1,143 research outputs found

  Diego Masana i Majó. Un artista modernista entre Barcelona i l’Argentina

  Get PDF
  Diego Masana va ser un escultor decorador estretament lligat a Barcelona; al 1890 es té constància de la sevaprimera obra exposada al públic, mentre que l’última participació en el panorama artístic català que es coneixfou l’any 1910. En aquests anys va treballar al costat d’un dels grans arquitectes modernistes: Lluís Domènechi Montaner, en edifi cis emblemàtics com el Palau de la Música o el Castell de Santa Florentina. El 1911 esva traslladar a l’Argentina, a la ciutat de Rosario. En ambdues ciutats desenvolupà una carrera amb certsparal·lelismes, però mentre a Barcelona fou un artista gairebé desconegut, a Rosario donà nom a un dels granscarrers de la ciutat.Paraules clau: art català / Modernisme / escultura

  La visió de l'indi a Sangre nueva (1905), de Frederic Rahola

  Get PDF
  El 3 de setembre de 1903, el María Cristina salpava del port de Barcelona rumb a Amèrica amb la primera missió comercial catalana a terres llatinoamericanes del segle XX. Encapçalada per Frederic Rahola i Trèmols i Josep Zulueta i Gomis, l'ambaixada comercial a l'Amèrica llatina tenia l'aval de la Junta directiva del Foment del Treball Nacional i duia la representació de les forces productives del comerç i de la indústria del país. L'objectiu principal del viatge era, segons La Vanguardia (29.8.1903: 3), l'estudi dels mercats americans i dels mitjans per estrènyer «los lazos de cariño y amor» que unien germanívolament l'Estat espanyol i l'Amèrica llatina a través dels vincles «indestructibles del interés y del comercio». Considerada una «missió oficial» per la monarquia espanyola, la visita de la delegació catalana a les repúbliques de l'Argentina i de l'Uruguai esdevindria la iniciativa mercantil i comercial més important endegada per l'empresariat català que, com reconeixia el mateix Rahola, «hizo volver los ojos a un mercado que ha venido a compensar en parte la pérdida de las Antillas» (Dalla Corte 2014: 186)

  Cronologia històrica de l'Argentina: principals esdeveniments

  Get PDF

  Joan Carol Murillo (1917-1997) i la seva aportació a l'ortodòncia. Vida i obra

  Get PDF

  Es Pi Gros, núm. 45, 46

  Get PDF

  Felanitx, núm. 2545

  Get PDF

  Llimacs terrestres en vivers, una posible causa de dispersió a l'Argentina

  Get PDF
  Los viveros comerciales pueden causar la dispersión de caracoles y babosas terrestres (nativas y no nativas) a través del comercio de plantas y el consiguiente transporte de huevos y pequeños individuos que pueden pasar desapercibidos. No existen estudios sobre el posible papel de los viveros como causa potencial de dispersión de babosas en América del Sur. En revisiones sobre introducción accidental de especies no nativas en Argentina en los últimos años, se constató que varias de ellas se produjeron a través del comercio de plantas. Para explorar el papel de los viveros comerciales recolectamos e identificamos babosas en 12 viveros comerciales de dos ciudades de la provincia de Buenos Aires (Argentina), registrando ocho especies de babosas. Validamos a Deroceras laeve y Belocaulus angustipes para Argentina y confirmamos la presencia de Ambigolimax valentianus, que fue citada recientemente en Argentina. Recomendamos que los viveros sean monitorizados regularmente dado que las especies de caracoles y babosas se registran accidentalmente junto con la tierra y las plantas comercializadas.Land slugs in plant nurseries, a potential cause of dispersal in Argentina. Commercial plant nurseries may serve as causes of dispersal of land snails and slugs (native and non-native) through the trade of plants and the related transport of eggs and small individuals that may pass unnoticed. Studies on the possible role of plant nurseries as a potential cause of dispersal of slugs in South America are lacking. To explore the role of garden centers, we collected and identified slugs in 12 commercial nurseries in two cities in the province of Buenos Aires, Argentina. Eight species of slugs were found. Based on our findings we validate the existence of Deroceras laeve and Belocaulus angustipes for Argentina and confirm the existence of Ambigolimax valentianus, which was recently cited for Argentina. We recommend that plant nurseries be regularly monitored given that snail and slug species are accidentally spread through trade in plants.Els vivers comercials poden causar la dispersió de cargols i llimacs terrestres (natius i no natius) a través del comerç de plantes i el consegüent transport d’ous i petits individus que poden passar desapercebuts. No hi ha estudis sobre el possible paper dels vivers com a causa potencial de dispersió de llimacs a l’Amèrica del Sud. En revisions sobre introducció accidental d’espècies no natives a l’Argentina durant els últims anys, es va constatar que diverses introduccions es van produir a través del comerç de plantes. Per explorar el paper dels vivers comercials vam recol·lectar i identificar llimacs en 12 vivers comercials de dues ciutats de la província de Buenos Aires (Argentina) i vam registrar vuit espècies de llimacs. Vam validar Deroceras laeve i Belocaulus angustipes per a l’Argentina i vam confirmar la presència d’Ambigolimax valentianus, que va ser citat recentment a l’Argentina. Recomanem que els vivers siguin monitorats regularment atès que las espècies de cargols i llimacs es registren accidentalment juntament amb la terra i les plantes comercialitzades.Fil: Gutierrez Gregoric, Diego Eduardo. Universidad Nacional de La Plata. Facultad de Ciencias Naturales y Museo. División Invertebrados; Argentina. Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas. Centro Científico Tecnológico Conicet - La Plata; ArgentinaFil: Daglio, Eduardo Daniel. Universidad Nacional de La Plata. Facultad de Ciencias Naturales y Museo. División Invertebrados; ArgentinaFil: de Lucia, Micaela. Universidad Nacional de La Plata. Facultad de Ciencias Naturales y Museo. División Invertebrados; Argentina. Provincia de Buenos Aires. Gobernación. Comisión de Investigaciones Científicas; ArgentinaFil: Robinson, David Gwyn. United States Department of Agriculture; Estados UnidosFil: Darrigran, Gustavo Alberto. Universidad Nacional de La Plata. Facultad de Ciencias Naturales y Museo. División Invertebrados; Argentina. Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas. Centro Científico Tecnológico Conicet - La Plata; Argentin
  • …
  corecore