30 research outputs found

  Kasvigeenivarojen kryosäilytys MTT:ssä

  Get PDF

  Sellutehtaan kuorijäte lietelannan, sakokaivolietteen ja jätevesien käsittelyssä

  Get PDF
  vokKirjasto Aj-k. Yksikön huom.: KirjastoThe barking waste from a pulp mill in the treatment of cow slurry, septic tank sludge and waste wate

  METSO-yhteistoimintaverkostojen seuranta 2013

  Get PDF
  Julkaisu on osa Suomen ympäristökeskuksen hanketta METSO-ohjelmaa tukevan tutkimuksen ja kehitystyön koordinaatio .Taitto: Sari Elomaa/MetlaYhteistoimintaverkosto on yksi Etelä-Suomen metsien monimuotoisuuden toimintaohjelma METSOn toimenpide. Yhteistoimintaverkostoissa kehitetään uusia tapoja turvata toisiinsa kytkeytyneiden metsien monimuotoisuutta. Samaan aikaan tavoitteena on edistää maaseudun elinvoimaisuutta, elinkeinotoimintaa ja metsien monikäyttöä sekä tuottaa pysyviä toimintamalleja tai tuotteita. Verkostoja rahoittavat maa- ja metsätalousministeriö ja ympäristöministeriö yhdessä vuosittain noin 170 000 eurolla. Verkostojen vuoden 2013 seuranta toteutettiin SYKEn ja Metlan yhteistyönä. Seuranta perustuu verkostojen rahoittajatahoille laatimiin seurantaraportteihin ja hankekoordinaattoreiden haastatteluihin.Vuonna 2013 oli käynnissä seitsemän METSO-yhteistoimintaverkostoa. Päättyneiden kolmen verkostohankkeen tulokset olivat hyviä. Hankkeet toimivat niukoilla resursseilla tehokkaasti ja saavuttivat käytännönläheisiä tuloksia. Myös viestintä oli päättyneissä verkostoissa aktiivista. Verkostot tuottivat työkalut rupiliskon, riistalle tärkeiden vaihettumisvyöhykkeiden ja koulumetsien turvaamiseksi. Työkalujen jatkohyödyntäminen on kiinni sidosryhmien aktiivisuudesta.Neljässä vuonna 2014 jatkavassa verkostossa on paljon vaihtelua. Osa toimii valtakunnallisesti ja näkyy mediassa, toisten toiminta on hyvin paikallista. Hankkeiden tuloksissa on monia onnistumisia, kuten metsänomistajien ja metsätoimijoiden aktivointi ja saavutetut hehtaaritavoitteet, mutta toiminnassa on myös selkeitä haasteita. Hankkeet ovat voimakkaasti riippuvaisia valtion rahoituksesta ja kannattavan elinkeinotoiminnan synnyttäminen on niille vaikeaa. Pienillä resursseilla toimivat lyhytkestoiset hankkeet ovat myös hyvin haavoittuvaisia muutoksille. Suurimmiksi ongelmiksi kehitettyjen toimintatapojen soveltamiselle ja leviämiselle verkostokoordinaattorit kokivat metsäammattilaisten ja metsänomistajien asenteet, joihin voidaan vaikuttaa aktiivisella viestinnällä ja neuvonnalla. Ongelmallisiksi tunnistettiin myös hankkeiden lyhyt kesto ja niukat resurssit

  Laukaan kryopankki

  No full text
  Kasvullisesti lis√§tt√§vi√§ kasvigeenivaroja s√§ilytet√§√§n ensisijaisesti avomaalla ns. kentt√§kokoelmina tai laboratoriossa solukkoviljelmin√§. N√§iden menetelmien lis√§ksi kasvigeenivarojen tallennuksessa voidaan nyky√§√§n k√§ytt√§√§ my√∂s kryos√§ilytyst√§ eli kylm√§s√§ilytyst√§ nestetypess√§ (-196 ¬įC) tai sen kaasufaasissa (noin -170 ¬įC). Kryos√§ilytyst√§ voidaan k√§ytt√§√§ hyvin erityyppisten aineistojen tallentamiseen hy√∂dynt√§m√§ll√§ juuri kyseisen aineistotyypin pakastukseen kehitettyj√§ menetelmi√§. Kryos√§ilytys on varteenotettava vaihtoehto erityisesti taudinaroilla kasvilajeilla, koska kryos√§ilytyksess√§ olevaa aineistoa ei jouduta toistuvasti k√§sittelem√§√§n, vaan aineisto s√§ilyy jopa vuosikymmeni√§ elinkykyisen√§ ja turvassa kasvitaudeilta ja tuholaisilta. Kryopankki on geenipankki, jossa s√§ilytysmenetelm√§n√§ k√§ytet√§√§n kryos√§ilytyst√§. Kryos√§ilytyksen soveltaminen puutarhakasveille aloitettiin MTT:ss√§ vuonna 2004. Vuonna 2006 Laukaan toimipisteeseen perustettiin kryopankki, johon talletetaan ensisijaisesti kansallisesti arvokkaita kasvullisesti lis√§tt√§vi√§ puutarhakasveja. Laukaan kryopankin pitk√§aikaiskokoelma toimii ensisijaisena rinnakkaiskokoelmana kentt√§- ja in vitro kokoelmille. Kryotankkiin voidaan tallentaa geenivaroja my√∂s ns. aktiiviseksi kokoelmaksi esimerkiksi tutkimus- ja jalostusk√§ytt√∂√∂n sek√§ varmennetun taimituotannon ydinkasvihuoltoa ja valiotaimituotantoa varten. Aineiston tallennus tankkiin on noin viikon kest√§v√§ prosessi. Solukkolis√§tyist√§ meristeemiviljelmist√§ leikataan mikroskoopin alla pieni√§ silmuja, joita k√§sitell√§√§n ennen varsinaista pakastusta joko kuivattamalla tai j√§√§nestoainein. K√§sittelyiden tarkoituksena on est√§√§ solujen rakennetta hajottavien j√§√§kiteiden muodostuminen pakastus- ja sulatusvaiheessa. Silmut pakastetaan ja siirret√§√§n tankkiin pieniss√§ muoviputkissa. Kutakin kantaa pakastetaan useampia putkia ja jokaisesta pakastetusta er√§st√§ sulatetaan yksi putki kontrolliksi. Kontrollin avulla varmistetaan, ett√§ silmujen elinkykyisyys on s√§ilynyt toivotulla tasolla ja ettei pakastetussa er√§ss√§ ole havaittavissa mikrobikontaminaatiota. Pieni er√§ kaikkia Laukaassa pitk√§aikaiss√§ilytett√§vi√§ kantoja kuljetetaan my√∂hemmin Jokioisille, jossa sijaitsevaa kryotankkia on tarkoitus k√§ytt√§√§ Laukaan kryopankin kokoelmien varmuusvarastona. L√§ht√∂kohtana on, ett√§ kryopankkiin talletetaan mahdollisimman tervett√§, tautivapaata kasvimateriaalia. Ennen varsinaista tallennusta kullekin kasvilajille ja joskus jopa yksitt√§iselle kasvikannalle soveltuva kryos√§ilytysmenetelm√§ joudutaan testaamaan ja tarvittaessa erikseen optimoimaan. T√§m√§ tallennusta edelt√§v√§ ty√∂vaihe edellytt√§√§ paneutumista ja voi olla my√∂s aikaa viev√§√§. Itse kryos√§ilytys on kuitenkin tehokasta ja vie v√§h√§n tilaa, Laukaan kryotankin noin 30 000 putken kapasiteetti riitt√§√§ koko MTT:n kasvigeenivarakokoelman talletukseen. Koko kokoelmaa ei kuitenkaan voida pakastaa kerralla, vaan kyseess√§ on jopa vuosikymmenten ty√∂. Ensimm√§isen√§ Laukaan kryotankkiin on alettu tallettaa vadelman ja mansikan lajikkeita ja kantoja.vo

  Pitkäaikaissäilytys kryomenetelmällä

  Get PDF
  Kryos√§ilytys eli kylm√§s√§ilytys nestetypess√§ (-196 ¬įC) tai sen kaasufaasissa (alle -150 ¬įC) soveltuu hyvin kasvigeenivarojen tehokkaaseen, edulliseen ja luotettavaan pitk√§aikaiss√§ilytykseen. Se on verraten uusi ja jatkuvasti kehittyv√§ menetelm√§. Erityisesti kasvullisesti lis√§tt√§vill√§ ja taudinaroilla kasvilajeilla kylm√§s√§ilytys on varteenotettava vaihtoehto perinteisille geenivarojen pitk√§aikaiss√§ilytysmenetelmille. Kryos√§ilytyksen avulla geenivaroja voidaan s√§ilytt√§√§ pieness√§ tilassa eik√§ talletettuihin aineistoihin tarvitse pakastusvaiheen j√§lkeen kajota muulloin kuin aineistoja k√§ytett√§ess√§. T√§m√§ v√§hent√§√§ yll√§pidossa sattuvien saastuntojen tai inhimillisten virheiden aiheuttamia riskej√§ sek√§ yll√§pitokustannuksia. Kylm√§nkest√§v√§t kasvilajikkeet ovat karaistumiskykyns√§ takia teoriassa helpompia kylm√§s√§ilytett√§vi√§ kuin leudon seudun lajikkeet. Emokasvien kylm√§nkest√§vyytt√§ voidaan my√∂s lis√§t√§ esik√§sittelyill√§ ennen varsinaista kylm√§s√§ilytyst√§. K√§yt√§nn√∂ss√§ kylm√§s√§ilytyksess√§ k√§ytett√§v√§t menetelm√§t on kuitenkin optimoitava erikseen kullekin kasvilajille. Kylm√§s√§ilytyksen soveltaminen puutarhakasveille aloitettiin MTT, Kasvintuotannon tutkimus Laukaassa vuonna 2004. Alkuvaiheen menetelm√§kokeilujen j√§lkeen k√§ytett√§v√§ksi valittiin muunneltu pisara‚Äďvitrifikaatio-menetelm√§, joka optimoitiin ensin vadelmalle ja mansikalle. Menetelm√§ perustuu solukkoviljelyll√§ tuotettujen silmujen tai versonk√§rkien s√§ilytykseen ja se on k√§ytett√§viss√§ laajasti eri kasvullisesti lis√§tt√§ville kasveille riippumatta niiden kylm√§karaistumiskyvyst√§. Vitrifikaatiossa soluissa oleva vesi vaihdetaan j√§√§nsuoja-aineisiin k√§sittelem√§ll√§ kasvupisteit√§ vitrifikaatioliuoksin. T√§ll√∂in solujen ja soluv√§lien neste muuttuu niin viskoosiseksi, ett√§ kidem√§ist√§ j√§√§t√§ ei synny. Esik√§sittelyjen j√§lkeen solukkoviljelty kasvimateriaali j√§√§dytet√§√§n asettamalla kasvupisteet folioliuskan p√§√§lle pieneen pisaraan vitrifikaatioliuosta ja sulkemalla folioliuska pieneen putkeen, joka upotetaan suoraan nestem√§iseen typpeen ja siirret√§√§n s√§ilytykseen kryotankkiin. Aikanaan, sulatuksen j√§lkeen j√§√§nsuoja-aineet pest√§√§n pois ja versonk√§rjet siirret√§√§n kasvamaan ravintoalustalle. MTT:ssa vuonna 2006 k√§ynnistyneen tutkimushankkeen tavoitteena on kylm√§s√§ilytysmenetelmien kehitt√§minen ja kasvigeenivarojen onnistunut pitk√§aikaiss√§ilytys kryomenetelmien avulla. Hankkeella pyrit√§√§n MTT:n hallussa olevan laajan geenivara-aineiston s√§ilytt√§miseen mahdollisimman turvallisesti ja kustannustehokkaasti. Kryos√§ilytyksen k√§ytt√∂√∂notolla v√§hennet√§√§n jatkossa peltokokoelmien ja solukkoviljelmien lukum√§√§r√§√§ ja s√§ilytyskustannuksia. Hankkeen aikana MTT:een on perustettu pysyv√§ kylm√§s√§ilytyskokoelma (kryopankki). Kansallisten geenivarojen pik√§aikaiss√§ilytys kryopankkiin on aloitettu tallettamalla kasvigeenivaraohjelman humalakokoelmaa sek√§ MTT Piikki√∂n vadelmakokoelmaa. Ty√∂ on k√§ynniss√§ my√∂s mm. mansikoilla, herukoilla ja Prunus-lajeilla. Perunan kryos√§ilytys on kokeiluasteella

  Pitkäaikaissäilytys kryomenetelmällä

  Get PDF
  vo
  corecore