51 research outputs found

  Bibliotekarskim okiem: Jak nie ulec magii liczb, czyli co nam m贸wi膮 statystyki biblioteki cyfrowej

  Get PDF
  Pozna

  The picture of Cracow's musical life as presented in "Dziennik Polski" in the years 1956-1980

  Get PDF
  Opracowanie stanowi pr贸b臋 odpowiedzi na pytanie czy i jak redakcja codziennej gazety "Dziennik Polski" sprzyja艂a krakowskiemu 艣rodowisku muzycznemu. W literaturze przedmiotu trudno znale藕膰 publikacj臋, w kt贸rej przedmiotem bada艅 by艂oby 偶ycie muzyczne Krakowa w okresie gomu艂kowskim i gierkowskim ukazane na 艂amach gazety. Jednak偶e 偶ycie muzyczne Krakowa analizowa艂o wielu badaczy. Zakres i zasi臋g bada艅 by艂 r贸偶ny. W pracy zbiorowej Krak贸w muzyczny 1918-1939 pod redakcj膮 Mieczys艂awa Drobnera i Tadeusza Przybylskiego dotycz膮cej okresu mi臋dzywojennego, przedstawiono sylwetki wybranych artyst贸w muzyk贸w, om贸wiono dzia艂alno艣膰 r贸偶nego typu instytucji muzycznych i organizacji spo艂ecznych, scharakteryzowano czasopisma i gazety poruszaj膮ce tematyk臋 muzyczn膮. Spo艣r贸d opracowa艅 p贸藕niejszych na szczeg贸ln膮 uwag臋 zas艂uguj膮 dwie publikacje Anny Wo藕niakowskiej: 60 lat Filharmonii im. Karola Szymanowskiego w Krakowie: 1945-2005 (2004) i Czy Krak贸w zas艂uguje na oper臋?: 45-lecie Opery i Operetki w Krakowie (2000), stanowi膮ce kompendium najwa偶niejszych informacji na temat dzia艂alno艣ci dw贸ch du偶ych pa艅stwowych instytucji muzycznych w Krakowie

  The aspectual nature of the construction of amProgressive in German and its significance in some selected contextes in the contrastive study with Polish

  Get PDF
  The aim of this article is to show the wide aspectual context of the german am-Progressive (sein+am+Infinitiv). The assumption that all languages (in this case particularly German and Polish) are able to express universal meaning-structure of aspectuality allows a contrastive view of German and Polish. The Progressivity will be shown here as a domain of imperfectivity in a universal, prelexical structure of aspectuality. The polish verbal category of the aspect and the german am-Progressiv are both used to express aspectuality, which could be used in teaching German as a foreign language.The aim of this article is to show the wide aspectual context of the german am-Progressive (sein+am+Infinitiv). The assumption that all languages (in this case particularly German and Polish) are able to express universal meaning-structure of aspectuality allows a contrastive view of German and Polish. The Progressivity will be shown here as a domain of imperfectivity in a universal, prelexical structure of aspectuality. The polish verbal category of the aspect and the german am-Progressiv are both used to express aspectuality, which could be used in teaching German as a foreign language

  The Section of the Collections鈥 Preservation

  Get PDF
  Dynamika systematycznego wzrostu, nowoczesna przestrze艅 intelektu, labirynt znak贸w, magia zaanga偶owanych w swoj膮 prac臋 ludzi z pasj膮 鈥 to tylko kilka hase艂, kt贸re przychodz膮 na my艣l, kiedy chcemy przywo艂a膰 nazw臋 Biblioteki Uniwersytetu 艁贸dzkiego i 70 lat jej historii. 艁贸d藕 przed dwoma wiekami powstawa艂a z tradycji niejednorodnych, i podobnie powstawa艂 鈥 jako mozaika r贸偶nych tre艣ci intelektualnych 鈥 Uniwersytet 艁贸dzki.The article presents The Section of the Collections鈥 Preservation that was founded in the new building of The Library of 艁贸d藕 University in 2006. However, the first attempts of founding such a workshop were taken up in the 60s. of the previous century. Unfortunately, they appeared ineffective. Now, the Section consists of five rooms. There are two main directions of work undertaken here. The first of them are preventive measures introducing and applying protective acid free and high quality materials preventing any possible damage. The other one are necessary repairs of library holdings (old prints, manuscripts, posters, newspapers and magazines, public relations documents)

  A survey on sexuality of female university students in Wroc艂aw

  Get PDF
  Introduction. The survey evaluated an overall sexuality and a general knowledge concerning sexuality and contraception in female students of two selected universities in Wroc艂aw. Material and methods. 250 students of Wroc艂aw Medical University (AM) and 200 students of Wroc艂aw University of Economics (AE) took part in the survey. The questionnaires were distributed among female students living in dormitories. Results and conclusions. It was shown that a significant part of examined women has poor knowledge of sexuality and is often convinced that the myths and stereotypes concerning sex are true. No statistically significant differences between the levels of knowledge in both groups were found. It seems that a constant education and promotion of reliable knowledge of sexuality is necessary also during studies

  Biblioteka Uniwersytecka w Toruniu. Wra偶enia z pobytu

  Get PDF
  The authors describe their professional practice in the University Library in Torun.Autorki sprawozdaj膮 sw贸j pobyt w Toruniu na praktyce zawodowej

  Mi臋dzy uczniem a metod膮, czyli o edukacyjnych konsekwencjach kulturowej aktywno艣ci gimnazjalist贸w

  Get PDF
  The author presents conclusions from the study on 鈥淭he Polish literature and language instruction in secondary school in view of the new curriculum鈥, in which participated 6000 pupils, their parents, teachers, librarians, and school directors. Correlations are presented between the pupils鈥 achievements and the schools鈥 educational requirements, library resources, or family status. Attention is focused on the students鈥 cultural preferences, the school selection of culture texts, and the ways of teaching their reception. The author comments also on the appearing contradiction as the majority of interviewed teenagers evaluate positively their Polish teachers, both personally and factually. Yet almost 60 per cent of them demonstrate reluctance to talk about literature. The results of statistical analyses are compared with the solutions indicated in the works on the Polish literature and language instruction.Autorka przedstawia wnioski z projektu badawczego 鈥濪ydaktyka literatury i j臋zyka polskiego w gimnazjum w 艣wietle nowej podstawy programowej鈥 przeprowadzonego w艣r贸d ponad 6000 uczni贸w, ich rodzic贸w, nauczycieli, bibliotekarzy oraz dyrektor贸w szk贸艂. Referuje zale偶no艣ci mi臋dzy osi膮gni臋ciami uczni贸w a realizowanymi w szko艂ach wymaganiami edukacyjnymi, wyposa偶eniem bibliotek czy statusem rodziny. Skupia uwag臋 na preferencjach kulturowych gimnazjalist贸w, szkolnym doborze tekst贸w kultury i stosowanych przez nauczycieli mechanizmach nauki ich odbioru. Komentuje sprzeczno艣膰 wynikaj膮c膮 z faktu, 偶e wi臋kszo艣膰 badanych nastolatk贸w dobrze ocenia swoich polonist贸w zar贸wno na p艂aszczy藕nie interpersonalnej, jak i merytorycznej, a mimo to blisko 60% spo艣r贸d nich demonstruje niech臋膰 do rozmowy o literaturze. Rezultaty analiz statystycznych zestawia z sugestiami rozwi膮za艅 zawartych w pracach z zakresu dydaktyki polonistycznej

  Kujawsko-Pomorska Biblioteka Cyfrowa - problemy i zagadnienia zwi膮zane z realizacj膮 I etapu jej rozwoju

  Get PDF
  Artyku艂 przedstawia przygotowania do uruchomienia i pocz膮tki dzia艂alno艣ci Kujawsko-Pomorskiej Biblioteki Cyfrowej. Przedstawia procedury zwi膮zane z digitalizacj膮 zasob贸w Biblioteki Uniwersyteckiej w Toruniu, zasady doboru materia艂贸w do KPBC, opracowanie formalne dokument贸w oraz zagadnienia zwi膮zane z finansowaniem biblioteki cyfrowej
  corecore