1 research outputs found

    Krisekommunikasjon ‚Äď Samvirkets flaskehals?

    Get PDF
    Denne studien vil unders√łke hvordan det st√•r til med krisekommunikasjonen mellom politiet og Forsvaret under kriser og har til hensikt √• besvare f√łlgende problemstilling: Hvilke teknologiske utfordringer knyttet til krisekommunikasjon p√•virker samvirke mellom politiet og Forsvaret under kriseh√•ndtering p√• taktisk niv√•? Sivilt-milit√¶rt samarbeid i rammen av totalforsvaret er en viktig hj√łrnestein i norsk beredskap og kriseh√•ndtering, da det har hensikt √• utnytte ressursene i samfunnet best mulig (Endregard, 2020, s. 407). Evnen til √• knytte samfunnets ressurser sammen p√• tvers av sektorer og ansvarsomr√•der, baserer seg blant annet p√• krisekommunikasjon. N√•r en krise er et faktum, m√• det raskt opprettes forbindelse mellom involverte akt√łrer for √• skape ¬ę[‚Ķ] et oppdatert situasjonsbilde, koordinere innsats og treffe avgj√łrelser¬Ľ som st√łtter oppunder sivilbefolkningen sikkerhet og forsvaret av landet (Forsvarskomiteen & Justiskomiteen, 2002, s. 6). Krisekommunikasjon er derfor en n√łdvendighet for at samvirke skal fungere mellom den sivile og milit√¶re sektoren, ettersom evnen til √• koordinere innsats, dele informasjon og bygge felles situasjonsforst√•else er avgj√łrende i kriseh√•ndtering (Lund, 2021, ss. 86-94). Dagens utfordringsbilde kan ikke sies √• gj√łre behovet for god krisekommunikasjon noe mindre enn tidligere, mellom de sivile og milit√¶re ressursene (DBS, 2022, s. 16). Samfunnet v√•rt skal h√•ndtere hyppigere naturkatastrofer som f√łlge av klimaendringer. Russlands angrepskrig mot Ukraina, samt Kinas fremvekst utfordrer dagens verdensordning (KD, 2023, s. 10). Digitaliseringen av samfunnet g√•r raskt og koronapandemien har fortsatt ettervirkninger p√• samfunnet. Samtidig, m√• vi ha en kriseberedskap som ruster oss i m√łtet med sammensatte trusler, herunder forst√•tt som ¬ę[‚Ķ] bruk av ulike virkemidler i kombinasjon for √• p√•virke en motstander med st√łrst mulig effekt¬Ľ (Winge, 2021, s. 73) (FD, 2020, s. 72). Behovet er stort for velfungerende, koordinerende mekanismer slik som krisekommunikasjon, for √• v√¶re i stand til √• samvirke i m√łtet med og h√•ndtering av de forespeilede utfordringene (Norheim, 2019, s. 12). Selv om vellykket krisekommunikasjon er avgj√łrende for sivilt-milit√¶rt samvirke under kriseh√•ndtering, vil det ofte kunne v√¶re problematisk √• f√• det til. Dette har sin sammenheng med at informasjonsvirksomhet ved siden av √• v√¶re et vesentlig suksesskriterium for samvirke og kriseh√•ndtering, ogs√• en av de vanskeligste oppgavene undere en krise (Meidell, 2005, s. 122).publishedVersio
    corecore