2,364 research outputs found

  Kirjaintyypin luettavuus : ja Juhani sans -kirjaintyypin luominen

  Get PDF
  T√§m√§n toiminnallisen opinn√§ytety√∂n projektiosuutena oli p√§√§tteett√∂m√§n kirjaintyypin suunnittelu. Lopullinen suunnittelu sis√§lt√§√§ suur- ja pienaakkosista kirjaimet a‚ąí√∂ eli ns. suomalaiset aakkoset. Projektiosuuden kirjaintyyppi Juhani Sans on osittain suunniteltu teoriaosuuden havaintojen ja p√§√§telmien pohjalta. Projektin tarkoituksena oli kirjaintyyppisuunnittelun prosessin oppiminen ja kirjainten ominaisuuksiin tutustuminen. Opinn√§ytety√∂n teoriaosuus toimi t√§ss√§ vahvana tukena. Toiminnallisen osuuden raportissa k√§yd√§√§n l√§pi kirjaintyyppien suunnittelussa k√§ytett√§v√§n FontLab -ohjelman ominaisuuksia. Teoriaosuudessa perehdyt√§√§n kirjaintyyppien ominaisuuksiin luettavuusn√§k√∂kulmasta,pohditaan eri typografisten konventioiden vaikutusta kirjaintyypin luettavuuteen ja menestykseen, sek√§ tarkastellaan lukemisen eri teorioita ja niiden paikkansapit√§vyytt√§. Teoriaosuuden viitekehyksen√§ toimii kirjallisuuskatsaus typografia-aiheiseen l√§hdeaineistoon. Prosessin aikana opin paljon kirjaintyyppien suunnittelusta ja luettavuutta k√§sittelevist√§ teorioista. T√§m√§n lis√§ksi minulla on nyt my√∂s vankka tietopohja lukemisteorian perusteista, lukemisen fysiikasta ja siit√§, miten t√§rke√§√§ luettavan tekstin tuottaminen on. Uuden kirjaintyypin suunnittelu oli arvokas kokemus, jonka ansiosta minulle muodostui kokonaiskuva kirjainsuunnittelusta ja sen s√§√§nn√∂ist√§ sek√§ ohjeista.The objective of the present thesis was to create a sans serif typeface. The final design includes both upper and lower case letters from a to √∂, namely the so called Finnish alphabet. The typeface called Juhani is partially designed on the basis of the observations made in the theoretical section of this thesis. The purpose of this project was to learn the process of designing typefaces and to get acquainted with the letters‚Äô different features; the theoretical section worked as an important source of information and support. The report of the project includes a summary on the features of a computer software for the typeface design called FontLab. The theoretical section includes an introduction to the features of typefaces from the perspective of readability and legibility. It also reflects on the different typeface design conventions and their effect on readability, legibility and success. This section also introduces a summary of different theories concerning reading. Also a literal overview on the typeface-themed source material is conducted. During this process, I‚Äôve received a lot of information about typeface design and the theory behind readability and legibility. I have also learned the basics of how we read, the physics behind it, and how important it is to make legible text. Designing a new typeface was a valuable learning experience, which lead to the ability to see the bigger picture behind the rules and regulations of designing typefaces.Ty√∂h√∂n kuuluu fonttitiedosto

  Citrus

  Get PDF
  Opinnäytetyöni käsittelee yksittäistä kirjainmuotoiluprojektia. Kyseessä on itse itselleni antama tehtävänanto, jossa tavoitteenani oli suunnitella custom-fontti yhtä käyttötarkoitusta varten. Käyt-tötarkoitus tässä tapauksessa oli sitrus-hedelmistä inspiraationsa saanut fontti, jolla taittaisin pienen reseptikirjasen, jonka reseptit olisivat kaikki sitrusleivonnaisia. Opinnäytetyöni sisälsi sekä kirjallisen että produktio-osuuden. Produktio oli itse fontin suunnit-teleminen, sen näytekirjan taittaminen (sekä kirjoittaminen ja kuvittaminen) ja näkymättömän, uunissa näkyväksi muuttuvan musteen valmistaminen näytekirjan painamista varten. Kirjallisessa osuudessani kerroin produktion valmistumisesta ja sitä varten tekemästäni tausta-työstä. Yritin myös mahdollisuuksien mukaan peilata kirjainmuotoilua laajempanakin alueena tämän yksittäisen projetkin kannalta. Lähteinäni käytin typografiaa ja synestesiaa käsittelevää kirjallisuutta

  Lievän utaretulehduksen vaikutukset lypsylehmän lepo- ja syömiskäyttäytymiseen

  Get PDF
  Terveen ja sairaan lypsylehm√§n k√§ytt√§ytyminen poikkeaa toisistaan. Sairauden aiheuttamat muutokset k√§ytt√§ytymisess√§ ovat hyvin organisoidun sopeuttavan vasteen seurauksia, joilla t√§hd√§t√§√§n elimist√∂n taistelukyvyn parantamiseen. Liev√§n utaretulehduksen vaikutuksia lypsylehm√§n normaaliin lepo- ja sy√∂misk√§ytt√§ytymiseen selvitt√§v√§lle tutkimukselle on tarvetta, koska vastaavanlaista tutkimusta ei ole aiemmin tehty. Kirjallisuuskatsauksessa selvitettiin, millaista on terveen lehm√§n k√§ytt√§ytyminen, ja mitk√§ k√§ytt√§ytymistarpeet ovat sille itselleen t√§rkeimpi√§. Lis√§ksi tutkittiin, mit√§ sairausk√§ytt√§ytyminen on, mik√§ on sen merkitys ja mit√§ tekij√∂it√§ sairausk√§ytt√§ytymisen taustalta l√∂ytyy. Katsauksessa tutustuttiin my√∂s tarkemmin lehm√§n lepomukavuuteen vaikuttaviin tekij√∂ihin, sill√§ miellytt√§v√§ makuualusta on erityisen t√§rke√§ sairaalle lehm√§lle, jonka levontarve on kasvanut. Utaretulehduksen aiheuttamia muutoksia elimist√∂ss√§ ja k√§ytt√§ytymisess√§ selvitettiin yleisell√§ tasolla. Nykytiedon mukaisia k√§sityksi√§ sairask√§ytt√§ytymisen taustoista ja merkityksest√§ on syyt√§ koota yhteen, sill√§ k√§yt√§nn√∂n tasolla on v√§ltt√§m√§t√∂nt√§ ymm√§rt√§√§, kuinka sairausk√§ytt√§ytymisen estyminen vaikuttaa yksil√∂n paranemisennusteeseen. Kokeellisessa osassa tutkittiin, aiheuttaako liev√§ utaretulehdus koelehmille sairask√§ytt√§ytymist√§ (v√§hentynytt√§ sy√∂mist√§, juomista ja m√§rehtimist√§ sek√§ lis√§√§ntynytt√§ makaamista). Lis√§ksi tarkasteltiin, v√§hent√§√§k√∂ mahdolliset tulehdusmuutokset utareessa tartutetun utarenelj√§nneksen puoleisella kyljell√§ makaamista sek√§ piteneek√∂ kinnerten v√§linen et√§isyys (hock-to-hock ‚Äďindeksi) tulehduksen eri vaiheissa. Nelj√§lle lehm√§lle tartutettiin utaretulehdus koagulaasinegatiivisiin stafylokokkeihin kuuluvilla S. simulans ‚Äď tai S. epidermidis ‚Äďkannoilla (kummallakin 2 lehm√§√§). Tartutus tehtiin kaksoissokkomenetelm√§ll√§. Yksi nelj√§nnes toimi jokaisella el√§imell√§ sen omana terveen√§ kontrollina. El√§inten k√§ytt√§ytymist√§ videoitiin 24 tunnin ajan vuorokaudessa ennen tartutusta, tartutusp√§iv√§n√§ sek√§ 1, 3 ja 5 vuorokautta tartutuksen j√§lkeen. Tilastot tehtiin SPSS 15.0 -ohjelmalla ja tilastollisen merkitsevyyden rajaksi asetettiin p < 0,05. Utaretulehduksen tartutuksen j√§lkeisen√§ tarkkailuaikana lehmien m√§rehtiminen v√§heni (p < 0,05), m√§rehtimisjaksot lyheniv√§t (p < 0,05) ja niiden lukum√§√§r√§ kasvoi (p < 0,02). Lehmien seisominen lis√§√§ntyi (p < 0,05) ja makaaminen v√§heni (p < 0,05) (my√∂s makaaminen sairaan utarenelj√§nneksen puoleisella kyljell√§ (p < 0,03)). Lehm√§t viettiv√§t v√§hemm√§n aikaa ruokintap√∂yd√§ss√§ (p < 0,004), ja k√§ynnit ruokintap√∂yd√§ss√§ lyheniv√§t (p < 0,05) ja lis√§√§ntyiv√§t (p < 0,04). Toisin kuin kokeen alussa oletettiin, utaretulehdus ei vaikuttanut lehmien sy√∂mis- ja juomisk√§ytt√§ytymiseen eik√§ kinnerten v√§liseen et√§isyyteen. Liev√§ utaretulehdus aiheuttaa muutoksia lypsylehm√§n k√§ytt√§ytymiseen. Sairaalle el√§imelle t√§rke√§ lepoaika lyhenee, joten my√∂s lievien utaretulehdusten tehokas havaitseminen on el√§imen hyvinvoinnin ja paranemisen kannalta t√§rke√§√§. Kinnerten v√§list√§ et√§isyytt√§ ei kuitenkaan t√§m√§n tutkimuksen perusteella voida k√§ytt√§√§ apuv√§lineen√§ lievien utaretulehdusten havaitsemiseen

  Amiga ASCII -taide

  Get PDF
  Opinnäytetyössäni tutkin Amiga ASCII -tekstitaidetta. Amiga ASCII on tekstitaiteen muoto, jossa Amiga-tietokoneen fontilla ladottujen kirjainmerkkien sommitelma muodostaa kaksiulotteisen esityksen eli kuvan. Amiga-skene tietokoneharrastajien alakulttuuri, joka oli suosiossa 1990-luvulla. Sen keskiössä on BBS-purkkien käyttöön tehdyt logot ja muut kuvalliset materiaalit sekä tekstitaidetta tekevien taiteilijoiden keskinäinen kilpailu kuvan tekemisen taituruudesta. Perehdyn Amiga ASCII -taiteen tekemiseen ja käytän sitä metodina kuvallisen ilmaisuni kehittämisessä. Määrittelen tekstitaiteen yhdeksi kuvataiteen tyylilajiksi, joka sisältää ASCII-taiteen ja sen ala-genret sekä kuvailen lyhyesti tekstitaiteen ja ASCII-taiteen historiaa ja sen ympärille liittyvää alakulttuurin muotoa. Keskityn opinnäytetyössäni erityisesti Amiga ASCII-tekstitaiteeseen ja teen kuvakokoelman omista kokeiluistani tällä kuvan tekemisen menetelmällä

  Salausmenetelmät: Symmetrinen, epäsymmetrinen ja tiivistealgoritmit

  Get PDF
  Opinnäytetyönä on tehty itseopiskelumateriaali, josta opiskelija voi omatoimisesti opetella salauksen historiasta, nykypäivästä ja keskeisistä menetelmistä. Työn tavoitteena on tuottaa harjoitustehtäviä salausmenetelmiin perehtymistä varten tietojenkäsittelyn ja turvan opiskelijoille. Salaisuuksia henkilöiden kesken on ollut pitkään, mutta keinot niiden säilyttämiseen ja lähet-tämiseen ovat vaihdelleet. Menetelmät ja tekniikat, joita vain sotilaat ja diplomaatit käyttivät, ovat tänään osa jokapäiväistä elämää. Kryptologia on salaisuuksiin ja niiden purkamiseen erikoistunut tieteenlaji. Ensimmäisiä salakirjoituksen kuvauksia löytyy 400-luvun eKr kirjoituksista. Ensimmäinen soti-laalliseen kryptografiaan käytetty laite on spartalainen scytale, joka on peräisin samoilta ajoilta kuin ensimmäiset salakirjoituksen kuvaukset. 1900- luvulla tekniikan kehittyminen mahdollisti myös salauksessa käytettävien menetelmien uudistamista. Toinen maailmansota on yksi merkittävistä yksittäisistä tekijöistä salaustekniikan kehittymisessä eteenpäin. Tietotekniikka alkoi liittyä yhä kiinteämmin salaukseen. Internet ja langaton matkaviestintä aiheuttivat vallankumouksen lopullisesti 1990-luvun puolivälissä. Salausmenetelmillä pyritään varmistamaan tietojen luottamuksellisuus, eheys ja kiistämättömyys. Kaikki salaukset ovat murrettavissa. On kyse vain siitä, paljonko aikaa ja tietokonetehoa tarvitaan. Salaustekniikat pohjautuvat joko tietokoneella tapahtuvaan bittien sekoittamiseen (symmetriset salaukset) tai matemaattiseen laskentaan (epäsymmetriset salaukset). Työssä on kerätty olemassa olevaa teoreettista tietoa salausmenetelmistä useista eri lähteistä ja tehty niiden pohjalta tiivistetty itseopiskelumateriaali. Opiskelumateriaalituotos tulee olemaan sähköisessä muodossa, mikä mahdollistaa materiaalin helpon jakamisen kursseilla. Materiaalissa on myös tehtäviä, joissa pääsee käytännössä testaamaan oppimaansa ja näkemään salauksen mahdollisuudet.The thesis is a self-learning material that students can independently use to learn the history and the modern day cryptography and the main methods. The goal is to provide exercises to familiarize Business Information Technology and Security Management students with the encryption methods. There have always been secrets between persons, but the means to preserve and transmit them have varied. Methods and techniques which only soldiers and diplomats have used, are today a part of everyday life. Cryptology is the encryption and the decryption of a specialized type of science. The first cipher descriptions can be found in the 4th century BC writings. The first device used for military cryptography is a Spartan scytale, which dates back to the same era as the first cipher description. In the 20th century technological development also made encryption methods used for regeneration possible. The Second World War is one of the significant individual factors in the development of encryption technology. Information technology began to be more closely associated with encryption. The Internet and wireless mobile communications brought caused a revolution in the mid 1990s. Cryptographic methods are to ensure data confidentiality, integrity and non-repudiation. All levels of encryption can be broken. It is just a matter of how much time and computer power is needed. Encryption techniques are based either on mixing computer bits (symmetric encryption) or a mathematical calculation (asymmetric encryption). This thesis has gathered known theoretical information about encryption methods from many different sources. The self-learning material which was made is based on the gathered infor-mation. The self-learning material will be in electronic form, which will make distribution very easy in classes. The material also includes exercises in which students can test their learning and see the opportunities of encryption in action

  Seniorikännykkä : Kännykän suunnittelu ikäihmisten tarpeisiin

  Get PDF
  Tämän insinöörityön tavoite oli selvittää, minkälainen matkapuhelin sopisi ikäihmisille ja kehittää näiden taustatietojen perusteella prototyyppi modernista seniorikännykästä. Työssä hyödynnettiin syksyllä 2011 innovaatioprojektikurssilla kerättyä haastattelumateriaalia sekä ikääntymiseen ja suunnitteluun liittyvää lähdekirjallisuutta. Teoriaosuus käsittelee laajasti suunnitteluprosessia, käyttäjätutkimusta, kännykän suunnitteluun liittyviä standardeja, olemassa olevia seniorikännyköitä sekä ikääntymisen tuomia kognitiivisia ja fysiologisia muutoksia. Laajan taustatiedon ja haastattelun pohjalta syntyi prototyyppi, joka tulostettiin 3Dtulostimella. Työn lopuksi prototyypin käytettävyyttä testattiin haastattelumuodossa vertaamalla sitä markkinoilla olevaan Doro PhoneEasy 610 -seniorimatkapuhelimeen. Käytettävyyden testauksen tavoitteena oli selvittää prototyypin ulkonäön ja ergonomisten ominaisuuksien onnistumista. Haastateltavat olivat keskimäärin melko tyytyväisiä prototyyppiin, mutta antoivat myös hyviä ehdotuksia kännykän kehittelyä varten. Haastattelun perusteella saatiin myös lisätietoja ikääntyneiden asenteista kosketusnäyttöä kohtaan. Yksi oleellisimmista asioista suunniteltaessa hyvinvointiteknologian laitteita on huomioida käyttäjät suunnittelussa alusta alkaen. Suunnittelun tueksi on kehitetty ohjeistuksia ja standardeja, mutta toimivimpaan lopputulokseen pääsee kuuntelemalla käyttäjää. Suurin osa valmiista ohjeista on suunnattu keskiverto käyttäjää ajatellen, mutta etenkään erityisryhmille, kuten ikääntyneille, nämä ohjeet eivät aina päde.The goal of the thesis was to determine, which mobile phone properties are the most important for senior users and to design a prototype of a modern mobile phone for seniors, based on these results. In addition to literary material, this work is based on interview material from an innovation project, which was carried out in fall 2011. The following topics are discussed in the theoretical part of the thesis: design process, user study, design standards, existing mobile phones for seniors and age-related cognitive and physiological changes. Based on the reference material and the results of the interviews, a 3D prototype was designed and printed with a 3D-printer. Finally, the prototype was compared to Doro PhoneEasy 610, a commercial mobile phone for seniors, in order to assess the ergonomic and visual properties of the prototype. On average, the interviewees were satisfied with the prototype, but also gave valuable advice for further development of the mobile phone. The big size of the display and the clear user interface were found to be the strengths of the prototype. Criticized properties were the small size of the SOS button and tight packing of buttons and button symbols. The interviewees were negatively biased towards touch screen displays, but after an initial introduction to them found them to be a fast and clear solution. Considering the users is one of the key points in designing Health Informatics related devices. Multiple standards and design instructions have been developed, but the best result is achieved by listening to the users. The standards have usually been developed for average users and they are not completely applicable when designing devices for special user groups, such as elderly people.Työhön sisältyy 3D-tulostettu prototyyppi

  Yrityksen visuaalisen ilmeen yhtenäistäminen

  Get PDF
  Opinnäytetyön aiheena oli visuaalisen ilmeen yhtenäistäminen valokuvaliike Studio Kuvakapulle. Opinnäytetyön tavoitteena oli päivittää Kuvakapun graafista ulkoasua ja tehdä yrityksen visuaalisesta ilmeestä yhtenäinen ja tunnistettava. Opinnäytetyön toiminnallisena osuutena Kuvakapulle suunniteltiin uudet ikkunateippaukset, käyntikortti, liikemerkki yrityksen logon yhteyteen sekä graafinen ohjeisto. Suunnittelun pohjana käytettiin jo olemassa olevaa visuaalista ilmettä, joka oli otettu käyttöön yrityksen nettisivuilla ja liiketiloissa. Työn teoriaosuudessa käsiteltiin yrityskuvan, identiteetin ja brändäyksen merkitystä yritykselle. Teoriaosuudessa myös esiteltiin, mitä eri osa-alueita yrityksen visuaaliseen ilmeeseen kuuluu. Projektin aikana suunnitteluprosessista pidettiin opinnäytetyöpäiväkirjaa, jonka tavoitteena oli seurata, mitä eri työvaiheita suunnitteluun kuului. Lisäksi suunnittelun tukena käytettiin omaa tietopohjaa yrityksestä sekä toimeksiantajan kanssa käytyjä keskusteluja.The topic of this thesis was to make photo store Studio Kuvakapu's visual identity coherent. The purpose of this thesis was to update Kuvakapu's graphic appearance and make the company's visual identity coherent and recognizable. In the practical part of thesis was to design new window signage, business card, brandmark to company’s logotype and graphic manual. The design was based in already existing visual appearance that was used in company’s website and business space. In the theoretical part of work was to go through meaning of corporate image, identity and branding to company. In the theoretical part was also shown what different sections belong to company’s visual identity. During the project, thesis diary was written and purpose of it was to follow what different stages belonged to the design process. In the support of the design own knowledge of the company and discussions with the client was also used

  TACU By Lappset: case-tutkimus alabrändin visuaalisen identiteetin rakentamisesta pääbrändin alaisuudessa

  Get PDF
  TACU By Lappset -tutkielman tarkoituksena on selvittää, mitä asioita on otettava huomioon suunniteltaessa alabrändin visuaalista identiteettiä kantabrändin alaisuudessa. Suunnitteluprosessi käydään läpi vaihteittain käytännön suunnittelun kautta. Tämän tutkielman tarkoituksena on keskittyä suunnitteluprosessin vaiheisiin, sekä käytännön haasteisiin, joita suunnittelija kohtaa suunnitteluprosessin edetessä. Suunnitteluprosessin eri vaiheita peilataan teoreettista pohjaa vasten, jolla pyritään avamaan ratkaisuun vaikuttaneita seikkoja, sekä antamaan perusteet tehdyille valinnoille. Tutkielma on hyvin käytännönläheinen ja kaikki tutkielmassa esiin nousseet ongelmat on havaittu käytännön suunnitteluprosessin kautta. Tutkimuksessa esitellään visuaalisen identiteetin rakentamisen eri vaiheet yksityskohtaisesti ja suunnitteluprosessi käydään läpi kronologisesti. Teorian avulla tuodaan esille prosessiin vaikuttaneita seikkoja sekä perustellaan valintoihin vaikuttaneita seikkoja. Suunnitteluprosessissa tehtyjä ratkaisuja pyritään myös arvioimaan alabrändi-pääbrändi -suhteessa. Tutkielman johtopäätös on, että suurin haaste on tasapainon löytäminen kahden visuaalisen identiteetin välille. Kyetä hyödyntämään kantabrändin visuaalisia viestejä, mutta käyttää niitä vain hienovaraisina viittauksina. Luoda yhtenäinen visuaalinen linja alabrändille, joka on samalla persoonallinen ja tunnistettava, mutta uskollinen kantabrändin arvoille ja näin säilyttäen kantabrändin uskottavuuden. Huomionarvoista myös on, että jokainen pääbrändi-alabrändi -suhde on tapauskohtainen, eikä näitä päätelmiä voida pitää yleispätevinä
  • ‚Ķ
  corecore