250 research outputs found

  Luspatersepti transfuusioriippuvaisen anemian hoidossa beetatalassemiaa sairastavilla aikuisilla : Arviointikooste

  Get PDF
  Beetatalassemia on harvinaissairaus, jossa verisolujen tuotanto on ep√§normaalia. Se aiheuttaa anemiaa, jonka hoitamiseksi osa potilaista tarvitsee s√§√§nn√∂llisi√§ punasolusiirtoja eli transfuusioita. Punasolusiirtojen seurauksena elimist√∂√∂n kertyy ylim√§√§r√§ist√§ rautaa, joka kasaantuu sis√§elimiin aiheuttaen erilaisia liit√§nn√§issairauksia. Rautakuorman hillitsemiseksi potilaat tarvitsevat rautakelaatiohoitoa. Luspatersepti on uusi l√§√§ke, jonka tavoitteena on v√§hent√§√§ punasolusiirtojen tarvetta ja siten pienent√§√§ elimist√∂n rautakuormaa. Tutkimusn√§ytt√∂ luspaterseptin vaikutuksista perustuu p√§√§asiassa yhteen kaksoissokkoutettuun faasin III BELIEVE-tutkimukseen. Tutkimuksessa 223 potilasta sai luspaterseptia ja 109 sai lumetta. Lis√§ksi kaikki potilaat saivat punasolusiirtoja ja rautakelaatiohoitoa tarpeen mukaan. BELIEVE-tutkimuksen ensisijainen tavoite oli selvitt√§√§, kuinka suurella osalla potilaista siirrettyjen punasoluyksik√∂iden m√§√§r√§ eli transfuusiotaakka v√§henee ainakin 33 %, viikkojen 13‚ąí24 aikana. Luspatersepti-ryhm√§n potilaista 21 % ja lumeryhm√§n potilaista 4 % saavutti t√§llaisen hoitovasteen. 48 viikon aikana luspatersepti-ryhm√§n potilaat tarvitsivat keskim√§√§rin 5,8 punasoluyksikk√∂√§ v√§hemm√§n kuin lumeryhm√§n potilaat. Luspaterseptia saaneilla potilailla ilmeni enemm√§n vakavia haittatapahtumia kuin lumeryhm√§ss√§. My√∂s hoidon lopettaminen haittatapahtuman vuoksi oli yleisemp√§√§ luspatersepti-ryhm√§n potilailla. El√§m√§nlaadussa ei havaittu eroja luspatersepti- ja lumeryhmien v√§lill√§. T√§m√§nhetkiset tutkimustiedon rajoitteet liittyv√§t hoitovasteen s√§ilymiseen ja mahdollisuuteen pident√§√§ punasolusiirtojen aikav√§li√§. Lis√§ksi ei tiedet√§, onko luspatersepti-hoidon avulla mahdollista v√§hent√§√§ rautakelaatiohoitoa sek√§ elimist√∂n rautakuormaa ja siit√§ johtuvia liit√§nn√§issairauksia. Yhden potilaan vuosittaiset l√§√§ke- ja annostelukustannukset luspatersepti-hoidossa ovat noin 84 000 euroa, kun potilaan paino on 51‚ąí75 kg ja luspatersepti-annos 1,0 mg/kg. Hoidon avulla voidaan s√§√§st√§√§ vuosittain keskim√§√§rin 800 euroa punasoluvalmisteiden kustannuksissa. Johtop√§√§t√∂kset: Mik√§li potilaan rautakelaatiol√§√§kityst√§ on mahdollista lis√§t√§, sen tulisi olla ensisijainen keino rautakuorman v√§hent√§miseksi. Luspatersepti-hoidon k√§ytt√∂√∂nottoa tulisi mietti√§ l√§hinn√§ potilaille, joilla elimist√∂n rautakuormaa ei saada hallintaan maksimaalisesta kelaatiol√§√§kityksest√§ huolimatta. Taloudellisesta n√§k√∂kulmasta luspatersepti-hoito on kuitenkin vaikutuksiinsa n√§hden eritt√§in kallista, eik√§ sen avulla ole mahdollista saavuttaa merkitt√§vi√§ s√§√§st√∂j√§ terveydenhuollon muissa kustannuksissa

  Biosimilaarit yleistyvät vaihtelevasti epoetiinihoidossa

  Get PDF

  Kannattaako harvinaislääkkeiden kustannusvaikuttavuutta arvioida?

  Get PDF

  Big data lääkeviranomaisen silmin

  Get PDF

  Biosimilaarien käyttöönottoa voidaan edistää erilaisin keinoin

  Get PDF

  Kaikki kiiltävä ei ole kultaa - julkaisuharha ja valikoiva raportointi lääketutkimuksessa

  Get PDF

  A method for measuring blood pressure and cardiorespiratory oscillations

  Get PDF
  Studies with magnetoencephalography (MEG) are still quite rarely combined simultaneously with methods that can provide a metabolic dimension to MEG investigations. In addition, continuous blood pressure measurements which comply with MEG compatibility requirements are lacking. For instance, by combining methods reflecting neurovascular status one could obtain more information on low frequency fluctuations that have recently gained increasing interest as a mediator of functional connectivity within brain networks. This paper presents a multimodal brain imaging setup, capable to non-invasively and continuously measure cerebral hemodynamic, cardiorespiratory and blood pressure oscillations simultaneously with MEG. In the setup, all methods apart from MEG rely on the use of fibre optics. In particular, we present a method for measuring of blood pressure and cardiorespiratory oscillations continuously with MEG. The potential of this type of multimodal setup for brain research is demonstrated by our preliminary studies on human, showing effects of mild hypercapnia, gathered simultaneously with the presented modalities

  Durvalumabi ei-pienisoluisen keuhkosyövän hoidossa kemosädehoidon jälkeen

  Get PDF
  Keuhkosy√∂p√§ on eniten kuolleisuutta aiheuttava sy√∂p√§ Suomessa. Keuhkosy√∂v√§n diagnostiikka on kehittynyt huomattavasti viimeisen kymmenen vuoden aikana, ja hoito pyrit√§√§n kohdentamaan mahdollisimman tarkasti kasvaimen ominaisuuksien mukaan. Kehityksest√§ huolimatta keuhkosy√∂v√§ss√§ viiden vuoden ik√§vakioitu elossaolo-osuus on viime vuosina ollut vain 11‚Äď16 % sukupuolesta riippuen, joten uusia hoitovaihtoehtoja tarvitaan. Durvalumabi on PD-L1 vasta-aine, joka parantaa immuunij√§rjestelm√§n kyky√§ hy√∂k√§t√§ sy√∂p√§soluja vastaan ja hidastaa n√§in sairauden etenemist√§. Durvalumabi on tarkoitettu paikallisesti edenneen, leikkaukseen soveltumattoman ei-pienisoluisen keuhkosy√∂v√§n hoitoon aikuisille, joilla kasvaimet ilment√§v√§t PD-L1-ligandia ‚Č• 1 %:ssa kasvainsoluista ja joiden sairaus ei ole edennyt kemos√§dehoidon j√§lkeen. Kun tauti ei ole viel√§ metastasoinut, on hoidon tavoitteena potilaan parantuminen. N√§ytt√∂ durvalumabin vaikutuksista t√§ss√§ k√§ytt√∂aiheessa perustuu yhteen satunnaistettuun faasin III PACIFIC-tutkimukseen, jossa 713 potilasta sai durvalumabia tai lumetta kemos√§dehoidon j√§lkeen. Keskeisess√§ roolissa on my√∂s kyseisen tutkimuksen PD-L1-positiivisten kasvainten alaryhm√§analyysi, johon my√∂s durvalumabin k√§ytt√∂aihe on rajattu. PACIFIC-tutkimuksen perusteella durvalumabi-hoito pident√§√§ merkitt√§v√§sti elossaoloaikaa potilailla, joiden kasvaimen PD-L1-pitoisuus ‚Č• 1 % (HR 0,53; 95 % LV 0,36‚Äď0,77). Vaikutusta elossaoloajan absoluuttiseen pituuteen ei viel√§ toistaiseksi tarkasti tiedet√§ seurannan t√§ss√§ vaiheessa, eik√§ elossaoloajan mediaania ole saavutettu. Durvalumabi-hoito my√∂s viiv√§stytt√§√§ taudin etenemist√§ oleellisesti potilailla, joilla on PD-L1-positiivinen kasvain. Durvalumabi-ryhm√§ss√§ elossaoloajan ennen taudin etenemist√§ mediaani oli 17,8 kk ja lumeryhm√§ss√§ 5,6 kk (HR 0,46; 95 % LV 0,33‚Äď0,64). Durvalumabi-hoitoon liittyy my√∂s vakavia haittoja, joista keskeisimm√§t huolenaiheet liittyv√§t mm. keuhkotulehduksiin. Asteen 3‚Äď4 hoitoon liittyvi√§ haittavaikutuksia ilmeni durvalumabi-hoidossa enemm√§n (12,0 % vs. 4,7 %). Durvalumabi-hoitoon liittyi my√∂s enemm√§n vakavia haittavaikutuksia (SAE) ja hoidon viiv√§stymist√§ haittojen vuoksi. Yleisesti ottaen haittaprofiili viittaa siihen, ett√§ potilaan yleiskunnon ja suorituskyvyn tulisi olla kohtalaisen hyv√§ kemos√§dehoitoa ja immunoterapiaa yhdistett√§ess√§. Durvalumabi-hoidon l√§√§ke- ja annostelukustannukset listahinnoin ovat yhteens√§ keskim√§√§rin noin 87 000 euroa potilasta kohden. Potilaiden standardihoitona on seuranta, mik√§li durvalumabia ei k√§ytet√§. N√§in ollen durvalumabista aiheutuvat lis√§kustannukset ovat k√§yt√§nn√∂ss√§ samat kuin l√§√§ke- ja annostelukustannukset. Suomessa durvalumabi-hoitoon soveltuvia potilaita on vuosittain arviolta noin 45. T√§ll√∂in durvalumabin budjettivaikutus on 3,9 miljoonaa euroa vuodessa, verrattuna tilanteeseen jossa durvalumabia ei k√§ytet√§ kemos√§dehoidon lis√§ksi. Durvalumabi-hoito tulee todenn√§k√∂isesti k√§ytt√∂√∂n asteittain ja budjettivaikutukset ovat alkuvaiheessa edell√§ mainittua v√§h√§isemm√§t. Kokonaisuudessaan durvalumabi-hoidon tuoma lis√§hy√∂ty on varsin merkitt√§v√§, ja n√§ytt√∂ siit√§, ett√§ hoito hidastaa taudin etenemist√§ on selke√§. Hoito vaikuttaisi pident√§v√§n merkitt√§v√§sti my√∂s elossaoloaikaa, mutta vaikutuksen tarkkaa suuruutta ei viel√§ tiedet√§. Ilman myyntiluvanhaltijan ja sairaanhoitopiirien v√§lisi√§ riskinjakosopimuksia durvalumabin lis√§kustannus on kuitenkin huomattavan korkea. Myyntiluvanhaltija on ilmaissut halukkuutensa neuvotella hallitun k√§ytt√∂√∂noton sopimuksista sairaaloiden kanssa. N√§iden puitteissa ja n√§yt√∂n perusteella hoidon k√§ytt√∂√∂notto vaikuttaa j√§rkev√§lt√§
  • ‚Ķ
  corecore