100 research outputs found

  Advocacy participation and brand loyalty in virtual brand community

  Get PDF
  Brand owners use virtual communities to strengthen brand loyalty by engaging consumers in active content creation activities. Personal and reciprocal communication and consumers’ participation in virtual brand communities are the main sources through which communities contribute to brand loyalty formation. This research examines the antecedents and consequences of advocacy participation in virtual brand communities. The results show that the VBC members’ advocacy participation is strongly contributed by the community’s ability to promote reciprocal and personal use experience, which also directly affects the members’ brand satisfaction. The results further show that advocacy participation and participation frequency positively contribute to especially attitudinal loyalty formation. Participation is found to be negatively related with brand satisfaction

  Minderåriga och Kanta-tjänsterna - verksamhetsmodeller för hälso- och sjukvården och apoteken : version 1.2

  Get PDF
  Detta är en gammal upplaga. Den nya, ersättande upplagan finns på adressen: https://urn.fi/URN:NBN:fi-fe2022051635635</a

  Convolutional neural networks for detection of transthyretin amyloidosis in 2D scintigraphy images

  Get PDF
  Background Transthyretin amyloidosis (ATTR) is a progressive disease which can be diagnosed non-invasively using bone avid [Tc-99m]-labeled radiotracers. Thus, ATTR is also an occasional incidental finding on bone scintigraphy. In this study, we trained convolutional neural networks (CNN) to automatically detect and classify ATTR from scintigraphy images. The study population consisted of 1334 patients who underwent [Tc-99m]-labeled hydroxymethylene diphosphonate (HMDP) scintigraphy and were visually graded using Perugini grades (grades 0-3). A total of 47 patients had visual grade >= 2 which was considered positive for ATTR. Two custom-made CNN architectures were trained to discriminate between the four Perugini grades of cardiac uptake. The classification performance was compared to four state-of-the-art CNN models. Results Our CNN models performed better than, or equally well as, the state-of-the-art models in detection and classification of cardiac uptake. Both models achieved area under the curve (AUC) >= 0.85 in the four-class Perugini grade classification. Accuracy was good in detection of negative vs. positive ATTR patients (grade = 2, AUC > 0.88) and high-grade cardiac uptake vs. other patients (grade < 3 vs. grade 3, AUC = 0.94). Maximum activation maps demonstrated that the automated deep learning models were focused on detecting the myocardium and not extracardiac features. Conclusion Automated convolutional neural networks can accurately detect and classify different grades of cardiac uptake on bone scintigraphy. The CNN models are focused on clinically relevant image features. Automated screening of bone scintigraphy images using CNN could improve the early diagnosis of ATTR.Peer reviewe

  Happamat sulfaattimaat ja eloper√§iset maat ‚Äď ymp√§rist√∂riskit ja niiden hallintakeinot Etel√§- ja Pohjois-Pohjanmaalla : Hydro-Pohjanmaa -hankkeen loppujulkaisu 2

  Get PDF
  T√§h√§n raporttiin on koottu Hydro-Pohjanmaa ‚Äďhankkeessa tehdyt happamiin sulfaattimaihin ja eloper√§isiin maihin liittyv√§t tutkimukset ja selvitykset. Hanketta on hallinnoinut Sein√§joen ammattikorkeakoulu (Elintarvike ja maatalous) ja toteuttajina ovat olleet lis√§ksi Oulun ammattikorkeakoulu (Tekniikan ja luonnonvara-alan yksikk√∂) ja MTT Ruukin toimipiste

  Kuluttajat kiertotaloudessa : Kohti kiertotaloutta ja korjaamista edistävää yhteiskuntaa

  Get PDF
  Kansallinen kiertotalousohjelma pyrkii kohti yhteiskuntaa, jossa kiertotaloudesta tulee talouden uusi perusta vuoteen 2035 mennessä. Tämän raportin tavoitteena on tarkastella kiertotaloutta kuluttajanäkökulmasta. Raportissa esitellään kuluttajien ja kulutustutkijoiden näkemyksiä kiertotaloudesta sekä pohditaan erityisesti korjaamiseen liittyviä kysymyksiä. Tarkastelussa on korjaaminen liiketoimintana, taitoina ja historiallisena kehityksenä. Kirjoittajat analysoivat tuotteiden elinkaaren pidentämistä, korjaustoiminnan elvyttämistä ja sitä, kuinka koulutusta voitaisiin kehittää, jotta korjauspalvelut voisivat paremmin kehittyä Suomessa. Raportin keskeisiin politiikkasuosituksiin kuuluu, että kuluttajien kiertotalouspalveluiden TKI-työhön ja osaamiseen tulisi panostaa ainakin ammatillisessa koulutuksessa, korkeakouluissa ja tutkimuslaitoksissa. Kiertotalouspalvelujen kehittämiseksi voitaisiin käynnistää räätälöityjä kehittämis- ja rahoitusohjelmia sekä osoittaa niille sopivia digitaalisia alustoja ja tiloja. Jotta palveluilla olisi myös kysyntää, korjauspalveluiden elvyttämiseksi voitaisiin kokeilla esimerkiksi Wienin mallin mukaisia korjausseteleitä, kohdennettua arvonlisäveron alennusta tai kotitalousvähennyksen laajennusta. Samalla kuluttajille voitaisiin tarjota tietoa ja kokemuksia kiertotalouden mukaisista palveluista vaikkapa paikallisten korjausfestareiden muodossa

  A Synthesis of Marine Monitoring Methods With the Potential to Enhance the Status Assessment of the Baltic Sea

  Get PDF
  Highlights - We rated novel methods regarding their ability to improve the Baltic Sea monitoring. - Methods were assessed with respect to their costs and applicability. - All methods can potentially increase data resolution or monitor novel ecosystem elements. - We recommend several novel methods for the Baltic status assessment.A multitude of anthropogenic pressures deteriorate the Baltic Sea, resulting in the need to protect and restore its marine ecosystem. For an efficient conservation, comprehensive monitoring and assessment of all ecosystem elements is of fundamental importance. The Baltic Marine Environment Protection Commission HELCOM coordinates conservation measures regulated by several European directives. However, this holistic assessment is hindered by gaps within the current monitoring schemes. Here, twenty-two novel methods with the potential to fill some of these gaps and improve the monitoring of the Baltic marine environment are examined. We asked key stakeholders to point out methods likely to improve current Baltic Sea monitoring. We then described these methods in a comparable way and evaluated them based on their costs and applicability potential (i.e., possibility to make them operational). Twelve methods require low to very low costs, while five require moderate and two high costs. Seventeen methods were rated with a high to very high applicability, whereas four methods had moderate and one low applicability for Baltic Sea monitoring. Methods with both low costs and a high applicability include the Manta Trawl, Rocket Sediment Corer, Argo Float, Artificial Substrates, Citizen Observation, Earth Observation, the HydroFIA¬ģpH system, DNA Metabarcoding and Stable Isotope Analysis

  Meriseurannan tiekartta ‚Äď SYKEn yll√§pit√§mien ja koordinoimien meren tilaseurantojen nykytila ja kehitt√§minen

  Get PDF
  Raportissa kuvataan nykyiset SYKEn ylläpitämät ja koordinoimat meren kuormitus- ja tilaseurannat ja esitetään tavoitteita seurantojen kehittämiselle ja seurantatiedon käytön tehostamiselle vuoteen 2026 mennessä. Työ perustuu vuonna 2016 tehtyyn meriseurantojen toteutusta ja niiden kehittämistarvetta koskeneeseen kyselyyn, joka lähetettiin n. 30 seurantojen ja kehittämishankkeiden vastuuhenkilölle SYKEssä. Vastausten perusteella koottiin tiekartan alustava luonnos, jota on vuosina 2018-2019 päivitetty ja tarkistettu yhteistyössä seurantojen ja kehittämishankkeiden vastuuhenkilöiden kanssa. Nyt raportoitava versio antaa ajantasaisen kuvan SYKEn ylläpitämistä ja koordinoimista meren tilaseurannoista ja niiden kehittämisestä heinäkuussa 2020 alkaneen merenhoidon toisen seurantakauden kynnyksellä. Työ jakautuu aihealueisiin, joita ovat manuaaliseen näytteenottoon perustuva seuranta, automaatio, kaukokartoitus, kansalaishavainnointi, seurannan tietojärjestelmät, mallinnus ja sen tietotarpeet, seurantojen optimointi ja aineistojen yhteiskäyttö sekä merenhoidon ja HELCOM -työn tietotarpeet. Lisäksi tarkastellaan seuranta-aineistojen käyttöä. Seurantojen kehittämiselle esitetään välittömät tavoitteet (vastikään valmistunut tai valmistumassa oleva kehittämistyö) sekä tavoitteet vuoden 2020 aikana ja vuoteen 2026 mennessä
  • ‚Ķ
  corecore