4 research outputs found

  Maatalouden tutkimuskeskuksen julkaisuluettelo 1996

  Get PDF
  Nimekkeen selvennys: koottu ja toimitettu Maatalouden tutkimuskeskuksessa, tietopalveluyksikössä, aineisto haettu MTT:n JUKURI-tietokannasta.vokMyynti MTT tietopalveluyksikkö. Yksikön huom.: Kirjasto Aj-

  MAATTI-tietokantojen sisältöopas tallentajille ja tiedonhakijoille

  Get PDF
  vokMTT Tietopalveluyksikkö. Yksikön huom.: Kirjasto Aj-

  Maatalouden tutkimuskeskuksen julkaisusarjat A ja B : opas kirjoittajille : 2. uusittu painos

  Get PDF
  vokMyynti MTT tietopalveluyksikk

  Maatalouden ympäristötuen merkitys luonnon monimuotoisuudelle ja maisemalle: MYTVAS-loppuraportti 2000-2006

  Get PDF
  Maatalouden ymp√§rist√∂tuen vaikutusten seurantatutkimuksen (MYTVAS 2; 2000‚Äď2006) luonnon monimuotoisuuteen ja maisemaan keskittyv√§ss√§ osuudessa (Luonto-Mytvas) toteutettiin vuosina 2000‚Äď2006 17 osatutkimusta. N√§ist√§ 9 osahankkeen tulokset esitet√§√§n t√§ss√§ raportissa. Nelj√§ll√§ maantieteellisell√§ alueella vuosina 2001‚Äď2006 tehdyt seurantatutkimukset tuottivat alueellisesti kattavat tiedot eri eli√∂ryhmien (kasvit, perhoset, mesipisti√§iset, linnut) lajistollisen monimuotoisuuden ja yhteis√∂koostumuksen vaihtelusta ja kehityksest√§ tavallisilla suomalaisilla maatalousalueilla. Vuoden 2001 laajan otannan tulokset m√§√§ritteliv√§t monimuotoisuuden l√§ht√∂tason, johon my√∂hempien seurantaotantojen tuloksia voidaan verrata. Tutkimus tuotti runsaasti tietoa lajim√§√§riin ja lajiston koostumukseen vaikuttavista ymp√§rist√∂tekij√∂ist√§ eri eli√∂ryhmiss√§ ja tulosten perusteella tunnistettiin eri eli√∂ryhmien esiintymiseen vaikuttavia avaintekij√∂it√§. Maisematasolla lajim√§√§r√§t yleens√§ v√§heniv√§t viljellyn pellon osuuden kasvaessa ja kasvoivat ekstensiivisesti viljeltyjen alueiden (kuten niityt, laitumet, hakamaat ja kesannot) ja mets√§alueiden osuuden kasvaessa. Erityistuen toimenpiteiden vaikutuksia tutkittiin perinnebiotooppien hoidon, luonnon monimuotoisuuden edist√§misen, luomuviljelyn ja kosteikkojen perustamisen osalta. Maisemallisesti arvokkaille maatalousalueille ja arvokkaille perinnebio-toopeille saatiin aikaan valokuvaukseen perustuva visuaalisen maiseman seurantaj√§rjestelm√§. Hankkeessa ker√§tty tieto luonnon monimuotoisuuden tasosta ja vaihtelusta tavallisilla maatalousalueilla vuonna 2001 toimii luontevana vertailukohtana tulevaisuuden seurantatutkimuksille ja mahdollistaa EU:n vuoden 2010 biodiversiteettitavoitteen toteutumisen arvioinnin suomalaisessa maatalousymp√§rist√∂ss√§. Tulosten perusteella ymp√§rist√∂tuen vapaaehtoiset erityistuet sis√§lt√§v√§t monipuolisesti mahdollisuuksia luonnon monimuotoisuutta merkitt√§v√§sti edist√§viin toimiin, mutta kaikille tukeen sitoutuville tiloille pakollisten perus- ja lis√§toimenpiteiden vaikuttavuus luonnon monimuotoisuuden s√§ilytt√§misess√§ on ollut hyvin vaatimaton. Ymp√§rist√∂tuen vaikuttavuutta voitaisiin kehitt√§√§ parhaiten sis√§llytt√§m√§ll√§ perus- ja lis√§toimenpiteisiin monimuotoisuutta edist√§vi√§ toimenpiteit√§ kuten monimuotoisuuskaistoja ja luontoyst√§v√§llisi√§ kesantoja
  corecore