66 research outputs found

  Kohti ty√∂el√§m√§taitoja ‚ÄĒ Ammatillinen opiskelija oppijana ty√∂el√§m√§n projekteissa

  Get PDF
  The article examines the opportunities offered by working life-oriented project learning to support vocational students’ working life skills. In work-oriented project learning, knowhow and competences are acquired under the guidance of a teacher in the authentic learning environments that this learning method enables. The research question is: What kind of skills does a vocational student require to succeed in working life-oriented project learning? The study involved 129 vocational students who implemented various working life projects as a part of their commercial vocational studies. Research data was obtained from students engaged in working life projects through questionnaires, written feedback, and material they produced for brainstorming. This data was analyzed in part by theoretical methods. It was found that working life-oriented project studies require a student to be motivated, have a positive attitude, and maintain a sense of responsibility. Self-direction, self-confidence, open-mindedness, flexibility, discipline, and commitment were determined to be a project learner’s key working life skills. Emotional skills linked to working life skills were shown to intersect with the above working life skills.Artikkelissa tarkastellaan työelämäorientoituneen projektioppimisen tarjoamia mahdollisuuksia tukea ammattiin opiskelevien työelämätaitoja. Työelämäorientoituneessa projektioppimisessa osaamista hankitaan opettajan johdolla autenttisissa työelämän oppimisympäristöissä. Tutkimuskysymys on: Mitä ja millaisia taitoja työelämäorientoitunut projektioppiminen edellyttää ammatilliselta opiskelijalta? Tutkimukseen osallistui 129 ammatillisen toisen asteen opiskelijaa, jotka ovat toteuttaneet erilaisia työelämän projekteja osana kaupallisen alan ammatillisen koulutuksen opintojaan. Tutkimusaineistona on opiskelijoiden työelämäprojektien yhteydessä vastaamat kyselyt, heidän kirjalliset palautteensa sekä aivoriihityöskentelyyn tuotetut materiaalit. Tutkimus on analysoitu aineistolähtöisesti ja osin teoriaohjaavin menetelmin. Työelämäorientoituneet projektiopinnot edellyttävät opiskelijoilta motivaatiota, oikeanlaista asennetta ja vastuuntuntoa. Keskeisinä projektioppijan työelämätaitoina korostuvat itseohjautuvuus, itseluottamus, avoimuus, joustavuus, kurinalaisuus ja sitoutuneisuus. Työelämätaitoihin kytkeytyvät tunnetaidot läpileikkaavat edellä mainittuja

  Työelämän toimeksiantajan osallisuus ammatillisen koulutuksen projektioppimisen käytäntöyhteisöissä

  Get PDF
  Ty√∂el√§m√§n toimeksiantajan osallisuus ammatillisen koulutuksen projektioppimisen k√§yt√§nt√∂yhteis√∂iss√§¬†Tarkastelemme ty√∂el√§m√§orientoitunutta projektioppimista ammatillisen koulutuksen kontekstissa¬†ty√∂el√§m√§n toimeksiantajan n√§k√∂kulmasta. Siin√§ osaamista hankitaan aidoissa ty√∂el√§m√§n oppimisymp√§rist√∂iss√§. Aihetta on tutkittu Suomessa niukasti. Selvit√§mme, millaista osallisuutta yhdess√§ toteutetut projektit vaativat toimeksiantajilta. Kysymme, miten toimeksiantajan osallisuus ilmenee ammatillisen koulutuksen projektioppimisen k√§yt√§nt√∂yhteis√∂iss√§. Kohteena on 17 ty√∂el√§m√§n toimeksiantajaa ja aineistona heille suunnatut kyselyt ja haastattelut, jotka ker√§ttiin vuosina 2008‚Äď17 osana laajempaa aineistoa. Toimeksiantajan ty√∂el√§m√§l√§ht√∂inen osallisuus ilmenee 1) tarjoumaverkoston mahdollistajana, 2) toimintavalmiuksien rakentajana ja 3) prosessien kehitt√§j√§n√§. Oppilaitosorientoitunut¬†osallisuus ilmenee 4) kanssaoppijana, 5) ohjaajana ja 6) opetussuunnitelmaosaajana. Tulokset ovat¬†hy√∂dynnett√§viss√§ ty√∂el√§m√§yhteisty√∂ss√§ ammatillisessa koulutuksessa ja muilla koulutusasteilla

  Pre-service early childhood teachers’ perceptions of their playfulness and inquisitiveness

  Get PDF
  Recognizing one‚Äôs own playfulness is important for early childhood education (ECE) teachers, who are responsible for organizing and implementing child-initiated pedagogy in ECE centers. Playfulness research has focused on children‚Äôs play and playfulness in workplaces, but playfulness as a part of ECE teachers‚Äô pedagogical and adaptive expertise is rarely studied. Using multiple playfulness and innovativeness instruments, first- and third-year pre-service ECE teachers‚Äô (n‚ÄČ=‚ÄČ208) self-reported playfulness and inquisitiveness was examined. Correlation coefficients and Student t-tests were performed to examine the connections between playfulness, the facets of playfulness, and inquisitiveness, also between the first- and third-year pre-service ECE teachers. The results of the study show that playfulness, the facets of playfulness and inquisitiveness are connected. The results also show that although there were no statistically significant differences among the first- and third-year pre-service ECE teachers‚Äô playfulness and inquisitiveness, they had different orientations towards playfulness. Additional research is needed to explore how in-service teachers and pre-service teachers can learn playfulness and inquisitiveness as a part of their pedagogical expertise. The results are implementable for designing, developing and evaluating ECE teacher education
  • ‚Ķ
  corecore