9 research outputs found

  Objawy otolaryngologiczne u chorych leczonych z powodu chor贸b przenoszonych przez kleszcze

  Get PDF
  Wst臋p: Choroby przenoszone przez kleszcze sta艂y si臋 w ci膮gu kilkunastu ostatnich lat bardzo powa偶nym problemem. Najbardziej rozpowszechnionymi s膮 borelioza oraz kleszczowe zapalenie m贸zgu (KZM). W ostatnim czasie znacz膮co ro艣nie r贸wnie偶 liczba zaka偶e艅 patogenami z rodzaju Bartonella, Babesia, Anaplasma, Brucella i in. Podobie艅stwo objaw贸w chor贸b odkleszczowych do objaw贸w innych chor贸b jest powa偶nym wyzwaniem diagnostycznym. Materia艂y i metody: Badaniem obj臋to grup臋 216 chorych w wieku 18鈥55 lat, zg艂aszaj膮cych si臋 na wizyt臋 w poradni otolaryngologicznej z powodu chor贸b odkleszczowych w latach 2014鈥2016. Chorzy mieli zdiagnozowan膮 borelioz臋 i koinfekcje, a g艂贸wnymi testami potwierdzaj膮cymi obecno艣膰 tych chor贸b by艂y testy: ELISA, Western-Blot oraz badanie KKI (kr膮偶膮ce kompleksy immunologiczne). Wyniki: Spo艣r贸d 216 chorych wyodr臋bniono grup臋 162 pacjent贸w manifestuj膮cych objawy otolaryngologiczne. G艂贸wnym objawem zg艂aszanym przez pacjent贸w by艂y uci膮偶liwe szumy uszne (76,5%) 鈥 w przewa偶aj膮cej mierze wysokocz臋stotliwo艣ciowe, zawroty g艂owy i zaburzenia r贸wnowagi (53,7%), b贸le g艂owy (39%), niedos艂uch odbiorczy jednostronny (16,7%). W艣r贸d badanych opr贸cz boreliozy zaobserwowano r贸wnie偶 obecno艣膰 innych chor贸b odkleszczowych. Najliczniejsz膮 grup臋 stanowili pacjenci zaka偶eni bakteriami z rodzaju Bartonella henselae (33,4%) oraz Bartonella quintana (13%). Dyskusja: Objawy otolaryngologiczne s膮 cz臋st膮 manifestacj膮 chor贸b przenoszonych przez kleszcze. Najcz臋艣ciej wyst臋puj膮 w przebiegu boreliozy oraz zaka偶e艅 bakteriami z rodzaju Bartonella spp. Objawy ze strony narz膮d贸w g艂owy i szyi najcz臋艣ciej wyst臋puj膮 w przebiegu przewlek艂ego procesu chorobowego. 艢wiadczy o tym zdecydowana przewaga przeciwcia艂 IgG i antygenu VlsE w grupie badanych chorych

  Effects of biofeedback training on esophageal peristalsis in amyotrophic lateral sclerosis patients with dysphagia

  Get PDF
  Esophageal manometry (EM) could serve as an objective method for the detection of esophageal peristalsis in patients with amyotrophic lateral sclerosis (ALS). In this group of patients, biofeedback training (BT) using the EM procedure is a promising method for the rehabilitation of swallowing function. A total of 20 ALS patients with clinical evidence of dysphagia and who met WFN criteria were recruited for this study. The standard transnasal EM with solid-state transducers was performed, and swallows with water and saliva were initiated in all subjects and repeated at 30-s intervals. The median upper esophageal contractile amplitude, duration, and velocity results during the wet and dry swallows were evaluated and compared in both the ALS and the control groups. In ALS patients, in contrast to the control, significant abnormalities in all EM parameters were recorded, which implies a specific pattern of esophageal peristalsis. Twelve months after BT, the body mass index (BMI) of ALS patients who underwent BT (ALSBT) was compared to the BMI of those who did not (ALS1)—compared to the ALS1 group, ALSBT patients showed a slightly smaller drop in BMI value. We presume that BT using EM can be a promising tool for the improvement of the swallowing mechanism in ALS patients

  Ropie艅 podokostnowy oczodo艂u w przebiegu przewlek艂ego zapalenia zatok przynosowych 鈥 opis przypadku

  No full text
  Ropnie oczodo艂u w przebiegu zapalenia zatok przynosowych s膮 rzadkim schorzeniem, jednak ze wzgl臋du na ci臋偶ki przebieg wymagaj膮 szybkiej diagnostyki i wdro偶enia skutecznego leczenia. Poniewa偶 towarzyszy im du偶a zmienno艣膰 objaw贸w klinicznych, kwalifikuje si臋 je do grupy stan贸w nag艂ych, g艂贸wnie ze wzgl臋du na zagro偶enie utrat膮 wzroku. W niniejszej pracy przedstawiamy opis przypadku pacjenta z ropniem podokostnowym oczodo艂u w przebiegu przewlek艂ego zapalenia zatok przynosowych, u kt贸rego w dobie przyj臋cia na oddzia艂 wyst臋powa艂y znaczne zaburzenia ze strony narz膮du wzroku. Wykonano u niego drena偶 ropnia oczodo艂u drog膮 wewn膮trznosow膮, powik艂anego wyst膮pieniem krwiaka oczodo艂u, co spowodowa艂o konieczno艣膰 wykonania powt贸rnego zabiegu operacyjnego

  Subperiosteal orbital abscess of chronic sinusitis 鈥 a case report

  No full text
  Orbital abscess in the course of sinusitis are rare condition, but due to severe need urgent Orbital abscess in the course of sinusitis are rare condition, but due to the severe need urgent diagnosis and implementation of effective treatment. This complication due to the high variability of clinical symptoms qualifies this disease to a group of emergencies, mainly due to the risk of vision loss. We present a case report a patient with orbital subperiosteal abscess in chronic sinusitis, in which in the age of admission to an experienced significant disorders of the ocular. The patient was performed orbital abscess drainage by intranasal, complicated by the occurrence of orbital hematoma and the need to re-perform the surgery

  Otolaryngological symptoms in patients treated for tick-borne diseases

  No full text
  Introduction: In recent years tick-borne diseases have become a聽very serious problem. The most common of these infections are borreliosis (Lyme disease) and tick-borne encephalitis (TBE). Lately there is growing incidence of Bartonella, Babesia, Anaplasma and Brucella co-infections. The similarity between the symptoms of tick-borne diseases and other pathologies causes serious diagnostic issues. Material and methods: 216 patients aged 18鈥55, who presented to the outpatient clinic for tick-borne diseases in the years 2014鈥2016, were enrolled in the study. The patients had been diagnosed with Lyme disease and co-infections. The principal diagnostic tests to confirm the infections included ELISA, Western-Blot and circulating immune complexes (CIC).Results: In the group of 216 patients, 162 presented with otolaryngological symptoms. The most common complaint was tinnitus (76,5%) accompanied by聽vertigo and dizziness (53,7%), headache (39%), unilateral sensorineural hearing loss (16,7%). The patients also had tick-borne coinfections, among them the most common was Bartonella henselae (33,4%) and Bartonella quintana (13%).Conclusions: Otolaryngological symptoms are a聽 common manifestation of tick-borne diseases. They are most frequently observed in Lyme disease and Bartonella spp. infections. The symptoms in the head and neck region are usually occur in chronic Lyme disease with predominant IgG antibodies nad VlsE antigen

  Vertigo as one of the symptoms of Lyme Disease

  No full text
  Objectives: The aim of the study was to evaluate the frequency of vertigo symptoms and potential labyrinth damage in patients with diagnosed Lyme disease (LD). LD can affect the vestibulocochlear nerve, leading to hearing loss and vertigo/dizziness. Material and Methods: The study included a group of 38 patients between the ages of 20 and 77, who were hospitalized due to vertigo/dizziness between 2018 and 2019. All of the patients underwent a detailed medical interview and an otolaryngological and neurological examination, including video electronystagmography (VENG), in addition to audiological and diagnostic tests. Additionally, ELISA and Western blot tests were performed to confirm the diagnosis of LD. Results: In 20 patients (53%), the Romberg trial was positive (p p = 0.011), and it mainly concerned high-frequency sounds (p = 0.014). Conclusion: Vertigo can be a symptom of LD. It is often associated with labyrinth and hearing-organ damage, which can imply that the inner ear or nerve VIII is dysfunctional in the course of this disease. Antibiotic therapy is effective in reducing otoneurological symptoms
  corecore