5 research outputs found

  Profiles of Internet Use and Health in Adolescence : A Person-Oriented Approach

  Get PDF
  (1) Background: Internet use has become an integral part of adolescents’ daily lives. It is important to understand how adolescents use the internet, and how this use is associated with demographic factors and health from a person-oriented perspective. (2) Methods: The study applied the Finnish nationally representative HBSC data (persons aged 11, 13, and 15, n = 3408), descriptive observation, latent class analysis, and multinomial logistic regression analysis. (3) Results: Entertainment activities (listening to music) and socially oriented activities (liking posts, talking online) were the most prevalent among adolescents, but gender differences emerged. Five different internet user profiles were identified (encompassing interest-driven, friendship-driven, abstinent, irregular, and excessive users). Interest-driven users participated in interest- and media-oriented activities. Adolescents in the interest-driven user group were more likely to be boys and participants with low academic achievement, high parental monitoring, and high problematic social media use. Friendship-driven users participated in socially oriented activities. Adolescents in the friendshipdriven user group were more likely to be girls and participants aged 13 or 15, with high peer and family support. Abstinent users participated only in entertainment, while irregular users showed no particularly high involvement in any internet activity. Adolescents in the abstinent and irregular user groups were likely to be boys and participants aged 11 with high family support. Excessive users had high involvement in internet activities overall. Adolescents in the excessive user group were more likely to be participants with high problematic social media use and were most likely to feel low and tired on school mornings. (4) Conclusion: The study confirmed the prevalence of internet use. It identified five internet user profiles and differences between user profiles regarding individual and social factors and health outcomes.Peer reviewe

  Nuori aikuinen osaksi työyhteisöä : opas Compass Group Finlandille

  No full text
  Opinn√§ytety√∂n tarkoitus oli edist√§√§ Compass Group Finlandin toimipisteiden henkil√∂st√∂√§ kohtaamaan sosiaalisesti ty√∂llistettyj√§ 18‚Äď29-vuotiaita nuoria tavoilla, jotka tukevat nuorten ty√∂h√∂n kiinnittymist√§ sek√§ organisaation sitouttamisen keinoja. Tavoitteena oli tuottaa toimipisteille opas, joka vahvistaa kohtaamisen hyvi√§ tapoja. Opinn√§ytety√∂n toimeksiantajana toimi kansainv√§linen ruoka- ja monipalveluyritys Compass Group Finland. Suomessa Compass Group ty√∂llist√§√§ noin 3000 henkil√∂√§. Sopimus opinn√§ytety√∂st√§ syntyi Compass Groupin tilauksesta, ja yrityksen halusta olla vastuullinen ty√∂nantaja tukien vaikeasti ty√∂llistyvien ty√∂llistymist√§. Compass Group toivoi toimipisteisiins√§ konkreettista opasta, joka tukee ihmisten hyv√§√§ kohtaamista. Tietoperustassa m√§√§riteltiin keskeiset k√§sitteet, kuten kohderyhm√§, koulutuksen ja ty√∂el√§m√§n ulkopuolella olevat nuoret, syrj√§ytyminen ja osallisuus sek√§ tarkasteltiin nuorten yleisimpi√§ haasteita. Lis√§ksi tietoperustassa k√§siteltiin t√§rkeimpi√§ aiheita liittyen nuorten aikuisten ty√∂tt√∂myyteen, ty√∂llistymiseen sek√§ ty√∂h√∂n sitoutumiseen. Toimeksiantajan toiveesta lis√§ttiin tietoperustaan my√∂s listaus mahdollisista yhteisty√∂kumppaneista, joiden kautta vaikeasti ty√∂llistyvi√§ voi tavoittaa. Opinn√§ytety√∂ toteutettiin toiminnallisena opinn√§ytety√∂n√§, koska toimeksiantaja halusi toimipisteisiins√§ konkreettisen tuotoksen. Apuna toteutuksessa k√§ytettiin konstruktiivista tutkimusta, joka menetelm√§n√§ tukee toiminnallista opinn√§ytety√∂t√§. Valmiiksi tuotetun tiedon lis√§ksi uutta empiirist√§ tietoa ker√§ttiin kyselytutkimusten avulla, jotka analysoitiin kvantitatiivisin ja kvalitatiivisin menetelmin. Lis√§ksi tietojen analysointiin sek√§ Compass Groupin materiaalien ja palaverimuistioiden tietojen analysointiin hy√∂dynnettiin dokumenttianalyysi√§. Aiemman tiedon ja kyselytutkimusten tulosten perusteella valmistettiin konkreettinen opas nuorten kohtaamiseen. Tulosten perusteella oppaaseen p√§√§dyttiin sis√§llytt√§m√§√§n tekstit seuraavilla otsikoilla: ‚ÄĚSosiaalinen ty√∂llist√§minen?‚ÄĚ, ‚ÄĚKuinka kohtaan nuoren?‚ÄĚ, ‚ÄĚEnsip√§ivien askelmerkit‚ÄĚ, ‚ÄĚPalaute parantaa suoritusta‚ÄĚ sek√§ ‚ÄĚNuori vaikuttaa passiiviselta ‚Äď mik√§ m√§tt√§√§?‚ÄĚ. Toimeksiantajalta saadun palautteen mukaan opas on hy√∂dyllinen, k√§ytett√§v√§ sek√§ s√§vylt√§√§n kannustava. Koska heill√§ on t√§ydet oikeudet oppaan k√§ytt√∂√∂n ja muokkaamiseen, voivat he tulevaisuudessa hy√∂dynt√§√§ materiaalia monin eri tavoin. Jatkokehitys ja -tutkimusideoina pidettiin nuorten aikuisten ty√∂llistymist√§ helpottavia tekij√∂it√§. Compass Group voisi kehitt√§√§ edelleen nettisivujen kautta tapahtuvan ty√∂nhaun ja harjoittelupaikkojen hakemisen helppoutta. Taustatietojen ja tutkimusvastausten perustella uskottiin, ett√§ jonkinlaisesta mentorointiohjelmasta voisivat hy√∂ty√§ sek√§ organisaatio ett√§ nuoret. Mielenkiintoista olisi tulevaisuudessa tutkia, kuinka toimipisteiss√§ on hy√∂dynnetty tuottamaamme opasta, ja kuinka hy√∂dyllinen se on k√§yt√§nn√∂ss√§ ollut

  What Counteracts Problematic Social Media Use in Adolescence? A Cross-National Observational Study

  No full text
  Purpose: Social media use has increased rapidly during the past decade, raising concerns about adolescents who display problematic social media use (PSMU), as indicated by addiction-like symptoms (e.g., preoccupation, tolerance). We aimed to assess the extent to which an individual resource (health literacy), and social resources (friend support and family support), moderated the association between a range of individual characteristics (gender, age, family affluence, and depressive feelings) and PSMU; also the association between PSMU and health outcomes (selfrated health, life satisfaction, and sleep difficulties), both cross-nationally and nationally. Methods: Our sample included 22,226 adolescents from six European countries. We used data from the Health Behaviour in School-aged Children cross-sectional survey (2017/2018). Randomeffects models and moderator analyses were applied. Results: Six moderations were found, with the resources moderating the association between individual characteristics and PSMU. One moderation emerged cross-nationally, namely that a higher level of family support was associated with a lower likelihood of PSMU, especially among adolescents who did not have frequent depressive feelings. In addition, five national moderations were identified. For example, a higher level of health literacy was associated with a lower likelihood of PSMU among Finnish girls. The resources were also found to moderate the association between PSMU and health outcomes, with two moderations emerging cross-nationally. For instance, a higher level of family support was related to higher self-rated health, especially among problematic users. In addition, nine national moderations were identified; these included a higher level of health literacy being associated with having less sleep difficulties, especially among problematic users in Germany. Discussion: In adolescence, health literacy, family support, and friend support have the potential to moderate the association between individual characteristics and PSMU, and between PSMU and health outcomes, cross-nationally and nationally. We recommend the use of universal and targeted interventions to promote individual and social resources to counteract PSMU.peerReviewe

  Warfarin Treatment Is Associated to Increased Internal Carotid Artery Calcification

  Get PDF
  Background: Long-term treatment with the vitamin K antagonist warfarin is widely used for the prevention of venous thrombosis and thromboembolism. However, vitamin K antagonists may promote arterial calcification, a phenomenon that has been previously studied in coronary and peripheral arteries, but not in extracranial carotid arteries. In this observational cohort study, we investigated whether warfarin treatment is associated with calcification of atherosclerotic carotid arteries. Methods: Overall, 500 consecutive patients underwent carotid endarterectomy, 82 of whom had received long-term warfarin therapy. The extent of calcification was assessed with preoperative computed tomography angiography, and both macroscopic morphological grading and microscopic histological examination of each excised carotid plaque were performed after carotid endarterectomy. Results: Compared with non-users, warfarin users had significantly more computed tomography angiography-detectable vascular calcification in the common carotid arteries (odds ratio 2.64, 95% confidence interval 1.51-4.63, P < 0.001) and even more calcification in the internal carotid arteries near the bifurcation (odds ratio 18.27, 95% confidence interval 2.53-2323, P < 0.001). Histological analysis revealed that the intramural calcified area in plaques from warfarin users was significantly larger than in plaques from non-users (95% confidence interval 3.36-13.56, P = 0.0018). Conclusions: Long-lasting warfarin anticoagulation associated with increased calcification of carotid atherosclerotic plaques, particularly in locations known to be the predilection sites of stroke-causing plaques. The clinical significance of this novel finding warrants further investigations.Peer reviewe
  corecore