2 research outputs found

  ANALIZA ZASTOSOWANIA WYBRANYCH IN呕YNIERSKICH NARZ臉DZI SYMULACYJNYCH DO MODELOWANIA 艢WIAT艁A DZIENNEGO

  Get PDF
  Improving the energy efficiency of buildings is dependent on a number of activities, especially taking into the issues of installation and equipment selection. One of the elements of the building is its lighting system, which should be considered, according to PN-EN 12464-1: 2012 as an electrical installation provided with mechanisms of control and taking into account the factor of daylight. The analysis of daylight is based on the use of specific standard models of sky that can perform daylighting and described in the report CIE.. With the development of the results, the type of software DIALux, Relux and Ecotect, analysis was carried out on the example of a public building for which the reference room determined intensity distribution of daylight and the total radiation power on the working surface. The simulation allow the orientation of the building in relation to the world, the size and position of windows and the effect of three common models of sky, including the luminance distribution of the celestial sphere. The results are presented in the form of distribution of monthly and hourly medium illuminance and uniformity of daylight on the working surface.Poprawa efektywno艣ci energetycznej budynk贸w wi膮偶e si臋 z szeregiem dzia艂a艅, szczeg贸lnie bior膮c pod uwag臋 kwestie instalacyjne i dob贸r urz膮dze艅. Jednym z element贸w budynku jest jego instalacja o艣wietleniowa, kt贸r膮 nale偶y rozwa偶a膰, zgodnie z norm膮 PN-EN 12464-1:2012, jako instalacj臋 elektryczn膮 zaopatrzon膮 w mechanizmy automatyki i uwzgl臋dniaj膮c膮 czynnik 艣wiat艂a dziennego. Analiz臋 艣wiat艂a dziennego oparto na wykorzystaniu charakterystycznych standardowych modeli niebosk艂on贸w, kt贸re mog膮 realizowa膰 o艣wietlenie dzienne i opisanych w raporcie CIE. W opracowaniu wynik贸w wykorzystano oprogramowanie typu DIALux, Relux oraz Ecotect, Analiz臋 przeprowadzono na przyk艂adzie budynku u偶yteczno艣ci publicznej, dla kt贸rego w referencyjnym pomieszczeniu okre艣lono rozk艂ad nat臋偶enia o艣wietlenia 艣wiat艂em dziennym oraz sumaryczn膮 moc promieniowania padaj膮cego na powierzchni臋 robocz膮. W symulacjach uwzgl臋dniono orientacj臋 budynku wzgl臋dem stron 艣wiata, rozmiar i po艂o偶enie okien oraz wp艂yw trzech typowych modeli niebosk艂on贸w, z uwzgl臋dnieniem rozk艂adu luminancji sfery niebieskiej. Wyniki zaprezentowano w postaci rozk艂adu miesi臋cznego i godzinowego 艣redniego nat臋偶enia o艣wietlenia oraz r贸wnomierno艣ci o艣wietlenia 艣wiat艂em dziennym na powierzchni臋 robocz膮

  Odkrywanie w\u142a\u15bciwo\u15bci sieci neuronowych: przy u\u17cyciu program\uf3w w j\u119zyku C#

  Get PDF
  S\u142owa kluczowe: sieci neuronowe; modelowanie cybernetyczne ludzkiego m\uf3zgu \u2013 neuronowe metody przetwarzania informacji i systemy modeluj\u105ce struktur\u119 ludzkiego m\uf3zgu i zachowanie cz\u142owieka; logika matematyczna; automatyczne rozpoznawanie obraz\uf3w; programy w j\u119zyku C
  corecore