87 research outputs found

    Природничі та гуманітарні науки. Актуальні питання : Збірник тез Міжнародної науково-технічної конференції в 2-х т.

    Get PDF
    В збірнику друкуються матеріали Міжнародної студентської науково-технічної конференції. Тернопіль. – ТНТУ ім. І. Пулюя (26 – 27 квітня 2018р.) за наступними науковими напрямками: математичне моделювання і механіка, машинобудування, машини та обладнання сільськогосподарського виробництва; приладобудування; матеріалознавство, міцність матеріалів і конструкцій; електротехніка, електроніка та світлотехніка; математика; фізика; хімія, хімічна, біологічна та харчова технології; обладнання харчових виробництв; інформаційні технології, гуманітарні науки, економіка, менеджмент, фінанси, біомедична інженерія; зварювання та споріднені процеси і технології, інженерія продукції
    corecore