254 research outputs found

  Llibre dels exilis

  Get PDF

  Liquid Dreams EP & The iPod Guitar: a new concept of live performance

  Get PDF
  The technology industry that specializes in music is highly established, resulting in a period of transition and introduction of a majority of new products in the process of production and live performance. The aim of this work is to integrate an iPod touch in the body of an electric guitar, giving the artist the ability to control speci=ic parameters of his own music from different applications in order to enrich the performance. Together with this innovative project, I will write and produce an EP of electronic rock music.https://remix.berklee.edu/graduate-studies-production-technology/1013/thumbnail.jp

  Tres elementos caracter铆sticos de la Navidad mallorquina

  Full text link

  La conversi贸n del Bto. Ram贸n Llull, en sus aspectos hist贸rico, sicol贸gico y teol贸gico

  Get PDF
  Abstract not availabl

  Melcion Rossell贸 Simonet, l'home

  Get PDF

  La conversi贸n del Bto. Ramon Llull, en sus aspectos hist贸rico, sicol贸gico y teol贸gico

  Get PDF
  Abstract not availabl

  La conversi贸n del Bto. Ramon Llull, en sus aspectos hist贸rico, sicol贸gico y teol贸gico

  Get PDF
  Abstract not availabl

  La conversi贸n del Bto. Ram贸n Llull, en sus aspectos hist贸rico, sicol贸gico y teol贸gico

  Get PDF
  Abstract not availabl

  La participaci贸 dels municipis en la millora de l鈥檈ducaci贸. Una proposta: crear un observatori municipal de l鈥檈ducaci贸

  Get PDF
  Aquest article revisa, en una primera part, el paper que juguen els municipis quan a intervenci贸 educativa, tot reivindicant un major protagonisme en els aspectes que afecten directament el rendiment educatiu de l鈥檃lumnat i la contunuitat en els estudis. D鈥檈ntre les mesures que se proposen com a b脿siques per treballar en aquesta direcci贸, se鈥檔 desenvolupa una que ha de ser de les primeres: la creaci贸 d鈥檜n Observatori Municipal d鈥橢ducaci贸. En la segona part de l鈥檃rticle s鈥檈xpliquen els criteris que s鈥檋an tengut en compta per a la seva creaci贸, per seguidament relacionar els indicadors espec铆fi cament d鈥檌nter猫s municipal que han de formar part d鈥檃quest observatori.Este art铆culo revisa, en una primera parte, el papel que juegan los municipios en cuanto a intervenci贸n educativa, reivindicando un mayor protagonismo en los aspectos que afectan directamente en el rendimiento educativo del alumnado y a la contunuidad en los estudios. De entre las medidas que se proponen como b谩sicas para trabajar en esta direcci贸n, se desarrolla una que tiene que ser de las primeras: la creaci贸n de un Observatorio Municipal de Educaci贸n. En la segunda parte del art铆culo se explican los criterios que se han tenido en cuenta para su creaci贸n, para seguidamente relacionar los indicadores espec铆fi camente de inter茅s municipal que deben formar parte de este observatorio
  corecore