1 research outputs found

    Perehdyttäminen osaamisen johtamisessa : Perehdytysohjelma Kolarin terveyskeskuksen vuodeosastolle

    Get PDF
    Tekij√§:Taija Krats Opinn√§ytety√∂n nimi: Perehdytt√§minen osaamisen johtamisessa; perehdytysohjelma Kolarin ter-veyskeskuksen vuodeosastolle Ty√∂n ohjaajat: Yliopettaja TtT Helena Heikka ja Yliopettaja TtT Lea Rissanen Ty√∂n valmistumislukukausi ja ‚Äď vuosi: Kev√§t 2012 Sivum√§√§r√§: 54+14 T√§m√§n ty√∂n tarkoituksena on ollut luoda toimiva perehdytt√§misohjelma Kolarin terveyskeskuksen vuodeosastolle. Siell√§ on uusi ty√∂ntekij√§ saattanut olla kaksikin viikkoa perehdytett√§v√§n√§, mutta ilman suunniteltua perehdytyst√§. Vuodeosaston osastonhoitajan kanssa yhteisty√∂ss√§ aloimme kehitt√§√§ perehdytysohjelmaa, koska suunnitelmallista sellaista ei ollut. Tutkimusmenetelm√§n√§ k√§ytin toimintatutkimusta, jonka ensimm√§isess√§ vaiheessa Kolarin terveyskeskuksen vuodeosaston henkil√∂kunnalta kysyin avoimella lomakekyselyll√§, mit√§ he pitiv√§t t√§rke√§n√§ uuden ty√∂ntekij√§n perehdytt√§misess√§ ja mit√§ he katsoivat kuuluvan sairaanhoitajan ja l√§hi-hoitajan ty√∂nkuviin. Vastaukset analysoitiin k√§ytt√§m√§ll√§ laadullista sis√§ll√∂nanalyysi√§. N√§iden vastausten perusteella kehitin yhteisty√∂ss√§ osastonhoitajan ja johtavan l√§√§k√§rin kanssa ty√∂nkuvaukset vuodeosaston sairaan- ja perushoitajille. Toimintatutkimuksen toisessa vaiheessa osastolle tulleet uudet ty√∂ntekij√§t k√§yttiv√§t apuna perehtymisess√§ ty√∂nkuvauksia. He kuitenkin kokivat niiden olevan liian yksityiskohtaiset, t√§m√§n perus-teella aloin kehitt√§m√§√§n tasolla olevaa osaamiskarttaa/osaamistarpeita vuodeosastolla. Tarkoi-tuksena on, ett√§ uusi ty√∂ntekij√§ perehtyy k√§ytt√§en apuna tarkistuslistaa/perehdytyskorttia ja osaamistarpeita. H√§n suunnittelee oman perehdytyksens√§ kulun perehdytt√§j√§ns√§ kanssa. Varsinaisia tuloksia edell√§ mainittujen v√§lineiden k√§yt√∂st√§ ei ole, koska ne valmistuvat t√§m√§n ty√∂n my√∂t√§. Jatkotutkimusaiheena voisi tarkastella, miten perehdytt√§minen on onnistunut ja mit√§ siin√§ voitaisiin kehitt√§√§. T√§m√§n avuksi perehtyj√§ tulee saamaan my√∂s palautelomakkeen, jonka avulla osastonhoitaja voi jatkossa kehitt√§√§ perehdytysprosessia. Asiasanat: perehdytt√§minen, osaamisen johtaminen, osaamistarpeetAuthor: Taija Krats Title of thesis: Orientation Process; Integral Part of Knowledge Management Supervisors:Principal Lecturer, PhD ( Health Sciences) Helena Heikka and Principal Lecturer, PhD ( Health Sciences) Lea Rissanen Term and year when the thesis was submitted: Spring 2012 Number of pages:54+14 This work was commissioned by the ward manager of the healthcare centre in Kolari. The objective of my study was to create a functional orientation program for the ward of the healthcare centre in Kolari. As a research method, I used action research. At first, the work community identified the content of their work and what they preferred to be included in an orientation process. These materials were analysed us-ing the method of content analysis. The result of this study was a new orientation program, which includes check-list, areas of expertise and feed-back questionnaire. Further measures could include a study on how the orientation program works and how it could be im-proved ? Keywords: orientation program, skills developmen
    corecore