4 research outputs found

    √ėkt st√•tid med motiverte ansatte: Hva motiverer til lang st√•tid p√• Kystvaktens fart√łyer?

    Get PDF
    √Ö beholde personell er en √łkende prioritering for Forsvaret for √• kunne styrke etatens evne til √• l√łse oppdrag. For √• sikre at Kystvakten er kapabel til √• fortsette √• l√łse sine oppdrag i fremtiden, er det et voksende behov for √• beholde seilende personell for √• beholde investert kunnskap og erfaring. For √• kunne fremme nye tiltak som gir √łkt st√•tid m√• man ogs√• identifisere hva som bidrar til dette. Denne oppgaven har fors√łkt √• i finne faktorer som gj√łr at personell med lang st√•tid p√• Kystvaktens fart√łyer velger √• bli v√¶rende i fart√łystjeneste. Oppgavens problemstilling er: Hva motiverer befal og offiserer til √• bli v√¶rende i jobben p√• Kystvaktens fart√łyer? Problemstillingen er besvart ved bruk av tre utvalgte teorier; selvbestemmelsesteorien, jobbkrav ressursmodellen og organisasjonsforpliktelse. Oppgaven har videre benyttet kvalitativ metode med bruk av intervju som datainnsamlingsmetode. Respondentgruppen som har deltatt i unders√łkelsen best√•r av seks personer med mer enn ti √•rs tjeneste p√• Kystvaktens fart√ły. Resultatene tyder p√• at faktorene kompetanseopplevelse, f√łlelse av tilh√łrighet, Kystvaktens oppdrag, jobbsikkerhet, egen jobb og variasjon i egen jobb er det som bidrar mest til motiverte ansatte og dermed til √łkt st√•tid og lavere turnover. Opplevelse av autonomi, l√łnn og muligheter for karriereutvikling er i noe grad identifisert som motivasjonsfaktorer. Videre funn viser at god balanse mellom hjem og jobb er viktig for √• kunne st√• lenge i fart√łystjenste, og at dette kan v√¶re en faktor som vil kunne virke negativt dersom den ikke er god nok. Funn viser ogs√• at h√ły personellrotasjon og mangel p√• personell i besetningene hadde negativ p√•virkning for motivasjonen hos respondentene. F√łlelse av organisasjonsforpliktelse ble funnet som en faktor som i noe grad kan bidra til at ansatte blir st√•ende lenge i jobb
    corecore