualmente y cu谩les son las recomendaciones de la W3C.Article about recent years' developments in web services, the different technologies currently used and the W3C recommendations

  Estudi de la coautoria de publicacions cient铆fiques entre UPC i cinc universitats dels Estats Units : Caltech, Stanford University, UC Davis, UC Irvine i UCLA

  Get PDF
  S'analitza la coautoria de la UPC amb autors vinculats a institucions acad猫miques dels Estats Units, per totes les 脿rees tem脿tiques, de gener de 2009 a juny de 2014.Postprint (published version

  Bar_Code Housing System: la creaci贸n de un espacio de investigaci贸n interdisciplinar en torno al proyecto de arquitectura

  Get PDF
  BAR_CODE HOUSING SYSTEM es un proyecto de investigaci贸n sobre la vivienda colectiva construida con sistemas industrializados financiado por el Plan Nacional de I+D+i. El objetivo del proyecto es desarrollar un sistema integrado de dise帽o y construcci贸n asistido por ordenador que facilite la interacci贸n ente los agentes que participan en los procesos de dise帽o y construcci贸n de viviendas (t茅cnicos, constructores, fabricantes, administraci贸n, usuarios). La investigaci贸n abarca diversos 谩mbitos de la arquitectura (proyectos, construcci贸n, estructuras, instalaciones), conjuntamente con la computaci贸n. Las tecnolog铆as de la informaci贸n y comunicaci贸n se aplican con la intenci贸n de potenciar las relaciones entre estos 谩mbitos. La interrelaci贸n entre las distintas disciplinas y 谩reas de conocimiento da lugar a un espacio de investigaci贸n de car谩cter transdisciplinar, aunque esencialmente arquitect贸nico. Esta estrategia de relaciones propicia la vinculaci贸n entre la investigaci贸n y la docencia, especialmente cuando se adopta un modelo de educaci贸n constructivista

  Innovaci贸 i investigaci贸 docent per millorar l鈥檈nginy i la creativitat dels alumnes d鈥橢nginyeria i Arquitectura

  Get PDF
  El nou marc de l鈥橢EES i l鈥檈xperi猫ncia docent en las 脿rees de l鈥橢nginyeria i l鈥橝rquitectura, indueix a pensar en la introducci贸 de noves metodologies docents motivades per la necessitat d鈥檃daptar, en la mesura del possible, els coneixements que l鈥檃lumne adquireix a la Universidad al m贸n professional de les empreses. L鈥檈nsenyament a Enginyeria i Arquitectura, s鈥檋a ha basat, tradicionalment, en l鈥檃plicaci贸 de models matem脿tics. Aix铆, els exercicis plantejats als alumnes es redueixen, la majoria de vegades, a aplicar aquest models matem脿tics. La realitat professional 茅s ben diferent, l鈥檃rquitecte i/o enginyer no tindr脿 sovint temps de fer an脿lisis tant detallats com els que realitzava com alumne; 茅s per aix貌 que sembla aconsellable variar el model d鈥檈nsenyan莽a / aprenentatge.Peer Reviewe

  Noves eines per a l'aprenentatge del formig贸 estructural mitjan莽ant les TIC

  Get PDF
  Resultat de un conjunt de projectes d鈥檌nnovaci贸 educativa 茅s l鈥檈laboraci贸 d鈥檜na plataforma web per a la doc猫ncia del formig贸 estructural, denominada Hormiweb. L鈥檕bjectiu d鈥檃questa 茅s facilitar l鈥檃prenentatge del formig贸 estructural, aprofitant les possibilitats que les tecnologies de la informaci贸 i la comunicaci贸 ofereixen. Com a objectiu col鈥ateral, s鈥檈st脿 fen una revisi贸 profunda del material docent disponible, aix铆 com de la manera d鈥檈nfocar les explicacions que s鈥檕fereix als estudiants i els complements metodol貌gics a utilitzar, amb l鈥檕bjectiu d鈥檃propar als plantejaments previsibles a usar en la implantaci贸 del marc europeu d鈥檈ducaci贸 superior. El plantejament va m茅s enll脿 d鈥檜na simple reposici贸 de documentaci贸 i pret茅n oferir nous modes de relaci贸 entre estudiants i professors, aix铆 com de sistemes de seguiment del treball dels alumnes. Com s铆ntesi de l鈥檈ina, les opcions contingudes per l鈥橦ormiweb son les seg眉ents: nova documentaci贸 de la teoria fonamental, potenciaci贸 dels jocs com eina d鈥檃prenentatge, potenciaci贸 d鈥檈ines interactives de simulaci贸 per a facilitar l鈥檃dquisici贸 de coneixements, sistemes d鈥檃uto avaluaci贸 associat a la pr脿ctica, la pol铆tica del cas com element per facilitar la pressa de decisions, etc. La informaci贸 est脿 estructurada en diferents nivells de forma que l鈥檈studiant pot decidir el nivell de coneixement al que desitja arribar
  corecore