633 research outputs found

  Evaluating Judges

  Get PDF
  Denna studie syftar till att ta reda på mer om hur pedagoger i förskolan kan arbeta med sagor som ett verktyg i värdegrundsarbetet. En mycket viktig del i barns uppfostran är just att barnen får lära sig vilka grundläggande värderingar som finns i vårt samhälle. I förskolan finns läroplanen att utgå från och värdegrundsfrågor om hur vi som människor bör vara mot varandra är centrala i förskolans verksamhet. Det empiriska materialet till den här studien är insamlat med hjälp av tre intervjuer och tre observationer på en förskola. Informanterna uttrycker att arbetet med sagor är väldigt roligt samtidigt som det finns mycket för barnen att lära av sagor. Sagor har ofta ett tydligt budskap som behandlar olika moraliska frågor. Genom att barnen får möta olika karaktärer med olika karaktärsdrag får de träna sig i hur de kan bemöta olika människor. Att barn är väldigt empatiska och har en stark vilja att hjälpa är något som framkommer i såväl intervjuer som observationer. Resultatet visar vidare att det finns mycket som är positivt med att arbeta med sagor och värdegrund. Det finns också en del utmaningar som till exempel att anpassa nivån på sagoupplevelserna efter de olika barn som finns i barngruppen

  Evaluating Judges

  Get PDF

  Criminal Law and Procedure

  Get PDF

  How Do Judges Think

  Get PDF

  Search for the Higgs boson in events with missing transverse energy and b quark jets produced in proton-antiproton collisions at s**(1/2)=1.96 TeV

  Get PDF
  We search for the standard model Higgs boson produced in association with an electroweak vector boson in events with no identified charged leptons, large imbalance in transverse momentum, and two jets where at least one contains a secondary vertex consistent with the decay of b hadrons. We use ~1 fb-1 integrated luminosity of proton-antiproton collisions at s**(1/2)=1.96 TeV recorded by the CDF II experiment at the Tevatron. We find 268 (16) single (double) b-tagged candidate events, where 248 +/- 43 (14.4 +/- 2.7) are expected from standard model background processes. We place 95% confidence level upper limits on the Higgs boson production cross section for several Higgs boson masses ranging from 110 GeV/c2 to 140 GeV/c2. For a mass of 115 GeV/c2 the observed (expected) limit is 20.4 (14.2) times the standard model prediction.Comment: 8 pages, 2 figures, submitted to Phys. Rev. Let

  Global Search for New Physics with 2.0/fb at CDF

  Get PDF
  Data collected in Run II of the Fermilab Tevatron are searched for indications of new electroweak-scale physics. Rather than focusing on particular new physics scenarios, CDF data are analyzed for discrepancies with the standard model prediction. A model-independent approach (Vista) considers gross features of the data, and is sensitive to new large cross-section physics. Further sensitivity to new physics is provided by two additional algorithms: a Bump Hunter searches invariant mass distributions for "bumps" that could indicate resonant production of new particles; and the Sleuth procedure scans for data excesses at large summed transverse momentum. This combined global search for new physics in 2.0/fb of ppbar collisions at sqrt(s)=1.96 TeV reveals no indication of physics beyond the standard model.Comment: 8 pages, 7 figures. Final version which appeared in Physical Review D Rapid Communication

  Observation of Orbitally Excited B_s Mesons

  Get PDF
  We report the first observation of two narrow resonances consistent with states of orbitally excited (L=1) B_s mesons using 1 fb^{-1} of ppbar collisions at sqrt{s} = 1.96 TeV collected with the CDF II detector at the Fermilab Tevatron. We use two-body decays into K^- and B^+ mesons reconstructed as B^+ \to J/\psi K^+, J/\psi \to \mu^+ \mu^- or B^+ \to \bar{D}^0 \pi^+, \bar{D}^0 \to K^+ \pi^-. We deduce the masses of the two states to be m(B_{s1}) = 5829.4 +- 0.7 MeV/c^2 and m(B_{s2}^*) = 5839.7 +- 0.7 MeV/c^2.Comment: Version accepted and published by Phys. Rev. Let

  Precision measurement of the top quark mass from dilepton events at CDF II

  Get PDF
  We report a measurement of the top quark mass, M_t, in the dilepton decay channel of ttňČ‚Üíb‚Ąď‚Ä≤+őĹ‚Ąď‚Ä≤bňČ‚Ąď‚ąíőĹňČ‚Ąďt\bar{t}\to b\ell'^{+}\nu_{\ell'}\bar{b}\ell^{-}\bar{\nu}_{\ell} using an integrated luminosity of 1.0 fb^{-1} of p\bar{p} collisions collected with the CDF II detector. We apply a method that convolutes a leading-order matrix element with detector resolution functions to form event-by-event likelihoods; we have enhanced the leading-order description to describe the effects of initial-state radiation. The joint likelihood is the product of the likelihoods from 78 candidate events in this sample, which yields a measurement of M_{t} = 164.5 \pm 3.9(\textrm{stat.}) \pm 3.9(\textrm{syst.}) \mathrm{GeV}/c^2, the most precise measurement of M_t in the dilepton channel.Comment: 7 pages, 2 figures, version includes changes made prior to publication by journa
  • ‚Ķ
  corecore