1 research outputs found

    Nuori aikuinen osaksi työyhteisöä : opas Compass Group Finlandille

    No full text
    Opinn√§ytety√∂n tarkoitus oli edist√§√§ Compass Group Finlandin toimipisteiden henkil√∂st√∂√§ kohtaamaan sosiaalisesti ty√∂llistettyj√§ 18‚Äď29-vuotiaita nuoria tavoilla, jotka tukevat nuorten ty√∂h√∂n kiinnittymist√§ sek√§ organisaation sitouttamisen keinoja. Tavoitteena oli tuottaa toimipisteille opas, joka vahvistaa kohtaamisen hyvi√§ tapoja. Opinn√§ytety√∂n toimeksiantajana toimi kansainv√§linen ruoka- ja monipalveluyritys Compass Group Finland. Suomessa Compass Group ty√∂llist√§√§ noin 3000 henkil√∂√§. Sopimus opinn√§ytety√∂st√§ syntyi Compass Groupin tilauksesta, ja yrityksen halusta olla vastuullinen ty√∂nantaja tukien vaikeasti ty√∂llistyvien ty√∂llistymist√§. Compass Group toivoi toimipisteisiins√§ konkreettista opasta, joka tukee ihmisten hyv√§√§ kohtaamista. Tietoperustassa m√§√§riteltiin keskeiset k√§sitteet, kuten kohderyhm√§, koulutuksen ja ty√∂el√§m√§n ulkopuolella olevat nuoret, syrj√§ytyminen ja osallisuus sek√§ tarkasteltiin nuorten yleisimpi√§ haasteita. Lis√§ksi tietoperustassa k√§siteltiin t√§rkeimpi√§ aiheita liittyen nuorten aikuisten ty√∂tt√∂myyteen, ty√∂llistymiseen sek√§ ty√∂h√∂n sitoutumiseen. Toimeksiantajan toiveesta lis√§ttiin tietoperustaan my√∂s listaus mahdollisista yhteisty√∂kumppaneista, joiden kautta vaikeasti ty√∂llistyvi√§ voi tavoittaa. Opinn√§ytety√∂ toteutettiin toiminnallisena opinn√§ytety√∂n√§, koska toimeksiantaja halusi toimipisteisiins√§ konkreettisen tuotoksen. Apuna toteutuksessa k√§ytettiin konstruktiivista tutkimusta, joka menetelm√§n√§ tukee toiminnallista opinn√§ytety√∂t√§. Valmiiksi tuotetun tiedon lis√§ksi uutta empiirist√§ tietoa ker√§ttiin kyselytutkimusten avulla, jotka analysoitiin kvantitatiivisin ja kvalitatiivisin menetelmin. Lis√§ksi tietojen analysointiin sek√§ Compass Groupin materiaalien ja palaverimuistioiden tietojen analysointiin hy√∂dynnettiin dokumenttianalyysi√§. Aiemman tiedon ja kyselytutkimusten tulosten perusteella valmistettiin konkreettinen opas nuorten kohtaamiseen. Tulosten perusteella oppaaseen p√§√§dyttiin sis√§llytt√§m√§√§n tekstit seuraavilla otsikoilla: ‚ÄĚSosiaalinen ty√∂llist√§minen?‚ÄĚ, ‚ÄĚKuinka kohtaan nuoren?‚ÄĚ, ‚ÄĚEnsip√§ivien askelmerkit‚ÄĚ, ‚ÄĚPalaute parantaa suoritusta‚ÄĚ sek√§ ‚ÄĚNuori vaikuttaa passiiviselta ‚Äď mik√§ m√§tt√§√§?‚ÄĚ. Toimeksiantajalta saadun palautteen mukaan opas on hy√∂dyllinen, k√§ytett√§v√§ sek√§ s√§vylt√§√§n kannustava. Koska heill√§ on t√§ydet oikeudet oppaan k√§ytt√∂√∂n ja muokkaamiseen, voivat he tulevaisuudessa hy√∂dynt√§√§ materiaalia monin eri tavoin. Jatkokehitys ja -tutkimusideoina pidettiin nuorten aikuisten ty√∂llistymist√§ helpottavia tekij√∂it√§. Compass Group voisi kehitt√§√§ edelleen nettisivujen kautta tapahtuvan ty√∂nhaun ja harjoittelupaikkojen hakemisen helppoutta. Taustatietojen ja tutkimusvastausten perustella uskottiin, ett√§ jonkinlaisesta mentorointiohjelmasta voisivat hy√∂ty√§ sek√§ organisaatio ett√§ nuoret. Mielenkiintoista olisi tulevaisuudessa tutkia, kuinka toimipisteiss√§ on hy√∂dynnetty tuottamaamme opasta, ja kuinka hy√∂dyllinen se on k√§yt√§nn√∂ss√§ ollut
    corecore