10 research outputs found

  Inhibitiokyky ja kognitiiviset taidot taaperoiässä ja niiden yhteys lapsen emotionaaliseen vuorovaikutukseen

  Get PDF
  Inhibitiokyvyn ja kognitiivisten taitojen vakaus lis√§√§ntyy voimakkaasti jo leikki-i√§ss√§ ja sit√§ edelt√§v√§ taaperoik√§ n√§ytt√§ytyy merkitt√§v√§n√§ muutoksen aikana. Varhaislapsuuden inhibitiokyky ja keskilapsuuden kognitiiviset taidot ovat voimakkaasti yhteydess√§ nuoruusi√§n sosiaalisiin taitoihin. Inhibitiokyvyn ja kognitiivisten taitojen yhteyksi√§ lapsen vuorovaikutusvalmiuksiin vanhemman kanssa ei ole kuitenkaan juurikaan tutkittu varhaislapsuudessa, vaikka n√§m√§ vuorovaikutusvalmiudet voivat olla keskeisi√§ my√∂hemm√§n sosiaalisen kyvyn kannalta. T√§ss√§ tutkimuksessa pyrittiin tarkastelemaan toistomittausasetelmalla inhibitiokyvyn ja kognitiivisten taitojen kehityst√§ 24 ja 30 kuukauden i√§n v√§lill√§, sek√§ taitojen keskin√§isi√§ suhteita ja yhteyksi√§ lapsen emotionaaliseen vuorovaikutukseen vanhemman kanssa 30 kuukauden i√§ss√§. Tutkimuksen aineisto (N=27 √§iti-lapsi -paria) on osa Turun yliopiston laajaa FinnBrain-syntym√§kohorttitutkimusta, jossa on mukana perheit√§ Turun seudulta ja Ahvenanmaalta. Inhibitiokyky√§ tutkittiin Snack Delay -teht√§v√§ll√§. Kognitiivisia taitoja tutkittiin Inter-NDA -menetelm√§n (Inter-Neurodevelopmental Assessment) kognitiivisilla osiolla. Lapsen kyky√§ emotionaaliseen vuorovaikutukseen √§idin kanssa tutkittiin vapaassa leikkitilanteessa √§idin ja lapsen v√§lill√§ k√§ytt√§en EAS-menetelm√§√§ (Emotional Availability Scales). Tulokset osoittivat, ett√§ seurantav√§lill√§ 24‚Äď30 kuukauden i√§ss√§ lapsen inhibitiokyvyss√§ ja kognitiivisissa taidoissa tapahtui merkitt√§v√§√§ muutosta. Kognitiiviset taidot 24 ja 30 kuukauden kohdalla olivat yhteydess√§ toisiinsa, mutta inhibitiokyvyss√§ yhteytt√§ ik√§pisteiden v√§lilt√§ ei l√∂ytynyt. Inhibitiokyky 24 kuukauden i√§ss√§ selitti lapsen emotionaalista vuorovaikutusta 30 kuukauden i√§ss√§, mutta kognitiivisilla taidoilla ei ollut yhteytt√§ emotionaaliseen vuorovaikutukseen. L√∂yd√∂kset viittaavat siihen, ett√§ inhibitiokyky on keskeinen my√∂s varhaisten sosiaalisten taitojen n√§k√∂kulmasta. Inhibitiokyvyn ja lapsen emotionaalisen vuorovaikutuksen yhteydest√§ on kuitenkin vain v√§h√§n tietoa eik√§ t√§m√§n tutkimuksen perusteella voida tehd√§ vahvoja johtop√§√§t√∂ksi√§, vaan tutkimusta tarvitaan lis√§√§

  Common Inflammation-Related Candidate Gene Variants and Acute Kidney Injury in 2647 Critically Ill Finnish Patients

  Get PDF
  Acute kidney injury (AKI) is a syndrome with high incidence among the critically ill. Because the clinical variables and currently used biomarkers have failed to predict the individual susceptibility to AKI, candidate gene variants for the trait have been studied. Studies about genetic predisposition to AKI have been mainly underpowered and of moderate quality. We report the association study of 27 genetic variants in a cohort of Finnish critically ill patients, focusing on the replication of associations detected with variants in genes related to inflammation, cell survival, or circulation. In this prospective, observational Finnish Acute Kidney Injury (FINNAKI) study, 2647 patients without chronic kidney disease were genotyped. We defined AKI according to Kidney Disease: Improving Global Outcomes (KDIGO) criteria. We compared severe AKI (Stages 2 and 3, n = 625) to controls (Stage 0, n = 1582). For genotyping we used iPLEX(TM) Assay (Agena Bioscience). We performed the association analyses with PLINK software, using an additive genetic model in logistic regression. Despite the numerous, although contradictory, studies about association between polymorphisms rs1800629 in TNFA and rs1800896 in IL10 and AKI, we found no association (odds ratios 1.06 (95% CI 0.89-1.28, p = 0.51) and 0.92 (95% CI 0.80-1.05, p = 0.20), respectively). Adjusting for confounders did not change the results. To conclude, we could not confirm the associations reported in previous studies in a cohort of critically ill patients.Peer reviewe

  Heme oxygenase-1 repeat polymorphism in septic acute kidney injury

  Get PDF
  Acute kidney injury (AKI) is a syndrome that frequently affects the critically ill. Recently, an increased number of dinucleotide repeats in the HMOX1 gene were reported to associate with development of AKI in cardiac surgery. We aimed to test the replicability of this finding in a Finnish cohort of critically ill septic patients. This multicenter study was part of the national FINNAKI study. We genotyped 300 patients with severe AKI (KDIGO 2 or 3) and 353 controls without AKI (KDIGO 0) for the guanine-thymine (GTn) repeat in the promoter region of the HMOX1 gene. The allele calling was based on the number of repeats, the cut off being 27 repeats in the S-L (short to long) classification, and 27 and 34 repeats for the S-M-L2 (short to medium to very long) classification. The plasma concentrations of heme oxygenase-1 (HO-1) enzyme were measured on admission. The allele distribution in our patients was similar to that published previously, with peaks at 23 and 30 repeats. The S-allele increases AKI risk. An adjusted OR was 1.30 for each S-allele in an additive genetic model (95% CI 1.01-1.66; p = 0.041). Alleles with a repeat number greater than 34 were significantly associated with lower HO-1 concentration (p<0.001). In septic patients, we report an association between a short repeat in HMOX1 and AKI risk

  Ekstraterritoriaalisuus ja direktiiviehdotus yritysten kestävyydestä ja asianmukaisesta huolellisuudesta

  No full text
  A number of institutions, regulations, treaties, and courts impact how human and environmental rights are discussed, steered and enforced. The recent proposal for a Directive on Corporate Sustainability Due Diligence, published by the European Commission 23rd February 2022, is a potentially significant contribution to the directions these rights will take going forward. A particularly intriguing point about the directive is that it aims to foster sustainable and responsible corporate behaviour in the whole supply chain, often having a global reach. This extends to non-EU companies who fall under the directive by meeting certain thresholds and conditions. The directive has an emphasis on the protection of human rights and the environment not only inside, but also outside, of the European Union. To realise the governance of corporate behaviour inside and outside the EU, cross-border considerations inevitably come to the forefront and with this, an old legal concept and doctrine ‚Äď extraterritoriality. This paper examines to what extent one can detect extraterritoriality at work in different fields of law, most notably how the European Court of Human Rights and the European Court of Justice have applied this notion and ultimately, to what extent extraterritoriality could be applied to the Directive on Corporate Sustainability Due Diligence. Methodologically, the paper follows a legal policy research framework with regards to analysing different approaches to which the proposed directive could base its interpretation on extraterritoriality. In line with this approach, the paper will outline and analyse; the UN Guiding principles of the on Business and Human Rights; Professor Ruggie‚Äôs Report on the Issue of Human Rights and Transnational Corporations and other Business Enterprises; the European Convention on Human rights; the International Covenant on Civil and Political Rights; recent case law of the European Court of Human Rights; case law of the European Court of Justice on competition law; the European Commission‚Äôs decisions relating to mergers and finally, recent case law of the European Court of Justice where extraterritoriality has been explicitly mentioned. The above highlighted so as to discover the level of precedence for the way in which extraterritorial jurisdiction might be construed in the coming directive. The paper will conclude by suggesting in what ways the directive could gain in extraterritorial scope and application in order to foster the protection of human rights and the environment

  Oikeudellisten tekstien kääntäminen : tarkastelussa juridisen kääntämisen erityispiirteet ja termin 'Versorgungsausgleich' käännösratkaisut

  No full text
  Tutkielman aiheena on oikeudellisten tekstien kääntäminen. Tavoitteena on selvittää juridisen kääntämisen erityispiirteitä ja sitä, minkälaisia vaatimuksia tämän erikoisalan kääntäminen asettaa kääntäjän osaamiselle. Tutkimuksessa tarkastellaan ensisijaisesti eri oikeusjärjestelmien välillä tapahtuvaa kääntämistä ja siinä ilmeneviä haasteita. Lisäksi selvitetään sitä, minkä tasoista juridista taustatietämystä oikeudellisten tekstien kääntäminen edellyttää. Näitä kysymyksiä lähestytään käännöstieteellisen kirjallisuuden kautta. Tutkimuksessa käsitellään myös vastineenetsintää ja -muodostusta koskevia teoreettisia malleja siltä osin kuin ne ovat hyödyllisiä tutkimusaiheen tarkastelussa. Tutkimusaiheen havainnollistamiseksi tutkielman empiirisessä osuudessa tarkastellaan Saksan lainsäädännön mukaisen termin 'Versorgungsausgleich' suomenkielisiä käännösratkaisuja. 'Versorgungsausgleich' tarkoittaa avioliiton tai rekisteröidyn parisuhteen aikana kertyneiden eläkeoikeuksien jakamista tasan puolisoiden tai rekisteröidyn parisuhteen osapuolten kesken erotilanteessa. Tutkimusaineistona on kolme internetin julkisilta sivustoilta löytynyttä tekstiä. Aineistosta poimittuja kahdeksaa käännösratkaisua analysoidaan kvalitatiivisesti siitä näkökulmasta, miten ne välittävät tietoa termin 'Versorgungsausgleich' oikeudellisesta merkityksestä. Tutkielma sisältää myös oikeusvertailua, jonka tarkoituksena on selvittää edellä mainitun termin juridista merkitystä sekä sitä, löytyykö termille Suomen lainsäädännöstä tai muista oikeuslähteistä käyttökelpoista vastinetta. Oikeusvertailun ja käännösratkaisujen analyysin perusteella termille esitetään lopuksi suomenkielinen vastine-ehdotus. Tutkimus osoittaa, että oikeusjärjestelmien välillä tapahtuvassa kääntämisessä kääntäjän on perehdyttävä sekä lähtö- että kohdetekstin taustalla olevaan kansalliseen lainsäädäntöön voidakseen välittää lähtötekstin juridisen merkityksen tarkasti ja toisaalta siten, ettei käännöksen lukija miellä asiaa virheellisesti oman maansa oikeudellisten normien ja käsitteiden mukaisesti. Lisäksi kääntäjän tulee ottaa huomioon käännöksen tarkoitus eli skopos tehdessään ratkaisuja siitä, minkälaisen vastineen hän valitsee lähtötekstin oikeusjärjestelmän mukaiselle käsitteelle. Tutkimuksen perusteella voidaan päätellä, että vastineenmuodostustaidot ovat korostuneen tärkeitä juridisten tekstien kääntäjälle

  KIUSAAMINEN JA YKSIN√ĄISYYS ILTAP√ĄIV√ĄKERHOLAISTEN KUVAAMANA

  No full text
  TIIVISTELM√Ą Juntunen Merja, Karjalainen Pauliina ja St√•hlberg Nina. Kiusaaminen ja yksin√§isyys iltap√§iv√§kerholaisten kuvaamana. Oulu, syksy 2010. 45 sivua. 3 liitett√§. Diakonia-ammattikorkeakoulu, Diak Pohjoinen, Oulun yksikk√∂, Hoitoty√∂n koulutusohjelma, sairaanhoitaja (AMK). Kiusaaminen on ryhm√§ilmi√∂, ja se koskettaa aina koko ryhm√§√§. Kiusaamisella on kauaskantoiset vaikutukset mielenterveyteen. Lapsena koettu kiusaaminen vaikuttaa yleens√§ pitk√§lle aikuisuuteen ja voi aiheuttaa monenlaisia ongelmia. Iltap√§iv√§kerhokerho tarjoaa pikkukoululaisille sosiaalisen vertaisryhm√§n koulup√§iv√§n j√§lkeen ja ehk√§isee n√§in yksin√§isi√§ iltap√§ivi√§ kotona. Vaikka lapsi kuuluisikin ryhm√§√§n, h√§n voi olla tunnetasolla yksin√§inen, varsinkin jos ei koe omistavansa yht√§√§n hyv√§√§ yst√§v√§√§. Opinn√§ytety√∂n l√§hestymistapa oli mielenterveyden edist√§minen. Opinn√§ytety√∂ k√§sitteli kiusaamista ja yksin√§isyytt√§ iltap√§iv√§kerhossa k√§yvien ensi- ja toisluokkalaisten n√§k√∂kulmasta. Opinn√§ytety√∂n tarkoituksena oli kuvata lasten kokemuksia kiusaamisesta ja yksin√§isyydest√§ iltap√§iv√§kerhossa. Opinn√§ytety√∂n tavoitteena oli saada lasten oma kokemus kuuluviin omasta arjestaan. Tuloksia voidaan hy√∂dynt√§√§ lasten parissa teht√§v√§ss√§ ennaltaehk√§isev√§ss√§ hoitoty√∂ss√§. Sairaanhoitajan tulee osata tunnistaa lasten kokema mahdollinen kiusaaminen tai yksin√§isyys. Opinn√§ytety√∂ss√§ k√§ytettiin laadullista tutkimusmenetelm√§√§ ja aineisto analysoitiin induktiivisella sis√§ll√∂nanalyysimenetelm√§ll√§. Aineisto ker√§ttiin iltap√§iv√§kerhoa k√§yvien lasten teemahaastattelulla. Kaikki haastatellut lapset olivat kokeneet kiusaamista jossain muodossa. He tunnistivat kiusaamiseen liittyvi√§ rooleja, kuten kiusaajan, uhrin, kannustajan ja puolustajan. Lapset kokivat kiusaamisen aiheuttavan pahaa mielt√§ sek√§ kiusatulle ett√§ kiusaajalle. Iltap√§iv√§kerhossa ty√∂skentelevien aikuisten lapset kertovat puuttuvan kiusaamiseen, silloin jos he sen huomasivat. Sanallista kiusaamista oli lasten mielest√§ vaikea huomata. Lasten mukaan tyt√∂t kiusaavat poikia useammin sanallisesti. Haastatellut lapset eiv√§t haluaisi olla yksin kotona koulun j√§lkeen, vaikkakin kokivat tarvitsevansa joskus my√∂s aikaa olla yksin ja rauhassa vastapainoksi iltap√§iv√§kerhon toiminnallisuudelle. T√§rke√§n√§ jatkotutkimusaiheena esit√§mme niiden lasten yst√§vyyssuhteiden ja koulup√§ivien j√§lkeisen ajanvieton kokemusten kartoittamisen, jotka eiv√§t ole mukana iltap√§iv√§kerhotoiminnassa. Asiasanat: iltap√§iv√§kerho, kiusaaminen, yksin√§isyys, mielenterveyden edist√§minen, 7-8-vuotias lapsiABSTRACT Juntunen, Merja, Karjalainen, Pauliina and St√•hlberg, Nina. Bullying and loneliness described by children in the afternoon group activity Oulu, Autumn 2010. Language: Finnish. 45 pages. 3 appendices. Diaconia University of Applied Sciences North, Degree Program in Nursing, Registered Nurse. Bullying is always a group phenomenon that affects the whole group, and has long lasting effects on mental health. A person who has experienced bullying as a child can suffer from the consequences also during adulthood. The afternoon group activity offers a social peer group to the smallest pupils after the school day, so they avoid lonely afternoons at home. But even if a child belongs to a group, he/she can be lonely on emotional level, especially, if there is no good friend. The approach in this study is promoting mental health. The aim was to investigate bullying and loneliness in the afternoon group activity, and how these are experienced by the first and second class pupils. The goal was to hear children‚Äôs own experiences from their everyday life. The results can then be used in the preventing nursing work with children. A nurse must learn to recognize when a child suffers from bullying or loneliness, and to know how bullying and loneliness can effect on a child‚Äôs mental well-being. The data was collected by theme interviews and questionnaires answered by children in the afternoon group activity. The research method was qualitative and the data was analyzed using content analysis. The results show that all respondents had suffered from bullying in some way. They identified roles related to bullying such as bully, victim, encourager and defender. Children told that bullying causes displeasure to both, the bully and the victim, and the whole group. According to the children, grownups in the afternoon group activity addressed bullying in case they noticed it. In children‚Äôs opinion, verbal bullying was difficult to notice and verbal bullying was done more by girls than boys. The interviewed children would not have liked to be alone at home after school, even if they sometimes felt need to be on their own and get away from the guided activities in the afternoon group. As a further study subject, it is presented that it would be important to find out how the children who are not in the afternoon group activity describe their friendships and time after school days. Keywords: afternoon group, bullying, loneliness, promoting mental health, a 7-8 year old chil

  Association of oliguria with the development of acute kidney injury in the critically ill

  No full text

  Heme oxygenase-1 repeat polymorphism in septic acute kidney injury

  No full text
  Abstract Acute kidney injury (AKI) is a syndrome that frequently affects the critically ill. Recently, an increased number of dinucleotide repeats in the HMOX1 gene were reported to associate with development of AKI in cardiac surgery. We aimed to test the replicability of this finding in a Finnish cohort of critically ill septic patients. This multicenter study was part of the national FINNAKI study. We genotyped 300 patients with severe AKI (KDIGO 2 or 3) and 353 controls without AKI (KDIGO 0) for the guanine‚Äďthymine (GTn) repeat in the promoter region of the HMOX1 gene. The allele calling was based on the number of repeats, the cut off being 27 repeats in the S‚ÄďL (short to long) classification, and 27 and 34 repeats for the S‚ÄďM‚ÄďL‚āā (short to medium to very long) classification. The plasma concentrations of heme oxygenase-1 (HO-1) enzyme were measured on admission. The allele distribution in our patients was similar to that published previously, with peaks at 23 and 30 repeats. The S-allele increases AKI risk. An adjusted OR was 1.30 for each S-allele in an additive genetic model (95% CI 1.01‚Äď1.66; p = 0.041). Alleles with a repeat number greater than 34 were significantly associated with lower HO-1 concentration (p&lt;0.001). In septic patients, we report an association between a short repeat in HMOX1 and AKI risk
  corecore