88 research outputs found

  Voluntary Conservation Activities as Platforms for Youth Development : Youth Engagement in Integrated Conservation and Development Initiatives in Nepal

  Get PDF
  This thesis examines the role of youth in the participatory natural resources management and conservation work of WWF Nepal and the reasons why the organisation engages youth in its integrated conservation and development initiatives. Furthermore, the study analyses what kinds of experiences and personal development the youth have gained and built while participating in two different voluntary conservation groups: the anti-poaching and the Population, Health and Environment project (PHE) supported peer-to-peer education groups. The theoretical framework consists of three discourses: community-based natural resources management and conservation, the integrated conservation and development approach and the field of youth research, especially the research on the theory of Positive Youth Development. The concept of the 'six Cs' that refers to the evolvement of the elements of competence, confidence, character, connection, caring, and contribution is used to examine the development of personal features in the youth volunteers. The data consist of two parts: interviews with WWF Nepal staff, which were conducted personally during 2012, and a survey with 254 youth participants conducted by WWF Nepal in 2013. Four different strategies could be separated in WWF Nepal’s conservation work regarding children and youth, namely: 1) bringing up responsible citizens; 2) influencing parents and wider community; 3) supporting youth to be active agents in conservation; and 4) ensuring the sustainability of conservation by targeting youth. These strategies indicate that children and youth are not only seen as recipients of conservation information but rather as key stakeholders in implementing conservation work, as well as achieving goals for long-term conservation and sustainable development. The survey discovered that the voluntary conservation activities supported by WWF Nepal seem to contribute to some extent to the development of various personal features in young people, such as self- confidence, problem-solving and resistance skills, ability to take leadership, and warm relationships with peers, family and adults. In addition, the study found evidence of the development of empathy toward nature and people and the will to contribute positively to self, others, and the environment. The study argues that linking voluntary environmental youth activities with the integrated conservation and development initiatives could result in increased conservation awareness, personal skills, and confidence in the youth, which could in return benefit the effectiveness and sustainability of the conservation and development efforts. However, voluntary activities were found to face such challenges and shortages as insufficient opportunities for participation, little or no power for the youth to influence the programmes, and lack of proper equipment. To sustain the motivation of young people and activate more of them to volunteer, this study argues that their desires should be recognised and participatory engagement should be further improved when developing voluntary activities.Tutkimus tarkastelee maaseudun nuorten osallistumista ympäristönsuojelu- ja sosiaalisen kehityksen hankkeiden toteutukseen eteläisessä Nepalissa sekä sitä, millaisia tavoitteita ympäristöjärjestö WWF Nepalilla on maaseudun nuorten osallistamisessa omaan toimintaansa. Lisäksi tarkastellaan vapaaehtoistoiminnan vaikutuksia salametsästyksen vastaisissa partioissa ja ympäristönsuojelua sekä seksuaali- ja terveyskasvatusta yhdistävässä toiminnassa mukana olleisiin nepalilaisnuoriin heidän omien näkemystensä ja kokemustensa kautta. Tutkielman teoreettinen viitekehys koostuu kolmesta osa-alueesta, joita ovat yhteisöpohjainen sekä osallistava luonnonvarojen hallinta ja suojelu, suojelua ja sosiaalista kehitystä yhdistävä lähestymistapa sekä nuorten positiivista henkilökohtaista kehitystä käsittelevä Positive Youth Development -teoria. Teorian mukaan nuorten pätevyys, itsevarmuus, luonteenlujuus, sosiaaliset suhteet, välittäminen ja halu toimia vahvistuvat vapaaehtoistoiminnan kautta. Työn aineisto koostuu vuonna 2012 WWF Nepalin henkilökunnan kanssa toteutetuista haastatteluista ja vuonna 2013 WWF Nepalin avustuksella toteutetusta kyselystä, johon osallistui 254 WWF Nepalin tukemissa ympäristöhankkeissa toimivaa vapaaehtoista nuorta. WWF Nepalin nuoria koskevasta toiminnasta nousi esiin neljä eri tavoitetta: 1) vastuullisten kansalaisten kasvattaminen, 2) vanhempiin ja laajempaan yhteisöön vaikuttaminen nuorten kautta, 3) nuorten kannustaminen oma-aloitteiseen suojelutoimintaan ja 4) pitkäaikaisten suojelutavoitteiden toteutumisen varmistaminen nuorten avulla. Tutkielma osoittaa, että lapset ja nuoret nähdään oleellisina toimijoina niin suojelutoimenpiteiden toteutuksessa kuin pitkäaikaisten suojelutavoitteiden ja kestävän kehityksen saavuttamisessa. Nuoret itse kokivat erilaisten henkilökohtaisten ominaisuuksiensa, kuten itsevarmuuden, ongelmanratkaisukyvyn, johtamistaitojen ja sosiaalisten suhteiden vahvistuneen sinä aikana, kun he olivat osallistuneet vapaaehtoisesti ympäristönsuojelutoimintaan. Lisäksi tutkimus osoitti, että nuoret tunsivat empatiaa luontoa, eläimiä ja muita ihmisiä kohtaan sekä kokivat tarvetta toimia itsensä, muiden ihmisten ja luonnon puolesta. Tutkimus esittää, että yhdistämällä suojelu- ja kehityshankkeisiin myös vapaaehtoista nuorille suunnattua toimintaa voidaan parantaa nuorten suojelumyönteisiä asenteita, heidän henkilökohtaisten ominaisuuksiensa vahvistumista ja oma-aloitteisuutta. Tämä hyödyttäisi vastavuoroisesti myös suojelu- ja kehityshankkeiden tehokkuutta sekä kestävyyttä. Tutkimuksessa selvisi, että nuorten motivaatiota vapaaehtoiseen toimintaan heikentävät kuitenkin muun muassa heikot ja epätasa-arvoiset osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuudet, ympäristön puutteellinen tuki ja arvostus sekä kunnollisten tarvikkeiden puute. Nuorten aktiivisuutta osallistua ympäristönsuojelu- ja kehitystoimintaan tulisi parantaa muun muassa huomioimalla paremmin heidän omat tarpeensa ja toiveensa sekä kehittämällä heidän osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuuksiaan

  Riskilääke - huomioi farmakologia ja fysiologia turvallisessa lääkehoidossa

  Get PDF

  Yleisimpien lääkkeiden aloitus ja niihin liittyvä seuranta

  Get PDF
  Vertaisarvioitu. English summary. Teema : kesänumeroPerusterveydenhuollossa ehkäistään, diagnosoidaan ja hoidetaan kansansairauksia. Terveydenhuollon ammattilaisten tehtävä on tukea potilasta elämäntapamuutoksissa, mutta monet potilaat tarvitsevat myös lääkehoitoa hoitotavoitteiden saavuttamiseksi. Lääkehoito valitaan yksilöllisesti huomioiden riskitekijät, sairauden vaikeusaste, ennuste, potilaan muut sairaudet, lääkitys ja lääkehoidon kustannukset. Järkevästi koostettu ja ajantasainen lääkelista on tehokkaan ja turvallisen hoidon edellytys. Lääkityksen aloitukseen, seurantaan ja potilaan hoitoon sitouttamiseen liittyy kuitenkin monenlaisia käytännön haasteita

  Propranolol and metoprolol : Two comparable drugs with very different post-mortem toxicological profiles

  Get PDF
  Publisher Copyright: © 2021 The Author(s)Propranolol is a widely used beta-blocker mainly prescribed for the treatment of hypertension and other cardiac conditions. This medicine is also a frequent finding in drug screens, but little is known about its post-mortem toxicological profile. Our aim was to examine all post-mortem toxicology cases positive for propranolol in a three-year period, between 2016 and 2018 in Finland, and to compare these cases to those positive for metoprolol, another beta-blocker commonly used to treat cardiac diseases. There were 179 cases positive for propranolol and 416 for metoprolol in the study period. In the majority of propranolol cases (53%), the drug concentration in the blood was above the typical therapeutic range, but among the metoprolol cases this proportion was 18%. Propranolol was significantly more common than metoprolol in fatal poisonings, suicides and in cases with a history of drug abuse. Alcohol, benzodiazepines, antipsychotics and antidepressants were significantly more often detected in propranolol cases than in metoprolol cases. The deceased positive for propranolol were significantly younger than those positive for metoprolol. Cardiovascular diseases as the underlying cause of death were significantly more common among the metoprolol cases than among the propranolol cases. Our results showed significant differences between the propranolol group and the metoprolol group in post-mortem toxicology cases. The two drugs were used by two very different groups of people, with propranolol use being associated with psychiatric conditions.Peer reviewe

  The systemic inflammatory response syndrome criteria and their differential association with mortality

  Get PDF
  Purpose: Despite the recent Sepsis-3 consensus, the Systemic Inflammatory Response Syndrome (SIRS) criteria continue to be assessed and recommended. Such use implies equivalence and interchangeability of criteria. Thus, we aimed to test whether such criteria are indeed equivalent and interchangeable. Materials and methods: From 2000 to 2015, we identified patients with infection, organ failure, and at least one SIRS criterion in 179 Intensive Care Units in Australia and New. Zealand. We studied the association of different SIRS criteria with hospital mortality. Results: Among 131,016 patients with infection and organ failure, mortality increased from 10.6% for the respiratory rate criterion to 15.8% for the heart rate criterion (P <0.01); from 10.1% for the high leukocyte count criterion to 20.0% for a low count and from 10.1% for a high temperature to 14.4% for a low temperature criterion. With any two SIRS criteria, hospital mortality varied from 11.5% to 30.8% depending on the combination of criteria. This difference remained unchanged after adjustments and was consistent over time. Conclusions: Different individual and combinations of SIRS criteria were associated with marked differences in hospital mortality. These differences remained unchanged after adjustment and over time and imply that individual SIRS criteria are not equivalent or interchangeable. (c) 2018 Elsevier Inc. All rights reserved.Peer reviewe

  Lasten ja nuorten mielipiteitä lääkkeistä ja lääketutkimuksista : kysely lapsille ja nuorille

  Get PDF
  Luotettavan tutkimustiedon niukkuus on rajoittanut lasten l√§√§kehoidon kehittymist√§ merkitt√§v√§sti. Lapsia hoidetaan t√§ll√§ hetkell√§ usein aikuisille rekister√∂idyill√§ l√§√§kkeill√§, jotka eiv√§t ota huomioon lasten farmakologisia ja fysiologisia erityispiirteit√§. Euroopan komission vuonna 2007 julkaiseman lastenl√§√§keasetuksen tavoitteena on edist√§√§ uusien l√§√§kkeiden ja lapsille sopivien l√§√§kemuotojen kehitt√§mist√§. T√§h√§n pyrit√§√§n korkeatasoisen tutkimuksen avulla.Lastenl√§√§keasetuksen my√∂t√§ perustetun lastenl√§√§kekomitean (Paediatric Committee, PDCO) teht√§v√§n√§ on muun muassa arvioida lastenl√§√§kkeit√§ koskevia tutkimusohjelmia sek√§ kartoittaa lastenl√§√§kkeisiin liittyvi√§ tarpeita. T√§m√§ tutkimus on toteutettu Euroopan l√§√§keviraston (European Medicines Agency, EMA) lastenl√§√§kekomitean aloitteesta. Sen tavoitteena on selvitt√§√§ 10‚Äď17-vuotiaiden lasten ja nuorten omia mielipiteit√§ l√§√§kkeiden k√§yt√∂st√§ sek√§ osallistumisesta l√§√§ketutkimuksiin. Tutkimus toteutettiin internetkyselyn√§ 24.3.‚Äď31.5.2015. Kysely l√§hetettiin s√§hk√∂postilla potilasj√§rjest√∂ille, kuntien sivistystoimen johtajille sek√§ Kansalliselle lastenl√§√§kkeiden tutkimusverkostolle FINPEDMEDille, jotka v√§littiv√§t kysely√§ lapsille ja nuorille. Vastauksia saatiin yhteens√§ 291, joista hyl√§ttiin viisi. Tulokset ovat kuvailevia, eik√§ niit√§ voida suoraan yleist√§√§ koskemaan koko v√§est√∂√§. Suurimmalla osalla vastaajista oli kokemusta kiinteist√§ (esim. tabletti tai kapseli) (94 %), nestem√§isist√§ (62 %) ja ruiskeena annettavista (62 %) l√§√§kkeist√§. Iholle levitett√§v√§t (67 %) ja nestem√§iset (58 %) l√§√§kkeet koettiin helpoimmiksi k√§ytt√§√§. Vastaajista 56 % piti kiinteit√§ l√§√§kkeit√§ helppok√§ytt√∂isin√§ ja viidesosa (19 %) piti niit√§ hankalak√§ytt√∂isin√§. Puolet (52 %) lapsista ja nuorista kuvasi l√§√§kkeen pahan maun yleisimm√§ksi syyksi, joka tekee l√§√§kkeen oton vaikeaksi. L√§√§kkeisiin liittyviss√§ ongelmissa vastaajat k√§√§ntyiv√§t yleisimmin vanhempiensa puoleen (85 %) tai lukivat l√§√§kkeen pakkausselostetta (55 %). Viidesosa lapsista ja nuorista oli itse osallistunut l√§√§ketutkimukseen, ja suurin osa vastaajista oli kuullut tutkimuksista (64 %). Yli puolet (57 %) mielsi l√§√§ketutkimuksen tarkoittavan sit√§, ett√§ l√§√§kkeit√§ tutkitaan ihmisill√§ tehon ja mahdollisen vahingollisuuden selvitt√§miseksi. Nelj√§sosa ei tiennyt, mit√§ l√§√§ketutkimuksella tarkoitetaan. Yleisimm√§t syyt osallistua l√§√§ketutkimukseen olivat ajatukset, ett√§ uusi l√§√§ke voisi auttaa joko muita lapsia (57 %) tai itse√§ (55 %). Toisaalta 71 % vastaajista kielt√§ytyisi l√§√§ketutkimuksesta, koska pelk√§isi siit√§ koituvan haittaa itselle. Puolet lapsista ja nuorista oli kiinnostunut saamaan lis√§tietoa l√§√§ketutkimuksista. Viidesosa vastaajista oli kiinnostunut osallistumaan lastenl√§√§ketutkimusta tukevaan nuorisopaneeliin (neuvoa antava nuorisopaneeli), jossa nuoret kertovat mielipiteit√§√§n l√§√§ketutkimuksista. Tutkimuksen tulokset osoittavat, ett√§ vaihtoehtoisten, lapsille sopivien l√§√§kemuotojen kehitt√§miselle on edelleen tarvetta. Lapset k√§ytt√§v√§t eniten perinteisi√§, kiinteit√§ l√§√§kemuotoja, mutta he kokevan niiden k√§yt√∂n usein hankalaksi. Lapsille kehitett√§vien l√§√§kkeiden ottaminen ei saa sattua tai pelottaa esimerkiksi nielt√§ess√§. Tarvitaan uusia, innovatiivisiakin l√§√§kemuotoja lasten l√§√§kint√§√§n. Lasten ja nuorten positiivinen asenne l√§√§ketutkimuksia kohtaan on hyv√§ l√§ht√∂kohta lis√§√§ntyvi√§ kliinisi√§ tutkimuksia ajatellen.Tiivistelm√§ my√∂s ruotsiksi ja englanniks

  Kuolleisuus välittömästi koronarokottamisen jälkeen : Koronarokotusten turvallisuus Suomessa

  Get PDF
  Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) asettama koronarokotusten turvallisuusty√∂ryhm√§ aloitti tammikuussa 2021 seurantatutkimuksen, jossa tutkitaan, onko kokonaiskuolleisuus odotettua korkeampaa v√§litt√∂m√§sti koronarokottamisen j√§lkeen. Tutkimuksessa analysoidaan koronarokotettujen kuolemia 63 p√§iv√§n sis√§ll√§ rokottamisesta, kuolinsyyst√§ ja haittaep√§ilyist√§ riippumatta. Tutkimusmenetelm√§n√§ on Suomen v√§est√∂n kattava havainnoiva rekisteripohjainen tutkimus, jossa v√§est√∂√§ seurataan takautuvasti 1.10.2020 alkaen kuolemaan tai tutkimuksen p√§√§ttymiseen 19.9.2022 saakka. Kuolleisuutta 0‚Äď20, 21‚Äď41 ja 42‚Äď62 p√§iv√§√§ koronarokotuksen j√§lkeen verrataan kuolleisuuteen rokottamattomana aikana rokotevalmisteittain ja annoksittain k√§ytt√§m√§ll√§ Poisson-regressiomallia. Analyysissa vakioidaan ik√§, sukupuoli, taustasairaudet, hoitoisuus ja ajankohta. Kuolleisuuserot raportoidaan uhkasuhteina ja n√§iden 95 % luottamusv√§lein√§ (LV). Rokotevalmisteista ja annoksista mukana ovat Comirnaty ja Spikevax ensimm√§isen nelj√§n annoksen osalta, sek√§ lis√§ksi Vaxzevria ensimm√§isen ja toisen annoksen osalta. Kuolleisuus oli ensimm√§isten 63 p√§iv√§n aikana koronarokotuksen j√§lkeen alhaisempaa kaikkien rokotetuotteiden ja annosten kohdalla verrattuna aikaan ilman koronarokotusta. Kuolleisuus oli kunkin rokoteannoksen j√§lkeen alhaisinta ensimm√§isten 21 p√§iv√§n aikana verrattuna my√∂h√§isempiin aikaikkunoihin. Suurin uhkasuhde 0‚Äď20 p√§iv√§√§ mink√§ tahansa koronarokotuksen j√§lkeen oli 0,48 (LV; 0,41‚Äď0,55) ensimm√§isen Spikevax-annoksen j√§lkeen, eli tuona aikana rokotettujen kuolleisuus oli suurimmillaan noin puolet samankaltaisten rokottamattomien kuolleisuudesta. Suurin uhkasuhde 21‚Äď41 tai 42‚Äď62 p√§iv√§√§ mink√§ tahansa koronarokotuksen j√§lkeen oli 0,68 (LV; 0,60‚Äď0,76) ensimm√§isen Spikevax-annoksen j√§lkeen, eli tuona aikana rokotettujen kuolleisuus oli noin kolmasosan pienempi rokottamattomiin verrattuna. Alhaisempi kokonaiskuolleisuus 63 p√§iv√§n sis√§ll√§ koronarokottamisesta johtuu todenn√§k√∂isesti suurelta osin muista syist√§ kuin koronarokotteen suojaavasta vaikutuksesta. Koronakuolemalta suojaava vaikutus ei ala v√§litt√∂m√§sti ensimm√§isen koronarokotuksen j√§lkeen, ja lis√§ksi koronakuolemat muodostavat vain pienen osan kokonaiskuolleisuudesta Suomessa. Mahdollinen selitys alhaisemmalle kokonaiskuolleisuudelle rokottamisen j√§lkeen voi olla se, ett√§ v√§litt√∂m√§ss√§ kuoleman vaarassa olevia henkil√∂it√§ ei rokoteta
  • ‚Ķ
  corecore