1 research outputs found

    Методичні основи складання фінансової звітності в бюджетних установах

    Get PDF
    Метою дипломної роботи є дослідження методичних підходів до організації складання фінансової звітності в бюджетних установах
    corecore