7 research outputs found

  Pohjoinen ulottuvuus ja termisten puunesteiden raaka-aineet, ominaisuudet ja teollinen kƤyttƶ - NORPYRO (Metla) 1.5.2013 - 31.12.2014

  Get PDF
  Luken kirjat, raportit, oppaat ja esitteet. Julkinen loppuraporttiTEKES201

  Maatalouden tutkimuskeskuksen julkaisusarjat A ja B : opas kirjoittajille

  Get PDF
  vokSaatavana MTT:n tietopalveluyksikƶst
  corecore