11 research outputs found

  Onset of Localization in Heterogeneous Interfacial Failure

  Full text link
  We study numerically the failure of an interface joining two elastic materials under load using a fiber bundle model connected to an elastic half space. We find that the breakdown process follows the equal load sharing fiber bundle model without any detectable spatial correlations between the positions of the failing fibers until localization sets in. The onset of localization is an instability, not a phase transition. Depending on the elastic constant describing the elastic half space, localization sets in before or after the critical load causing the interface to fail completely, is reached. There is a crossover between failure due to localization or failure without spatial correlations when tuning the elastic constant, not a phase transition. Contrary to earlier claims based on models different from ours, we find that a finite fraction of fibers must fail before the critical load is attained, even in the extreme localization regime, i.e.\ for very small elastic constant. We furthermore find that the critical load remains finite for all values of the elastic constant in the limit of an infinitely large system.Comment: 4 pages, 5 figure

  Integrering av numeriske beregninger i grunnleggende fysikkurs

  No full text

  "Toppidrett er ikke noe man velger, det er noen man blir valgt til": en kvalitativ studie av faget "toppidrett fotball" ved to videregÄende skoler med ulike tilnÊrminger

  No full text
  Denne oppgaven omhandler faget «toppidrett fotball» i den videregÄende skole. Faget «toppidrett fotball» skal ifÞlge kompetansemÄlene bidra til Ä «videreutvikle ferdigheter til et hÞyere prestasjonsnivÄ i spesialidretten». Bakgrunnen for oppgaven har vÊrt min egen forforstÄelse og opplevelsen av lite fotballfaglig utvikling under min tid pÄ videregÄende. Min nysgjerrighet er hvilke kvaliteter som lar seg identifisere i undervisning og handling i fagets utÞvelse og hvordan faget utrykkes pÄ fotballbanen og hvilke tanker et utvalg lÊrere har rundt faget. Det finnes lite forskning pÄ hva som skjer i idrettstimer pÄ videregÄende skole, derimot finnes en del forskning av elever og lÊrere sin opplevelse av fag. For Ä forske rundt dette har jeg laget fÞlgende problemstilling; «Bedrives det toppidrett i den videregÄende skole og kan det identifiseres forskjeller i undervisningen i fotball pÄ skoler med og uten tett samarbeid med en toppklubb? I sÄ fall; hvordan kan forskjellene beskrives og hva betyr det for unge spilleres erfaring og spillerutvikling?» Utvalget bestÄr av to ulike skoler som tilbyr «toppidrett fotball», og tre lÊrere og to elever med tilknytning til de to skolene. Den ene skolen har et tett samarbeid med en toppklubb (Tippeliga), mens den andre ikke har noe offisielt samarbeid. Metodene som benyttes er kvalitativt semistrukturert intervju og ikke-deltagende observasjon. Materialet er analysert pÄ to nivÄer, bÄde et erfaringsnÊrt og et i forhold til teori rundt «Teaching games for understanding», isolert teknisk trening, praksisfelleskap og totalbelastning. Resultatet viser at elever ved «toppidrett fotball» fÄr ulike forutsetninger til Ä utvikle sine ferdigheter. Selv om det stÄr i kompetansemÄlene at en utvikling skal skje virker det avhengig av hvilken skole eleven begynner pÄ. Oppgaven kan ogsÄ gi en problematisering rundt hva faget «toppidrett fotball» skal vÊre og om faget kan forsvare sitt navn. Elevenes utvikling i faget ser jeg i sammenheng med samarbeid med klubbene og skolen sin frihet til Ä lage egendefinerte fotballfaglige planer. PÄ grunn av skolen sin frihet i forhold til hva som skal gjennomfÞres er det riktig Ä se pÄ forskjeller og om dette har noe Ä si for elevenes utvikling

  ForstĂ„, ikke bare gjĂžre. – Hva skjer i gruppesamtaler blant elever i videregĂ„ende skole under eksperimenter i fysikk?

  No full text
  Practical work has a significant place in physics teaching, but is often performed according to a recipe and with little reflection among the students (Abrahams & Millar, 2008). In this study, we wanted to enhance the learning potential by letting students work with experiments in heterogeneous groups. We have listened to the group dialogues when the students plan the experiment and when they work with the results. We find five prominent themes in the student dialogues: Students encourage each other, challenge each other academically, substantiate their claims, connect theory to the practical work they do, and interpret the meaning of formulas and units. These are qualities that have been shown to promote learning (Abrahams & Millar, 2008; Bagno, Berger & Eylon, 2008; Mercer, 1995) and illustrates how the students are able to use physics during their dialogues

  Soft-Clamp Fiber Bundle Model and Interfacial Crack Propagation: Comparison Using a Non-linear Imposed Displacement

  No full text
  We compare experimental observations of a slow interfacial crack propagation along an heterogeneous interface to numerical simulations using a soft-clamped fiber bundle model. The model consists of a planar set of brittle fibers between a deformable elastic half-space and a rigid plate with a square root shape that imposes a non-linear displacement around the process zone. The non-linear square-root rigid shape combined with the long range elastic interactions is shown to provide more realistic displacement and stress fields around the crack tip in the process zone and thereby significantly improving the predictions of the model. Experiments and model are shown to share a similar self-affine roughening of the crack front both at small and large scales and a similar distribution of the local crack front velocity. Numerical predictions of the Family-Viscek scaling for both regimes are discussed together with the local velocity distribution of the fracture front

  Universality Classes in Constrained Crack Growth

  No full text

  Midrapidity antiproton-to-proton ratio in pp collisons root s=0.9 and 7 TeV measured by the ALICE experiment

  No full text
  The ratio of the yields of antiprotons to protons in pp collisions has been measured by the ALICE experiment at root s = 0.9 and 7 TeV during the initial running periods of the Large Hadron Collider. The measurement covers the transverse momentum interval 0.45 < p(t) < 1.05 GeV/c and rapidity vertical bar y vertical bar < 0.5. The ratio is measured to be R-vertical bar y vertical bar<0.5 = 0.957 +/- 0.006(stat) +/- 0.0014(syst) at 0.9 Tev and R-vertical bar y vertical bar<0.5 = 0.991 +/- 0.005 +/- 0.014(syst) at 7 TeV and it is independent of both rapidity and transverse momentum. The results are consistent with the conventional model of baryon-number transport and set stringent limits on any additional contributions to baryon-number transfer over very large rapidity intervals in pp collisions
  corecore