219,294 research outputs found

  Writing the doctoral thesis differently

  Full text link
  © The Author(s) 2018. Writing a doctoral thesis is a testament to years of anxiety, excitement, confusion, terror and passion. A thesis is, however, much more than just an output of learning. It is a formative process through which a doctoral student learns what it means to be a researcher. The doctoral thesis as a form of academic writing has, however, received scant attention in organisational studies. My decision to write my thesis differently inspired me to think deeply about the conventions and procedures of doctoral writing. How is it that doctoral students write? What conventions govern them? And how could doctoral writing be done differently to expand the boundaries of thought in management? In this article, I give an autoethnographic account of how I wrote my thesis differently to provide the groundwork for doctoral students to reconsider the conventional approach to doctoral writing. Ultimately, I offer guidance and points of reflection for how doctoral students and their supervisors might break with writing conventions and contribute to their learning as emerging management researchers through writing the doctoral thesis differently

  New Directions for the Doctoral Thesis

  Get PDF
  Purpose: This chapter focuses on the impact of digitization on the conception, development and examination of the doctoral thesis in the contemporary university. Methodology: The approach taken is that of reflective inquiry. The author has taken a lead role in the editing of two handbooks for Sage: one on e-learning research and the other on the digital dissertation/thesis, and this chapter reflects on the changes taking place in higher education as a result of digitization. A number of examples are used to illustrate the possibilities afforded by digitization not only at doctoral levels but also in all dissertations. Findings: It is proposed that digitization affects not only the conception and direction of doctoral research for the student but it has implications also for supervisors, those who ‘upgrade’ work from MPhil to PhD levels and also for examiners and librarians. Changes in the format of the presentation of the digital thesis allow moving image and sound, as well as still images, to be incorporated into the main body of the text rather than be relegated to an appendix (e.g. in a CD-Rom). The storage of the completed thesis in digital form, via a number of different repositories, allows for greater access and use. Research implications: One of the major implications of the digital thesis is that all universities must regularly re-visit their regulations to ensure that the parameters for doctoral research are clear, and that they are appropriate for the kind of research that is undertaken by students. Many universities are now making a digital copy of the thesis for principal submission, with print copies as optional. Originality and significance: Consideration of the implications of the digital thesis for students and universities is essential not only in terms of knowledge creation but also in terms of validation of such knowledge and its dissemination and use

  Liidia Kiisk defended her doctoral thesis

  Get PDF
  "Long-term nutritional study: anthropometrical and clinico-laboratory assessments in renal replacement therapy patients aft er intensive nutritional counselling

  How to write a doctoral thesis

  Get PDF

  List of Doctoral Thesis Titles (March 2019)

  Get PDF

  List of Doctoral Thesis Titles (March 2023)

  Get PDF
  othe

  List of Doctoral Thesis Titles (March 2019)

  Get PDF
  Radio Frequency Identification Ă€r en relativt gammal teknik (sedan andra vĂ€rldskriget), som upplevt en renĂ€ssans. DĂ„ som nu anvĂ€ndes RFID för att identifiera föremĂ„l, dock med vissa tekniska skillnader. Ökade krav pĂ„ industrier och samhĂ€llet i övrigt har lett till den ”informa-tionsĂ„lder” vi nu lever i. Som ett steg i denna utveckling stĂ€lls allt högre krav pĂ„ insamlingen av den information som mĂ„nga processer och beslut baseras pĂ„. Förenklat kan kommunika-tionen förklaras som en radiosignal som skickas frĂ„n en RFID-lĂ€sare till en RFID-tagg. Taggen sitter pĂ„ objektet som skall identifieras och information om objektet finns lagrad i taggen. Radiosignalen vĂ€cker taggen som skickar den information som finns lagrad i dess mikrochip tillbaka till lĂ€saren. RFID kan anvĂ€ndas i en stor mĂ€ngd olika omrĂ„den och applikationer dĂ€r tvĂ„ av dessa Ă€r inom transportnĂ€tverk och försörjningskedjor. Anledningen till att detta projekt initierades var att logistikföretaget Schenker AB sĂ„g ett behov i att undersöka hur tekniken kan anvĂ€ndas inom deras verksamhet. För Schenkers del var det viktigt att fĂ„ utreda eventuella möjligheter med tekniken, och dess kostnader innan kunderna kom med krav eller önskemĂ„l om anvĂ€ndning. Tre förslag pĂ„ hur RFID kan anvĂ€ndas i verksamheten har utarbetats för att fĂ„ en bra bild av hur anvĂ€ndningen kan gĂ„ till och vad som krĂ€vs. Studien visar att det krĂ€vs en hel del av Schenker i form av utrustning och Ă€ven datasystem. De slutsatser som kan dras efter att projektet Ă€r genomfört Ă€r att det finns potential för förbĂ€ttringar vid anvĂ€ndning av RFID-teknik inom Schenkers verksamhet. Dock Ă€r dessa förknippade med relativt höga initiala kostnader. Vidare finns Ă€ven en del tekniska begrĂ€nsningar vilket gör att systemet mĂ„ste planeras och konstrueras noggrant för full funktionalitet. Ytterligare undersökningar mĂ„ste göras för att fĂ„ mer underlag för hur pass vĂ€l RFID kan anvĂ€ndas inom Schenker. Tester och försök i mindre flöden hos Schenker vore ett bra sĂ€tt för att fĂ„ erfarenhet och kunskap om teknikens funktionalitet, möjligheter och begrĂ€nsningar

  Compulsion in Roman Law

  Get PDF
  Doctoral Thesis [portion]An overview of metus and condictio in Roman law
  • 

  corecore