1 research outputs found

    Lapin koulujen maakunnallista verkostoa rakentamassa

    No full text
    T√§m√§ julkaisu on l√§pileikkaus DigiGO!‚ÄĒDigitalisaatio koulutuksessa, oppimisessa & osaamisessa ‚Äďhankkeen (2017‚Äď2019) toimintaan. DigiGO! on Lapin ammattikorkeakoulun, Lapin yliopiston ja Lapin yliopiston harjoittelukoulun yhteishanke, jonka tavoitteena on ollut vastata koulukulttuurin muutoksiin ja niihin liittyviin digitalisaation haasteisiin Lapin alueella ja Lapin alueen erityiskysymykset huomioiden. Kirjoittajien johdattelemana lukija saa kuvan DigiGO! -hankkeen etenemisest√§ aina kuntien ja koulujen digitalisaation ja verkostoitumisen nykytilan kartoittamisesta niihin tapoihin, joilla opettajien digitaitoja ja koulujen verkostoyhteisty√∂t√§ on hankkeen aikana tuettu ja kehitetty. Lis√§ksi lukija p√§√§see tutustumaan kahteen lukiopilottiin, joissa lukion opetussuunnitelman sis√§lt√∂ihin on l√§hdetty etsim√§√§n uusia l√§hestymistapoja ja ty√∂kaluja hankkeen asiantuntijoiden avulla. Teos on suunnattu erityisesti opettajille ja kuntien koulutustoiminnasta vastaaville henkil√∂ille sek√§ jokaiselle digitalisaatiosta koulutuksessa, oppimisessa ja osaamisessa kiinnostuneelle. Julkaisu on tarkoitettu paitsi ikkunaksi hankkeen toimintaan, my√∂s her√§tt√§m√§√§n ajatuksia ja ideoita siit√§, miten perusopetuksessa ja toisella asteella voidaan tehd√§ yhteisty√∂t√§ kor-keakoulujen kanssa. Uudenlainen, DigiGo! ‚Äďhankkeessa kehitetty yhteisty√∂ tukee koulujen digitalisaatiota, tarjoaa innovatiivisia t√§ydennyskoulutusmahdollisuuksia ja tukee opetussuunnitelman mukaista opetusta ja oppimista. DigiGO! -hankkeen rahoituksen ovat my√∂nt√§neet Euroopan sosiaalirahasto ja Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus
    corecore