4 research outputs found

  Conceptual Patterns of Changes in University Students’ Explanations During DC-Circuit Tasks

  Get PDF
  Peer reviewe

  Sisältötiedosta luonnontieteelliseen lukutaitoon - tiedeopetuksen muuttuvat tavoitteet

  Get PDF
  Luonnontieteiden kouluopetuksen tavoitteita on jo pitkään laajennettu tieteellisen sisältötiedon ulkopuolelle. Perinteisen sisältötietopainotuksen sijaan on alettu korostaa luonnontieteellistä lukutaitoa (engl. scientific literacy), jonka tavoitteena on antaa oppilaille valmiuksia osallistua tieteeseen ja teknologiaan liittyvään keskusteluun ja päätöksentekoon henkilökohtaisissa, yhteiskunnallisissa ja globaaleissa kysymyksissä. Suomen tuoreen opetussuunnitelmauudistuksen painotukset ja ilmiöpohjaisuus ovat osa tätä maailmanlaajuista kehitystä. Tässä artikkelissa esitämme, että luonnontieteellisen lukutaidon opettamiseen ja ilmiöoppimiseen liittyy ratkaisemattomia jännitteitä. Vaikka nykyisissä tavoitteissa korostuu opetuksen relevanssi oppijan ja yhteiskunnan kannalta, sisältötieto määritellään edelleen pitkälti oppiainelähtöisen autenttisuuden näkökulmasta. Me argumentoimme, että opetusmenetelmien ja kontekstien lisäksi myös sisältötieto on uudelleenmääriteltävä muuttuneiden tavoitteiden mukaiseksi.Peer reviewe

  Modelling Sociocognitive Aspects of Students’ Learning

  Get PDF
  We present a computational model of sociocognitive aspects of learning. The model takes into account a student's individual cognition and sociodynamics of learning. We describe cognitive aspects of learning as foraging for explanations in the epistemic landscape, the structure (set by instructional design) of which guides the cognitive development through success or failure in foraging. We describe sociodynamic aspects as an agent-based model, where agents (learners) compare and adjust their conceptions of their own proficiency (self-proficiency) and that of their peers (peer-proficiency) in using explanatory schemes of different levels. We apply the model here in a case involving a three-tiered system of explanatory schemes, which can serve as a generic description of some well-known cases studied in empirical research on learning. The cognitive dynamics lead to the formation of dynamically robust outcomes of learning, seen as a strong preference for a certain explanatory schemes. The effects of social learning, however, can account for half of one's success in adopting higher-level schemes and greater proficiency. The model also predicts a correlation of dynamically emergent interaction patterns between agents and the learning outcomes. (C) 2016 Elsevier B.V. All rights reserved.Peer reviewe

  Complex Dynamic Systems View on Conceptual Change : How a Picture of Students’ Intuitive Conceptions Accrue From Dynamically Robust Task Dependent Learning Outcomes

  Get PDF
  Volume: 14 Host publication title: Proceedings of the Symposium on Complex Systems in Education Proceeding volume: 14Peer reviewe
  corecore