213 research outputs found

  Making our shops accessible

  Full text link

  Subvencions per a titulars de vehicles privats adaptats per al transport de persones amb discapacitat, subjectes a l'impost sobre vehicles de tracci贸 mec脿nica 2016 i 2017: convocat貌ria

  Get PDF
  Aprovada per Resoluci贸 del Gerent de l'Institut Municipal de Persones amb Discapacitat el 30-11-2017Requereix les Bases aprovades per la Comissi贸 de Govern de 06-11-2014 [http://hdl.handle.net/11703/87052

  Mem貌ria 2013

  Get PDF
  corecore